Ma 2023. 6 10.
Margit, Gréta napja van.
Látogatók száma : 55416107    
Honlapkeszites

A házasságkötés ára

Tizenhat egyhangú igen szavazattal megalkotta a közgyûlés a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésérõl szóló rendeletét. A rendelet hatálya Nagykanizsa közigazgatási területén kötendõ házasságokra és bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozására terjed ki. 

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályai: a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiség az Erzsébet tér 1-3. szám alatti Vasemberház elsõ emeleti házasságkötõ terme. A házasságkötés a hivatali helyiségen kívül az alábbi helyszíneken történhet: Medgyaszay Ház, Plakát Ház, Kiskastély, de ott is engedélyezhetõ, ahol az eseményhez méltó körülmények biztosíthatók. Ebben az esetben a díj megfizetése mellett a helyszín tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata is szükséges. 


A házasságkötés ünnepélyességének biztosítására az önkormányzat megállapodással rendelkezik a ZSÁ-NI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel.  Ha a házasulók, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget, vagy szabad mozgásában bíróság vagy más hatóság döntése miatt korlátozva van, a házasságkötés feltételeit az adott intézmény mûködési szabályaira figyelemmel biztosítani kell.

A hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötés engedélyezésének szabályai

Az esküvõ hivatali munkaidõn kívül munkanapokon 19 óráig, szombaton 10 óra és 20 óra között tartható meg. Az idõpontfoglalással történõ igényüket a pároknak legalább 30 nappal korábban kell bejelenteni az anyakönyvvezetõnél.

Szolgáltatási díjak

A házasságkötés a hivatali helyiségben és hivatali munkaidõben díjmentes. A hivatali munkaidõ hétfõn, kedden és csütörtökön 8-16.30 óráig, szerdán 8-17 óráig, pénteken 8-13.30 óráig tart. A hivatali munkaidõn, illetve hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötésért az önkormányzat számlájára az alábbi szolgáltatási díjat kell fizetni: hivatali munkaidõn kívüli hivatalos helyiségben házasságkötésnél 10.000 forint. Hivatali munkaidõn belül, hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnél: 5.000 forint. Hivatali munkaidõn és hivatali helyiségen kívül 15.000 forint. A díj befizetését a kitûzött idõpont elõtt legalább húsz nappal az anyakönyvvezetõnél igazolni kell. Az esemény elmaradása esetén, ha azt a felek legalább öt nappal elõbb bejelentik, a szolgáltatási díjat harminc napon belül visszautalják a befizetõnek. Az anyakönyvvezetõt a hivatali munkaidõn kívül megtartott szertartás esetén, eseményenként a köztisztviselõi illetményalap 10 százalékának megfelelõ díj, továbbá havonta a köztisztviselõi illetményalap 50 százalékának megfelelõ összegû adóköteles költségtérítés illeti meg.

B.E.2011-04-11 09:18:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül