Ma 2023. 5 29.
Magdolna, Magda, Ervin napja van.
Látogatók száma : 55319989    
Honlapkeszites

A 19-ei soron kívüli közgyûlésrõl

A január 19-én tartott soron kívüli önkormányzati közgyûléssel kapcsolatos kérdésekrõl tartott sajtótájékoztatót Tóth László, MSZP-s önkormányzati képviselõ, frakcióvezetõ.

Amióta felmerült az a lehetõség, hogy a Kanizsai Dorottya nevet veszi fel a kórház, valami elkezdõdött. A név, amelyet egy a halottakat temetõ, azoknak a végtisztességet megadó nemesasszony viselt, elõrevetítette kórházunk várható sorsát, amely lassan már nem gyógyító intézmény, csak a csata után takarító, a helyi egészségügyben zajló háborút túl nem élõ áldozatok gyûjtõhelye lesz – mondta elöljáróban. – A vég azonban – folytatta –, nem a szerencsésnek egyáltalán nem mondható névfelvétellel, hanem a városvezetés által hozott helytelen döntések sorozatával kezdõdött, mely a január 19-én tartott feszült és puskaporos hangulatú soron kívüli közgyûlésen folytatódott.


A polgármesternek gyakorlatilag azáltal, hogy folyamatosan a hozzászólások idõtartamát mérte, érdemi hozzászólásra mint láthattuk-hallhattuk, már nem maradt ereje – jegyezte meg. – Hasonlóképpen érthetetlen volt a jobboldali képviselõk passzivitása egy olyan témában, amely valamennyi nagykanizsai lakost érint, politikai hovatartozás nélkül.

Az ülés bevezetéseként, a kórház fõigazgatója részletes, közel ötven perces elõadásában az egészségügyi reform kórházat sújtó intézkedéseirõl és jelenlegi gazdasági helyzetérõl számolt be. Elõadásában kitért arra, hogy az intézet 2007. I-X. havi bevétele 3.604 milliárd forint volt, ugyanakkor ezen idõszak alatt 3.634 milliárd forint költség mellett mûködött. Az adatokból kitûnik, a kórház költségei meghaladták a bevételeit. A 2008. évi 210 millió forintos pénzügyi nyitóegyenleg egy kiválasztott pillanatban virtuális többletként megjelenõ OEP finanszírozás utáni és a bérkifizetések elõtti állapotot tükröz. Az elõadás után csak az ellenzéki képviselõk tettek fel kérdéseket a fõigazgató felé. Érthetetlen volt a jobboldal passzivitása. Talán nem éreznek kellõ felelõsséget városuk és a közel 103 ezer lakos iránt, akik egészségügyi ellátását a nagykanizsai kórháznak kell biztosítania?

A kérdésekre Kovács József fõigazgató kísérelt meg válaszolni – mondta a frakcióvezetõ. A 23 kérdésbõl 19-re nem válaszolt, vagy a kérdést kikerülve mellébeszélt. Válaszai alapján számos kérdésben nagyfokú tájékozatlanságról tett bizonyságot.
Ilyen kérdés volt többek között:
1. Miért kellett önerõbõl kialakítani a sürgõsségi betegellátó osztályt (SBO)?

A fõigazgató állítása szerint az által, hogy a kórház súlyponti minõsítést kapott a 2006. évi CXXXII. törvény által, egyben azt is jelenti, hogy sürgõsségi betegellátást kell biztosítania. Erre való utalás és kötelezettség a fenti törvényben nem szerepel. Vajon 2007-ben az országban hány súlyponti kórház alakított ki saját erõbõl SBO-t? Elmondása szerint súlyos bevételi veszteség, ágyszám csökkenés, TVK (teljesítmény volumen korlát) csökkenés érte a nagykanizsai kórházat. Akkor biztosan ez volt a legalkalmasabb idõpont erre a mindenfajta pályázati támogatást nélkülözõ önerõs fejlesztésre? Talán nem kellett volna azt a 100 fõt sem elbocsátani, ha ebbe a fejlesztésbe nem kezd bele a kórház!

2. Az önerõbõl már kialakított mûködési engedéllyel és a kórház számára kedvezõtlen finanszírozással rendelkezõ SBO veszélyezteti-e az önkormányzat által elfogadott kórház fejlesztési terv TIOP-os pályázati esélyeit?

A kérdésre nem történt egyértelmû válaszadás. A pályázat tervezetének ismerete alapján kimondható, hogy igen is veszélyezteti. Ugyanis abban az esetben, ha pályázat útján újonnan került volna kialakításra az SBO, a pályázható maximális összeg 450 millió forint lehetett volna, amit így már meg sem pályázhatunk, elveszett, míg a már meglévõ osztály korszerûsítésére kisebb forrás, csupán 200 millió forint maximális támogatási összeg vehetõ igénybe. A kórház fejlesztési tervében szerepel egy újonnan kialakítandó SBO. Tulajdonképpen a fejlesztési terv koncepciója ennek az egységnek a kialakítására épül, és járulékos elemként a patológia, a mikrobiológia és a véradó állomás tömbösítését, korszerûsítését célozta meg. 200 millió forintból egy új SBO felépítése és felszerelése nem valósítható meg.

A fõigazgató a TIOP-os pályázattal kapcsolatban azt válaszolta, hogy „arra a pályázatra, amit a képviselõ említett, a kórház nem felel meg, arra nem fogunk benyújtani pályázatot”. – Kérdezem a fõigazgatót, jelölje meg pontosan, milyen forrásra, milyen pályázatra, támogatásra kíván pályázni, hogy az elfogadott fejlesztési tervben foglalt célokat megvalósíthassa a kórház, és nyújtsa be az elkészült, vagy elõkészített pályázati anyagokat!

3. Jelenleg biztosítottak-e az SBO minimum feltételekben meghatározott személyi feltételei?

Az SBO személyi minimum-feltételeirõl külön jogszabály rendelkezik. Ez rögzíti, hogy mûszakonként egyidejûleg egy szakorvosnak és egy vezetõ szakorvosnak, valamint két nem szakorvosnak (gyakornok, vagy szakorvos jelölt) kell szolgálatot teljesítenie. Ez jelenleg kórházunk SBO-ján nem teljesül, így a mûködéshez elõírt minimumfeltételeknek nem felel meg. Gyakran elõfordul, hogy szakmai elõírásokat figyelmen kívül hagyva, például fül-orr-gégész szakorvos látja el a sürgõsségi eseteket.

4. A járóbeteg ellátást vezetõ fõorvos kinevezését az SZVT nem támogatta. Milyen indokok alapján nevezte ki mégis dr. Bicsak Ágnest a fenti munkakörbe?

Igaz-e, hogy a doktornõ még az orvosok számára kötelezõ mûködési nyilvántartási engedélyt sem tudta meghosszabbíttatni, mivel nem tudta a megfelelõ számú kredit pontot (továbbképzési pontot) összegyûjteni öt év alatt?

Ha mindez igaz, akkor hogyan irányíthatja a kórházat szakmailag felelõsen és kellõ tekintéllyel egy ilyen, szakmailag képzetlen ember? A kórház SZMSZ-e nem rendelkezik arról, hogy a járóbeteg ellátást vezetõ fõorvos lenne az orvos igazgató helyettese. Az orvosigazgatói pályázatot a megbízással egyidejûleg ki kellett volna írni. Mindössze átmenetileg, az SZVT véleményének kötelezõ kikérése után tölthetõ be ez a poszt. Véleményem szerint így jelenleg SZMSZ ellenesen tölti be megbízással ezt a posztot – hangsúlyozta Tóth László.

Végezetül a fõigazgató nagy fokú tájékozatlanságára utaló megjegyzést emelt ki a képviselõ, amely a fõigazgató válaszai között hangzott el: „a sürgõsségi betegellátási pályázatot megpályáztuk…” – Indoklás: A sürgõsségi betegellátás fejlesztésére illetve kialakítására szóló pályázatra nem nyújthatott még be pályázatot a kórház, hiszen még kiírásra sem került! A kórház elsõ számú felelõs vezetõjétõl ilyen fokú tájékozatlanság (félretájékoztatás) megengedhetetlen. Az MSZP frakcióvezetõjének véleménye szerint a magas színvonalú, jó szakembergárdával rendelkezõ, a lakosok számára megbízható egészségügyi ellátást nyújtó kórház mûködtetése Kovács József fõigazgató vezetése alatt komoly veszélybe került.

B.E.2008-02-01 10:55:39


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül