Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55350638    
Honlapkeszites

A múlt év értékelése és a mostanira vonatkozó tervek

A Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat részérõl Teleki László elnök tartotta év eleji sajtótájékoztatót, mely keretében értékelte az elmúlt évet és ismertette a 2012-es év feladatait.

Az 1994-es megalakulásuk óta négy területre helyeztek nagyobb hangsúlyt, ezek közül is az oktatás jutott nagyobb szerephez, melynek oka az a törekvés, hogy a roma értelmiség minél nagyobb számban jelenjen meg városunkban, hiszen ennek köszönhetõen sokkal esélyesebbek az elsõdleges munkaerõpiacra való bekerülésre. – A legrégebbi programunk a hétvégi kollégium is megvalósult, amely 1997 óta mûködik, és az önkormányzattól közös pályázaton nyert forrásból tudjuk 2011-tõl 2013-ig megvalósítani – mondta a CKÖ elnöke. Az oktatók bérét és az étkezésnek a költéségét tudják ebbõl a pénzbõl biztosítani három évig. Fõ tevékenységük a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. Jelenleg harminc, negyven fõ a kollégium létszáma. Hét pedagógussal és két mentorral mûködnek, akiknek a feladata a szülõkkel, a gyerekekkel és az iskolával való kapcsolattartás. Ettõl az évtõl biztosítatott a hittanoktatást is, mely februárban kezdõdik.
 


Az érettségit adó felnõttképzés 2001-ben kezdõdött 40 fõvel a Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium Zsigmondy - Széchenyi tagintézményével együttmûködve, azóta közel ötszáz diák szerezte meg középfokú végzettségét. Jelen pillanatban összesen 231 fõ tanul a három évfolyamban. Az ebben a tanévben érettségizõk száma körülbelül 61 fõ lesz. A felnõttképzés hangsúlyosságát az indokolja, hogy sok olyan szakmát írtak ki, amelyet érettségihez kötnek.
A fõiskolai képzés ötödik éve mûködik, költségtérítéses andragógiai szakon szerezhetnek diplomát a már érettségizettek. Ebben a tanévben összesen 39 hallgatójuk van. Elõreláthatóan a programra a felsõoktatási törvény ki fog hatni, mivel sokkal magasabb tandíj várható, így kérdéses, hogy meg tudják-e tölteni az elvárt létszámot.
Egy képzési program teljesen megállt az átszervezések miatt. Törekednek arra, hogy a Nagykanizsán elkezdett szakképzési program ne torpanjon meg. Az Osztrák-Magyar Szakértõi Akadémia és nagykanizsai CKÖ közös programja a 2008 és 2013 között valósul meg, mely a foglalkoztatási reintegrációt célozza meg. Minél több olyan személyt szeretnének visszajuttatni a munkaerõ piacra, akik már aktívan dolgoztak korábban. A programokat tekintve idén is megtartották a holokauszt-megemlékezést, a gyermekeknek szánt programokat és a nemzetiségi napot. A Szeretet mindenkié program 2011-ben szintén megvalósulhatott. A karácsonyi étkeztetés négy napig tartott egy-egy cég támogatásának köszönhetõen.
Mûködési költségeiket nagymértékben a települési önkormányzattól kapott 5,5 millió támogatásból tudták fedezni. Az állami költésvetés lecsökkent az éves 600 ezer forintról 209 ezer forintra. Ezeken kívül 300 ezer feladatalapú támogatást kapnak, amely mellé járulnak a PTE-vel megkötött szerzõdés alapján a terembérleti díjak.
2012-ben is szeretnék folyatni a már több évtizede megkezdett oktatási programokat (kisgyermekgondozó, gyógymasszõr, szakács). Szeretnék elindítani, újragondolni a ROTVA-t, melyet a vöröskereszt mûködtetett. Ez a foglalkoztatási reintegráció és a szakképzések miatt fontos. Programjaikat 2012-ben is megtartják.2012-01-06 12:42:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül