Ma 2023. 9 24.
Gellért, Gerda, Mercédesz napja van.
Látogatók száma : 55976447    
Honlapkeszites

Közgyûlés: pörgõs munka, gyors döntések

 Az Érdekegyeztetõ Tanáccsal 1994-ben kötött együttmûködési megállapodás aktualizálásával kezdte meg munkáját a január 27-ére összehívott soros közgyûlés.

Ezután döntött a testület az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításáról. A jövõben a képviselõk közvetlenül a polgármestertõl, alpolgármesterektõl, a jegyzõtõl és az aljegyzõtõl kaphatnak választ a kérdéseikre.
A szavazást követõen a polgármester megszakította a közgyûlést, s bejelentette, Fekete István Nagykanizsa legidõsebb polgára szerda éjszaka 106. életévében elhunyt. Az önkormányzat nevében együttérzését fejezték ki a családjának. 


 Módosította a közgyûlés a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét szabályozó rendeletét. Ennek értelmében a nyitvatartási idõ 23 óra és 5 óra közötti tilalma feloldásra kerül a Zárda utca, Zrínyi Miklós utca, Fõ utca közötti szakaszon az Erzsébet tér illetve Rozgonyi utca 14-27. házszámig, valamint a Hunyadi utca 7-14. házszámtól a Zrínyi Miklós utca és az általuk határolt területen belül fekvõ nem melegkonyhás vendéglátóhelyekre, vagyis a belvárosban idegenforgalmi szempontból fontos üzletek éjszaka is nyitva tarthatnak.
Döntött a testület az önkormányzati külkapcsolatok szabályozásának módosításáról, és a Közbeszerzési Szabályzat megalkotására elõterjesztett javaslatról. A változtatás szerint a Bíráló Bizottság határozatképes, ha öt fõ – amelybõl legalább három állandó tag – jelen van. Elvi döntést hoztak a Városfejlesztési Stratégia továbbfejlesztésének tényleges elõkészítésérõl, valamint az önkormányzat informatikai fejlesztési koncepciójáról és végrehajtásának ütemezésérõl. A közgyûlés támogatta „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a jármûvek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozása” címû pályázat benyújtását a Bajcsy-Zsilinszky utcában gyalogátkelõhely létesítése céljából, legfeljebb egymillió forint teljes projektköltséggel.
A közgyûlés egyetértett a rövid és hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás támogatására irányuló pályázat benyújtásával a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja pályázati kiírására. A 2011. évi költségvetésben a pályázati önrész 27 millió 708 ezer forint. A rövid idõtartamú közfoglalkoztatási programban 821 fõ foglalkoztatását, a hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatási programra 44 fõ foglalkoztatását tervezik.
Megszavazták az intézményfenntartó társulásban érintett települések (Belezna, Liszó, Nemespátró, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Sormás és Surd) 2010. évre vonatkozó pénzeszköz átadásról szóló megállapodást. A települések polgármestereinek kezdeményezésére egyeztetõ tárgyalásra került sor, ahol elmondták, költségvetési problémáik vannak és nem tudják kifizetni a negyedéves pénzeszköz-átadási megállapodásokban szereplõ hozzájárulást. A társulási megállapodásban rögzítettek ellenére a kiszámított összegnek csak a felét tudják teljesíteni. A közgyûlés Cseresnyés Péter javaslatára úgy döntött, a 2010-es évre közvetett támogatásként kapják meg a települési önkormányzatok a fizetési kötelezettségük 50 százalékát, azaz tízmillió 355 ezer forintot. A testület támogatta a Palini Általános Iskola és Óvoda, valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Szolgáltató és Kutató Központ közötti együttmûködési megállapodás megkötését.
A testület elvi támogatást adott a zeneiskolának a II. Országos Elektroakusztikai-Zenei Verseny megrendezéséhez.
A Thúry-laktanya területén lévõ legénységi épülettel kapcsolatos feladatok ellátására, a legénységi épület nyílászáróinak befalazására maximum hétszázezer forintot biztosított a közgyûlés a 2011. évi költségvetés terhére.
B.E.2011-01-28 13:08:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül