Ma 2023. 9 24.
Gellért, Gerda, Mercédesz napja van.
Látogatók száma : 55976353    
Honlapkeszites

Elsõdleges szempont, hogy a város mûködõképes maradjon

Díjemelésekrõl, költségvetési koncepcióról és vezetõi kinevezésrõl is döntött csütörtökön a közgyûlés. A javasolt napirendi pontok tárgyalása elõtt két meghívóban szereplõ elõterjesztést – a települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységérõl, a 2012. évi díjak megállapításáról, valamint a Völgy Alapítvánnyal kötendõ ellátási szerzõdésrõl elõterjesztett javaslatot – visszavonta Cseresnyés Péter polgármester.

Elsõként a közszolgáltatási díjak emelésérõl döntött a testület. A 2012. évi kéményseprõ-ipari díj 6 százalékkal emelkedik. Elfogadták a beszámolót a települési folyékony hulladék közszolgáltató tevékenységrõl, és megszavazták a közszolgáltató költségkalkulációján alapuló javaslatot is. A díjemelés mértéke nettó 85 forint, azaz 3,8 százalékos növekedés, amit a gazdasági életben végbemenõ változások, az energiaárak emelkedése, az üzemeltetési költségek növekedése, az adózási szabályok változása, a várható infláció, valamint a csatornázottság elõrehaladtával csökkenõ igények együttese indokolta.


 A tömegközlekedési díjak átlagos nettó 7,025 emelésével a helyi tömegközlekedés díjai eképpen alakulnak: a vonaljegy ára elõvételben 240 forint, autóbuszon 300 forint, az általános havi bérletjegy ára 5620 forint, az általános kombinált bérletjegy 5980 forint, a tanuló és nyugdíjas bérletjegy 2020 forint lesz január 1-tõl. A közlekedési infrastruktúra korrekciójához a Zala Volán tervezete 37 millió forint állami és 51,6 millió forint önkormányzati normatív támogatással számol. A normatíván felüli kompenzáció mértékét a közgyûlés a Parlament által elfogadásra kerülõ helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló jogszabály megalkotását követõen határozza meg.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kompenzációjának vitájában Cseresnyés Péter polgármester kiemelte, elsõdleges szempont, hogy a város mûködõképes maradjon. Nem tudni, hogyan alakulnak a szabályozások, de a megkezdett beruházásokat (belvárosi rekonstrukció, csatornaprojekt) be kell fejezni, valamint az újakkal óvatosan kell bánni. A kórház pályázatáról elmondta, megy a maga útján, és idõben meg fog valósulni.
A testület elbírálta a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetõi állására beérkezett pályázatokat. A pályázati feltételeknek megfelelõ négy jelentkezõ közül 2011. december 31-tõl 2016. december 31-ig Lérántné Mátés Valéria kapott bizalmat a tisztség betöltésére. Megbízási díját havi bruttó 300 ezer forintban állapította meg a testület. A másik, a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye intézményvezetõi álláshelyére kiírt pályázat elbírálását december közepéig elnapolták.
A testület hozzájárult Kercsmaricsné Kövendi Ibolya, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetõje közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történõ megszüntetéséhez december 29-ével. Cseresnyés Péter polgármester megköszönte az intézményvezetõnek az egészségügyi alapellátás szervezése, fejlesztése terén végzett színvonalas munkáját, mellyel hozzájárult az intézmény minõségi fejlõdéséhez, és megbízta azzal, hogy öregségi nyugdíjellátása mellett, ügyintézõként lássa el feladatát február 29-ig terjedõ határozott idõre.
Az egészség témakör kapcsán a közgyûlés más napirendi pontokat is tárgyalt. Hozzájárult ahhoz, hogy a méhnyakrák elleni védõoltás 2011. évben fel nem használt 6 darab oltóanyagát 2012-ben használhassák fel a jogosult leánygyermekek oltásánál, továbbá hozzájárult ahhoz is, hogy a Kanizsai Dorottya Kórházban a Fizioterápia II. szakmai szervezeti egység új elnevezése Gyógytorna legyen.
B.E.2011-11-25 11:45:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül