Ma 2023. 6 10.
Margit, Gréta napja van.
Látogatók száma : 55411094    
Honlapkeszites

Tendenciózus orvoslejáratás folyik

Professzor Dr. Bátorfi József, a Kanizsai Dorottya Kórház Sebészeti Osztályának osztályvezetõ fõorvosa, a Sebészeti Szakmai Kollégium Zala megyei képviselõje eljuttatta lapunkhoz a szakmai testület állásfoglalását, amelyben tiltakoznak az orvosokat lejárató kormányzati kampány és az egészségügyben kialakult helyzet ellen.

A szakemberek szerint a rendszerváltás óta nem volt olyan kormánya az országnak, amely ilyen mértékben rombolta volna az orvosok szakmai tekintélyét. Úgy vélik: a kormányzati propagandával ellentétben a reformnak nevezett intézkedésekrõl nem egyeztetett a szaktárca az illetékes szakmai fórumokkal.


A Sebészeti Szakmai Kollégium mandátuma idén tavasszal lejár. Tagjai – az ország sebészeinek választott képviselõi – felelõsséget éreznek a betegellátás, a sebésztársadalom és a fiatal sebészgeneráció jövõje iránt. Ennek a felelõsségnek a jegyében a testület szükségesnek tartja, hogy az egészségügyben kialakult helyzetrõl véleményt formáljon.

Az Egészségbiztosítási Törvényrõl állítólag társadalmi vita zajlott le, és a kérdések a szakmai fórumokkal egyeztetésre kerültek. Kijelentjük, hogy az egészségügyi kormányzat velünk semmiféle egyeztetést nem folytatott, sõt az általunk benyújtott mintegy negyven szakmai javaslatunkra, amelyek felölelték az ágyszám- és kapacitáscsökkentés, a progresszív betegellátás és a szakorvosképzés kérdéseit, egyetlen esetben sem kaptunk érdemi választ. Ugyanakkor írásban felajánlottuk a segítségünket.

Tiltakozunk az intézményesített, és a média segítségével gerjesztett orvos-ellenesség, az orvosokat lejáratni szándékozó kampányok ellen. A rendszerváltás óta ez az elsõ egészségügyi kormányzat, amelyik folyamatosan rombolja az orvosi tekintélyt, és szinte ellenségnek tekinti az egészségügyben dolgozókat. Rendkívül bántó minden becsületes orvos és ápoló számára, hogy az egészségügyi tárca vezetõi és tanácsadói a rendszerben dolgozókat alapvetõen korruptnak, és velejéig romlottnak tartják. Néhány, a sajtóban megjelent kommentárt idézünk: “A kórházakban a betegek egynegyedét félrekezelik”; “A hazai kórházakban a mûtétek nagyobbik részét feleslegesen végzik.” “A magyar orvosok nyugat-európai színvonalon élnek és balkáni szinten gyógyítanak”. Ezek az állítások mérhetetlen szakmai hozzá nem értésrõl és rosszindulatról tesznek tanúbizonyságot, amelyek csak arra alkalmasak, hogy az állampolgárokat szembefordítsák az orvostársadalommal és az orvosokkal, akik megalapozott szakmai indokokra hivatkozva tiltakoznak az egészségügyi reform elhibázott lépései ellen.

A vezetõ orvosok nettó fizetése alig több 1000 Eurónál, a kezdõ orvosoké pedig 500 Euró körül van. Egy fiatal nyugat-európai szakorvos fizetése 4-5000 Euró. Ennek dacára, a hálapénz felvetésével igyekeznek elfedni azt a kiáltó igazságtalanságot, ami az orvosi fizetések terén jelenleg van.

A vezetõ orvosoknak és specialistáknak – akik alkotják az állítólagos „orvosi lobbyt” – a leginkább az az érdeke, hogy a munkájuk értékén legyen megfizetve, és megszûnjék a hálapénz rendszer.

Kollégiumunk kezdeményezte az orvos szakmai kollégiumok elnökeinek összehívását. A legmagasabb szakmai vezetõk között teljes egyetértés alakult ki abban a tekintetben, hogy az Egészségbiztosítási Törvény elfogadása elõtt tisztázni kell az orvosok jogállását. Szülessen orvosi jogállási törvény, az orvos-biztosító közötti tárgyalási lehetõséget, valamint az egészségügyi szolgáltatók és biztosítók között a jelenlegi egyoldalú viszony helyett a polgárjognak megfelelõ kétoldalú tárgyalási helyzetet garantáló jogszabály. A legmagasabb orvos-szakmai fórum javaslatára sem történt semmiféle reakció.

A „balkáni színvonal” pedig mélyen sértõ és igazságtalan. A magyar egészségügy éppen az abban dolgozók szakmai tudása és áldozatvállalása miatt még mindig jobb annál, mint ami az egészségügyre fordított költségvetési kiadások alapján kellene legyen. Érdemtelen és tisztességtelen arra alapozva folytatni orvosellenes kampányt, hogy nagyságrendekkel több a beteg, mint az egészségügyi dolgozó.

Végezetül kihangsúlyozzuk, hogy a Sebészeti Szakmai Kollégium tagjai változatlanul a jobbítás és a magyar egészségügy felemelkedésének töretlen hívei a betegek érdekében.

A Sebészeti Szakmai Kollégium tagjai:
Dr. Acsády György
Dr. Balogh Ádám
Dr. Bátorfi József
Dr. Bende Sándor
Dr. Dzsinich Csaba
Dr. Horváth Örs Péter
Dr. Jakab Ferenc
Dr. Járay Jenõ
Dr. Kupcsulik Péter
Dr. Lázár György
Dr. Lukács Géza
Dr. Márkus Béla
Dr. Mátyás Lajos
Dr. Nagy Attila
Dr. Oláh Attila
Dr. Oláh Tibor
Dr. Sápy Péter
Dr. Svébis Mihály2008-02-26 10:12:42


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül