Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55350686    
Honlapkeszites

Az ainu néprõl és Bertha Bulcsúról

A 82. Ünnepi Könyvhét és a 10. Gyermekkönyvnapok nagykanizsai rendezvénysorozata két könyvbemutatóval zárult szombat délután.


Szabadi Tibor Elsõ ainu – eszperantó – magyar – angol szószedet- és kifejezés-gyûjtemény címû kötetét dr. Dobó László mutatta be a Honvéd Kaszinóban. A mûfordítóval Halmos Ildikó intézményvezetõ beszélgetett, a kötetbõl Kocsis Edit versmondó olvasott fel részleteket.
 


 

Az idei könyvünnepen az eszperantó mûfordítótól a 9. nyelvészeti tájékoztató füzetet vehette kezébe az olvasó. A szerzõ célja nem az ainu (ajnu) beszéd elsajátítása, hanem egy távolkeleti nyelven való tájékozódás. Az ainu nép Japán második legnagyobb számú kisebbsége. Valószínûsítik, kapcsolatban állhattak a tungu, altáji népekkel és Szibéria uráli lakosságával. Az ainu bennszülött vadászó nép volt Kr. u. 710-94 idején. Japánban mára különbözõ elõrelépések történtek a nyelv felélénkítése, a megõrzött kultúra folytatása és a hagyományos táncszertartások területén.
D. Nagy Imre orvos-író A gyanakvó ember. Bertha Bulcsu élete címû kötetével a Halis István Városi Könyvtárban ismerkedhettek meg az irodalomkedvelõk. Nagy Imre orvosi hivatása mellett a magyar irodalom népszerûsítésével is foglalkozik. Évek óta arra törekszik, hogy a kiváló kortárs írókat, többek között a nagykanizsai születésû Bertha Bulcsút, a rangjuknak megfelelõ elismerés illesse. A kétórás beszélgetésen – melyet Kardos Ferenc igazgatóhelyettes vezetett –, azt is elmondta azért adta ezt a címet az új könyvének, mert Bertha Bulcsu egész életével azt bizonyította, hogy fenntartásokkal kell fogadnunk mindent. Õ született gyanakvó volt, mindig egy kisember szemszögébõl figyelte a történéseket. Költõként kezdte pályafutását, versei zalai újságokban láttak napvilágot az 1955-56-os években. A tárcaíró, az esszéista, a publicista emlékét olyan kötetek õrzik például, mint a Willensdorfi Vénusz, vagy az Írók, színészek, börtönök. A könyv gazdagon mutatja be Bertha Bulcsu életmûvét, életútját, baráti körét, Gyurkovics Tibort, Lázár Ervint, Szakonyi Károlyt, Kiss Dénest és másokat.
 2011-06-05 10:19:00


További hírek:


KULTÚRA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül