Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55354150    
Honlapkeszites

Lássunk tisztábban – szerzõdések közt tallózva

Az önkormányzati szerzõdések között tallózott közös sajtótájékoztató keretében a közgyûlés ellenzéki képviselõi közül Marton István, Dr. Etler Ottó, Dr. Fodor Csaba és Sajni József. Bicsák Miklós ígérete ellenére nem vett részt az eseményen. Dr. Fodor Csaba elöljáróban megjegyezte, elég gyakran sor fog kerülni hasonló közös sajtótájékoztatókra a jövõben is. Sok kérdésben egyetértenek, így van ez a mostani témában is.


Az elmúlt közgyûléseken kikérte a 2010. októberi választásokat követõen kötött akár szolgáltatással, vállalkozással, közbeszerzéssel, vagy a polgármester saját hatáskörében köttetett szerzõdéseket. S amikor összevetették a kimutatásokat, azt látták, hogy vannak bennük nagyon érdekes szerzõdések, és a kimutatások egy-két helyen nem is felelnek meg egymásnak. (Errõl Marton István szólt részletesebben az adott szerzõdés kapcsán.) Úgy gondolták, érdemes ezeket végigtekinteni, már csak azért is, mert a költségvetés-készítés idõszakában látni szeretnék, hogy van-e pénz, vagy nincs pénz a városban. Azt látták, hogy van pénz a városban, ami a megítélésük szerint azonban nem jó helyre folyik.
Dr. Etler Ottó két témakört érintett. Elsõként egy volt köztisztviselõ megbízatását említette akinek a közbeszerzési eljárások bonyolításával kapcsolatban 19 darab megbízása volt másfél év alatt és, jelenleg is közalkalmazottként dolgozik. A képviselõ megítélése szerint akár egy fõállású dolgozó is elvégezhetné ezt a feladatot kisebb költséggel. A 19 szerzõdéskötés 10,6 millió forintértékben történt, melynek nagy részét már ki is fizették. A közbeszerzések jelentõs részére jellemzõ, hogy jogilag tiszták, ez azonban nem jelenti azt, hogy szakmailag is jók. Egy másik esetben a Soft Booking budapesti káefté a szakképzési támogatás elszámolására, szakértõi közremûködésre kapott megbízást, 30.000 forintos óradíjjal. Nem hiszi el – mondta Dr. Etler, hogy erre a feladatra nincs kanizsai szakértõ.
Dr. Fodor Csaba elmondta, a számlák tanulmányozása során azt tapasztalták, hogy píár tevékenységre – amit õk is fontosnak tartanak –, jelentõs pénzek folynak ki. A város a budapesti Aera MHC Reklámügynökség Kft.-vel a város jelenlegi imázsának felmérése, stratégia készítése, marketing kommunikációs akcióterv készítése, a városban található befektetésre alkalmas ingatlanok, területek felmérése, kijelölése céljából havi egymillió forintos szerzõdést kötött. Továbbá van egy szintén budapesti cég, a Contact Média Kft., akinek 2011. április közepétõl december végéig majdnem 8,3 millió forintot fizetett ki kommunikációs tanácsadó tevékenységre Nagykanizsa. Úgy hiszik, ez túl sok pénz arra, hogy a város imázsát ily módon növeljék, és ehhez még hozzá járul az, hogy egy országos napilapnak egyszeri megjelenésért 500 ezer forint+áfát fizettünk, és egy másik, szintén országos terjesztésû lapban megjelent többoldalas cikkért pedig közel egymillió forintot.
Sajni József, mint címzetes igazgató, a közoktatással foglalkozott a sajtótájékoztatón. Nagykanizsa Közoktatási Feladat-ellátási Intézményhálózat Fejlesztési Tervének felülvizsgálatára – igaz, hogy törvényi kötelezettség volt – a város kétmillió forintot fizetett a budapesti Mondolat Iroda Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-nek, amit pénzkidobásnak tart. Ezt a munkát véleménye szerint helyi szakértelemmel is meg lehetett volna oldani, hiszen a helyi oktatásirányítás minden adat birtokában volt. Nem elsõ esetben történt meg, hogy elkészült a tanulmány, amit senki semmire nem hasznosított. Felkerült a polcra, s az intézményhálózat átszervezésekor senki sem használta ezt az anyagot, mert semmire sem volt jó. Ez tipikus esete annak, amikor sokkal jobban lehetne sáfárkodni az önkormányzat pénzével. A másik felvetése közbeszerzéssel volt kapcsolatos. A miklósfai óvoda felújítására 10 százalékos önrésszel 110 millió forintot nyertek. Tavaly tavasszal eldõlt, hogy õsszel már nincs értelme nekiállni a beruházásnak, elhalasztják tavaszra. Közben kiderült, hogy a budapesti érdekeltségû Zrt. ezért felvett 625 ezer forintot, mint közbeszerzési lebonyolító. Kitalálta, mivel nincs kivitelezési terv, ezért az eljárást felfüggesztik, és új közbeszerzési eljárást fognak kiírni. Így a képviselõ csak abban bízhat, amit ígértek, teljesítik, és szeptemberre megtörténik az óvoda teljes átalakítása, a csatlakozó tornaszoba építése, pedig december 31-ig. Sajni József megjegyezte, annak, aki a közbeszerzési eljárást bonyolította, tudnia kellett volna szeptemberben is, hogy felvetõdhetnek ilyen problémák.
Marton Istvánra a gazdálkodással kapcsolatos pénzügyek témaköre maradt. Felhívta rá a figyelmet, hogy az Etler Ottó által felvetett elsõ témakör kivételével az összes többi szerzõdés budapesti cégekkel köttetett „támogassuk a helyi vállalkozásokat” jeligével. Ilyen például a Kanizsai Dorottya Kórház Sürgõsségi Osztálya szakmai auditálásának a jogi tanácsadás 1,875 ezer forint összegben. Ezt helyi ügyvédek is el tudták volna készíteni, sõt olcsóbban. Egy budapesti céggel 2007-ben kötött a város elõször gazdasági átvilágításhoz 10 millió forintos szerzõdést, most mintegy 1,5 millió forint + áfa éves szerzõdése van a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításának elõsegítése, tanácsadás jogi és költségvetési-pénzügyi szakkérdésekben címszó alatt. Ez elképesztõ, mivel fõleg ugyanazok ülnek a várost vezetõ Fidesz-frakcióban, mint akik az elõzõ ciklusban. S végül, egy szintén budapesti ügyvédi irodához kötõdõ szerzõdés megemlítésével zárta a sajtótájékoztatót Marton István. Fillérek híján 25 millió forint – melynek jelentõs része ki lett fizetve – , a Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Irodának a város és a Kanizsai Dorottya Kórház között 2010. március 17-én létrejött pénzeszköz átadási megállapodásban meghatározott pénzeszköz felhasználás jogszerûségi vizsgálatának elvégzésére. Ebben az esetben arról van szó, hogy az elõzõ testület megszavazott a kórháznak 110 millió forintot különbözõ eszközök beszerzésére, és hogy ez a pénz szabályosan lett-e elköltve, annak a vizsgálata 25 milliójába kerül a városnak. Ugyanezzel a céggel találtak még egy 500 ezer forintos szerzõdést, amit nem is nagyon értenek.
Meggyõzõdésünk, hangsúlyozta Marton István, hogy a fenti szerzõdésekben rögzített tevékenységeket (már amelyik egyáltalán érdemi munkavégzést takar és nem felesleges) helyi vállalkozásokkal, szakértõkkel sokszor vagy sokkal olcsóbban el lehetett volna végeztetni. Szakmailag ugyanis semmi sem indokolja, a zömében budapesti vállalkozások megbízását. Az elõzõ ciklusban, sõt régebben is nagy hangsúlyt fektettünk a város arculatának javítására, reklámozására, de nem lapátoltuk a pénzt fõvárosi szakértõknek, tanácsadóknak, ügyvédi irodáknak. Bár pereket kreált a Fidesz-SZDSZ koalíció szép számmal nem létezõ bûnök elkövetõje ellen, amit rendre el is veszített. A sajtótájékoztatón említett szerzõdéseket a fentiek miatt tételesen is kikérik a képviselõk.

 2012-02-11 09:49:00


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül