Ma 2023. 6 9.
Félix, Előd, Annamária napja van.
Látogatók száma : 55408661    
Honlapkeszites

Áldatlan állapot a volt csapatkápolnában (frissítve)

Felháborodásának hangot adó olvasónk több fotót is eljutatott szerkesztõségünkbe. A képek a volt Thury György laktanya 1915-ben épült kápolnáját ábrázolják. Az elektronikus levél írója a látvány okán kétségbe esését fogalmazza meg, és fölveti a Jézus Szíve Plébánia felelõsségét is. (A szemetes, romlásnak indult épület képei itt láthatók.)

A világhálón elérhetõ dokumentumok szerint a város tulajdonában lévõ épület sorsáról 2001-ben kezdõdtek az egyeztetések. Errõl Fliszár Károly plébános így vall a SziklaAlap kiadványban: „Megkezdõdtek a tárgyalások a Polgármester Úrral az un. Csapatkápolna (Dózsa laktanya bejáratánál) újrahasznosításáról. Milyen áldásos lenne a keleti városrész az idõsek otthona és a katona-rétiek számára, ha ott tudnánk misézni, fiatalokkal összejönni. Boldogok lennénk, ha ebben az évben fel lehetne szentelni.” (Betûhív közlés – a szerk.)


Az önkormányzat malmai a vágynál lassabban, de annál gálánsabban õröltek. Az ajándék kápolna ugyanis a földhivatali bejegyzés szerint csak 2002.03.12. került a plébánia tulajdonába, ám megfejelve 1294 m2-nyi udvarral (a térképkivonat ide kattintva nyílik). A kápolna sorsa 2003 õszén kerül ismét az érdeklõdés középpontjába. A városrészben meghiúsult templomépítés kapcsán Fliszár atya nyilatkozatát így összegezte a Magyar Nemzet: „Az önkormányzattól megvették a templom tervezett helyétõl mintegy 300 méterre lévõ volt laktanya, úgynevezett csapatkápolnáját. Itt ki tudnak alakítani még egy közösségi helyiséget, a plébánosnak pedig egy másfél szobás szolgálati lakás is jut. A lakótelepen élõ hívõ emberek tehát nem maradnak templom nélkül, s – mivel a laktanya helyén épül az egyetemi campus is – majdan az itt lakó diákok is bármikor betérhetnek."
A birtokban lévõ plébánia kápolnával kapcsolatos tetteirõl ezután sem hallani. Az épület értékére 2007-ben az egykori politikus ez idõben már helytörténettel foglalkozó Tarnóczky Attila próbálja fölhívni a figyelmet. Kezdeményezésére és aktív közremûködésével kerül az épület falára az a tábla, amelyen a helyi jelentõségû épületegyüttesnek az 1915-ben épült Gyalogsági laktanyának állít emléket.
A történésben ez követõen is csak világi kezdeményezésrõl hallani. Balogh László az élettelen kápolna sorsát firtató képviselõk közül 2008. januárjában gondolatébresztõként veti föl, a városrészben igény lenne „egyfajta ökumenikus imahelyre". A lapunknak akkoriban nyilatkozó Fliszár Károly ekkor már az ajándékba kapott kápolna eladását helyezi kilátásba. "... a volt csapatkápolnát egy kompromisszum révén még az elõzõ városvezetés adta a katolikus egyház tulajdonába, az pedig értékesíteni kívánja, hogy az árából egy másikat építsen. Imaterem kialakítására ugyanis nem alkalmas, hiszen a térfalak egyharmad-egyharmad részben osztják fel a kápolnát. Ha azonban ezeket kiveszik, instabillá válhat az épület. Lenne megoldás, ám ahhoz a tetõt le kellene bontani, s úgynevezett áthidalásokkal biztosítani lehetne az épület stabilitását. Ez azonban majdnem annyiba kerülne, mintha építenének egy újat. Ezért ésszerûnek tûnik az értékesítés, amit azonban csak akkor lehetne meglépni, ha már rendelkezésre áll a másik terület, ahova az új kápolna épülhet – ilyen azonban jelenleg nincs... Ezért egyelõre nincs mit tenni, várni kell az alkalmas pillanatra. Az esperes-plébános azt is hozzátette, ha van ilyen igény, természetesen az új kápolna nyitva áll majd a többi felekezet elõtt is."
A sorstalanságra ítélt kápolna ügyében legutóbb 2009 tavaszán Dr. Károlyi Attila szólalt föl. Képviselõi indítványában arra tett javaslatot, hogy a képviselõtestület helyezze helyi védelem alá az épületet. A testület azonban nem szavazta meg javaslatát.
A kápolnáról szóló történetben az egymással és önmagukban is ellentmondásos elképzelések, tettek, cselekvések sora talán nem véletlenül zárul most olvasónk 2011 év eleji fényképeivel. Az áldatlan állapot nem kíván kommentárt.

*** 

Rendbe tették a csapatkápolnát

Lakossági bejelentés nyomán a közterület-felügyelet munkatársai felszólították a volt csapatkápolna tulajdonosát képviselõ Fliszár Károly fõesperes-plébánost, hogy tegyenek rendet az említett épület környékén. Ennek tegnap eleget is tettek. A képek tanúsága szerint OSB lappal lezárták az épület bejáratát is, hogy megakadályozzák illetéktelen személyek bejutását. A kanizsahir.hu portál értesülései szerint a takarítás költségeit a tulajdonos (Jézus Szíve Plébánia) helyett a Jézus Szíve Plébániáért Alapítvány állta. 

D.J.2011-03-07 14:28:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül