Ma 2023. 6 2.
Kármen, Anita, Péter napja van.
Látogatók száma : 55338278    
Honlapkeszites

Módosult a MAORT-telep építési szabályzata

A közgyûlés módosította az épített környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló rendeletét, és egyetértett a helyi védettségû területnek minõsülõ MAORT-telepet érintõ alábbi három változtatással, melyeket többek között az ott élõk igényét figyelembe véve kezdeményezett Sajni József önkormányzati képviselõi.

A testület 16 igen és 2 tartózkodó szavazattal egyetértett az ingatlan öntözésére szolgáló fúrt kút bejelentés és jegyzõi engedély után történõ elkészíttetésével, és terepszint alatti kialakításával. Az ingatlanon szabadtéri burkolt felület, járda, terasz, legfeljebb az ingatlan területének 5 százalékáig létesíthetõ. A külsõ térburkolat szürke színû kõvel, betonnal vagy natúr égetett kerámia színével megegyezõ színû téglával, vagy téglautánzatú kiselemes anyagból készülhet. A Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság kiegészítése szerint a járda színe megegyezhet a tetõcserép színével is.


 A telep alápincézett épületeinél a pincék külsõ megközelítésére épületenként egy külsõ pincelejáró lépcsõ és egy, legfeljebb 1,10 méter széles külsõ pinceajtó építhetõ be utólag. Az ilyen pincelejárat csak oldal- vagy hátsó homlokzat mentén alakítható ki az alábbi feltételekkel: a pincelépcsõ járóvonala az érintett homlokzat vonalával párhuzamosan, az épület mellett, a homlokzattól legfeljebb 1 méter széles sávban helyezhetõ el, és a pincelépcsõ támfala a terepszint fölé legfeljebb 10 centiméterrel emelkedhet. A pincelejárat a támfal síkja fölé legfeljebb 10 centiméterrel kiemelkedõ csapóajtóval fedhetõ le.
Az elõzményekkel kapcsolatban: a MAORT-telep a II. világháború idején, 1942-43-ban épült a Magyar-Amerikai Olajipari Rt. mérnökei és munkásai számára, egységes terv szerint. A háború utáni államosítással a telep állami tulajdonba került, de egészen a privatizációig a helyi olajipari vállalat kezelte a területet, így az lényegében változatlan formában megõrizte eredeti karakterét. Nagykanizsa lakói mindig is nagyra értékelték a MAORT-telepet, mely a város büszkeségének és egyik látványosságának számított, és rangnak minõsült e különleges hangulatú kertvárosias környezetben lakni.
Az önkormányzat vezetése már 1992-ben, az elsõ helyi védelmi rendeletének létrehozásakor egyedi védelem alá helyezte a MAORT-telep családi házait. E rendelet 1997. évi újraalkotásakor a telep területét helyi védelmi területté nyilvánította, és szigorú elõírásokat hoztak az épületek és a növényzet védelmére. Lényegében e szabályozás van mindmáig hatályban. A MAORT-telepen élõk – különösen az új beköltözõk – részérõl idõrõl-idõre felmerültek panaszok az építési elõírások szigorúsága miatt, de az önkormányzat az építésügyi szakemberek és a városvédõk álláspontját is mérlegelve következetesen kitartott e szabályok mellett.
A közgyûlés 2011. október 24-ei soros ülésén megalkotta az épített környezet helyi védelmérõl szóló rendeletét, mely néhány pontban módosította, pontosította a MAORT-telepre vonatkozó szabályokat is. Az új rendelet elfogadásával közel egy idõben a lakosok részérõl új igények jelentkeztek a telepet érintõ szabályok szigorának enyhítésére.
A fõépítész véleménye a lakossági kérelmekre: A MAORT-telep országos viszonylatban is rendkívüli építészeti és urbánus környezeti érték, melynek megõrzése az utókor számára minden e témával foglalkozó felelõsen gondolkodó szakértõ és döntéshozó erkölcsi kötelessége. Az, hogy e telep hosszú évtizedeken át ilyen „eredeti” formában fennmaradt, az valóságos csoda, de mindenképpen az olajipari vállalat hajdani felelõsen gondolkozó vezetõinek és az ott lakók érdeme. Az önkormányzat is idõben felismerte a saját felelõsségét a telep védelme ügyében, és már 1992-ben az elsõ helyi védelmi rendelet megalkotásakor a telep családi házait egyedi védelem alá, majd 1997-tõl területi védelem alá helyezte. Ekkor mondták ki azokat a szigorú szabályokat, melyek a telep eredeti karaktere megõrzésének biztosítékai. Megjegyzendõ, hogy a MAORT-telepen már az építést követõen is szigorú szabályok vonatkoztak az ott lakókra. Emellett a régi lakosok jó része ma is ragaszkodik a hagyományos rend fenntartásához és ellenez minden változtatást.
B.E.2012-02-04 06:31:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül