Ma 2023. 6 8.
Medárd, Helga napja van.
Látogatók száma : 55396663    
Honlapkeszites

Körvonalazódik az Erzsébet tér új arculata, zajlanak a Magyar u. – Petõfi u. összekötésének munkái

A belvárosi rekonstrukció elsõ ütemének munkálatai a támogatási szerzõdés aláírását követõen 2010. júniusában kezdõdtek el. Az elmúlt idõszakban átadásra került a Huszti téri körforgalom, megvalósult a Zrínyi és a Teleki utcák összekötése és két új forgalmi csomópont kialakítása. Jelenleg körvonalazódik az Erzsébet tér új arculata és zajlanak a Magyar u. – Petõfi u. összekötésének munkái is.

A KIVITELEZÉS ELÕREHALADÁSA - PROJEKTELEMENKÉNT

Erzsébet tér korszerûsítése
A munkaterület átadás-átvétel 2011. március 1. napon részlegesen megtörtént tekintettel a tér külsõ felén megvalósuló csatorna projektre. A kivitelezõ a tér utakkal körbezárt területét vette át, mint munkaterületet. Alapkõ letételére 2011. április 14. napon került sor. A tervezett szökõkút alépítménye elkészült. A térburkolat alaprétegének beépítése megtörtént, az új burkolat fektetése lezajlott az átadott munkaterületen. Felállításra került a zenepavilon vázszerkezete. A tér északi részének munkálatai a párhuzamosan futó csatornaprojekt lezárásával fejezõdhetnek be. A téren elhelyezésre kerülõ szobrok beszerzésére irányuló eljárások, ajánlatkérések megindultak. Kivitelezés tervezett vége: 2012. június 30.


 Magyar - Petõfi utcák összekötése az Arany J. u. és a Királyi P. u. meghosszabbításával. A munkaterület átadás-átvétel megtörtént a területen, az építési munkálatok 2010. szeptember 20. nappal megkezdõdtek.

Az elmúlt idõszakban az út-, járdaburkolat kialakítási munkálatai befejezõdtek a Kinizsi utca - Hunyadi utca közti szakaszon, valamint a Május 1. utcától a Kinizsi utcáig. Az utóbbi szakaszon a zajvédõ fal építési munkálatai a 2012. év I. felében készülnek el. A Királyi Pál utcában a Hunyadi u. és a Petõfi u. között a járdaépítés, a tereprendezési munkák, az útszegély építés, valamint az útburkolat alap rétegének behúzása a meglévõ, régi útburkolatig megtörtént. A Magyar utca - Május 1. utca közti szakasz a csatornaprojekt ezen szakaszt érintõ fejlesztését követõen fejezõdhet be. A befejezési határidõ 2012. június 30. napra módosult a területen munkát végzõ csatorna projekt kivitelezésének elhúzódása miatt.

Huszti téri körforgalom kialakítása
A kivitelezés 2010. július 16-án kezdõdött meg. A forgalmi csomópont 2010. november 19-én készült el. A forgalomba helyezés 2011. elsõ negyedévében megtörtént. A készültségi fok 100%. A projektelem 1 éves garanciális bejárása során mûszaki probléma nem merült fel.

Zrínyi u. Teleki u. összekötése
Az új útszakasz és a forgalmi csomópontok kivitelezése 2010. július 16-án kezdõdött meg, a mûszaki átadás-átvétel idõpontja 2011. október 28. Készültségi fok: 100%. A projektelem ideiglenesen forgalomba lett helyezve. A végleges forgalomba helyezéshez szükséges forgalmi rend kialakításának munkálatai a 2012. év I. felében készülnek el.


"Miénk a tér" programsorozat
A Városrehabilitációs program elsõ ütemét végigkísérõ „Miénk a tér” programsorozat eddigi rendezvényei (Nyárvégi Táncgála, Rocktóber, Kiskarácsony - Nagykarácsony, Nyáresti szerenád) a Kanizsa Kulturális Központ, mint konzorciumi partner közremûködésével megvalósultak.
A projekt elemek lebonyolítása során szükséges határidõ módosítások oka az a logikus és ésszerû lépés volt, hogy a beruházás zárásával bevárják a szintén jelentõs támogatással megvalósuló csatornázási projektet. A két építési munkát úgy hangolják össze, hogy ne kelljen kétszer ugyanazon a szakaszon munkát végezni, például felbontani az útburkolatot és a járdákat.
A támogató szervezet elvárásaival is összhangban a város szempontjából kiemelten fontos a helyi vállalkozók elõnyben részesítése az egyes projektelemek megvalósításakor. Így a beruházás mind rövid, mind hosszabb távon jelentõs munkahelyeket teremthet. A projekt megvalósítása érdekében közel száz ember dolgozik. A beruházás komplex megvalósulása pedig a belvárosi üzletek életképességét biztosíthatja és megfelelõ alapot nyújt fejlesztésükhöz, ezzel újabb munkahelyeket generálva.

VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM II. ÜTEMÉNEK ELÕKÉSZÍTÉSE

„Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbõvítõ fejlesztése - Belvárosi akcióterületi terv II. ütem” címû pályázat keretében az elképzelések szerint az önkormányzat a belváros rehabilitációjának következõ ütemét valósíthatja meg: Eötvös tér rekonstrukciója, Fõ u. rekonstrukciója, Deák tér rekonstrukciója. A kiviteli tervek felülvizsgálata folyamatban van, figyelembe véve a II. ütemmel kapcsolatban megtartott lakossági és vállalkozói fórumokon és a szakmai egyeztetéseken elhangzottakat is. A pályázati lehetõség megnyitására felkészülve elkészült a II. ütem Akcióterületi terve, mely az Integrált Városfejlesztési Stratégia mellett nélkülözhetetlen része a pályázati dokumentációnak.

VÁLLALKOZÁSOK BEKAPCSOLÓDÁSA
A Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési Divíziója felhívja a vállalkozók figyelmét arra, hogy a városrehabilitációs projekt elsõ és második ütemében is lehetõség nyílik a projekthez való csatlakozásra támogatotásban nem részesülõ, valamint támogatott formában. A támogatásban nem részesülõ, de akcióterületi fejlesztésbe beszámító gazdasági funkciót erõsítõ tevékenységgel szemben elvárás, hogy az adott magántõkét megmozgató fejlesztés figyelembe vegye a városrehabilitációs célokat. A városrehabilitációs projekttel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a varosrehabilitacio@nagykanizsa.hu e-mail címen és az alábbi elérhetõségek valamelyikén.

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési Divízió
Cím: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21., tel.: 06-93/510-025
Honlap: http://fejlesztes.nagykanizsa.hu
Facebook: Városrehabilitáció - Nagykanizsa értünk szépül2012-01-10 15:41:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül