Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55358610    
Honlapkeszites

Tanulmány a zalai fahasznosítás úttörõjérõl, Lámfalussy Sándorról

Lámfalussy Sándor (1890-1975.) élete és munkássága címmel Dr. Tóth Sándor László a fagazdaság nagyjai sorozatában Lámfalussy Sándornak, a zalai fahasznosítás úttörõjének életét és munkásságát mutatja be.


Õszinte örömmel vállalkoztunk - együttmûködve a Zalaerdõ Zrt.-vel - Lámfalussy Sándor professzor, a Faipari Tudományos Egyesület választmányi tagjának életét, munkásságát megörökítõ emlékfüzet kiadására - írja az elõszóban Prof. Dr. Molnár Sándor FATE elnök.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy fiatal mérnökként még személyesen is találkozhattam Lámfalussy Sándorral. Az erdõgazdálkodás, a fahasználat és a fûrészipar igazi polihisztoraként igen nagy tekintélye volt elõttünk. Még nyugdíjasként is szívesen vett részt a FATE és az OEE különbözõ szakmai rendezvényein, konferenciáin.

Lámfalussy Sándor munkássága, gondolatai még ma is idõszerûek, iránymutatóak. Az Eszterházy hercegi erdõk (ma jórészt a Zalaerdõ Zrt. területe) igazgatójaként törekedett megvalósítani az erdõk helyi hasznosítását. Vagyis a kitermelt fát helyben feldolgozni, hasznosítani s ezáltal új munkahelyek teremtésével többlet-árbevételt elérni. A Lenti fûrészüzem fejlesztésében végzett munkája országosan is példaértékû volt. Oktató munkájában mindig törekedett az elméleti ismereteket összekapcsolni a gyakorlati tapasztalatokkal. A "Fahasználat" mellett magas színvonalon oktatta a "Faanatómia" és a "Fatechnológia" tárgyakat is. Ezekhez kapcsolódva, Pallay Nándorral együtt kezdeményezõje volt a hazai faipari mérnök képzés megszervezésének.

A hazai fûrészipar fejlesztését egész életében a szívén viselte. Így több alkalommal részt vett a FATE kapcsolódó rendezvényein, és lelkes szószólója volt az országos fûrészipari rekonstrukció szükségességének.

Mély humanizmusát, színes egyéniségét, igaz hazafiságát, szakmai munkásságnak eredményeit az erdész és a faiparos társadalom, valamint a soproni alma-mater kegyelettel megõrzi.

Az A5-ös alakú, 28 oldalas füzet teljes terjedelmében letölthetõ pdf-ben (1,5 MB). A nyomtatásban megjelenését pedig a Zalaerdõ Zrt. támogatta. Nyomtatott példányért  érdeklõdni a szerzõnél lehet.

FATÁJ-online2011-12-11 10:28:00


További hírek:


KULTÚRA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül