Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55358672    
Honlapkeszites

Járdák, találmányok, munkanélküliség

Közmeghallgatással kezdte, majd közgyûléssel folytatta munkáját csütörtök délután a testület.


Rodek Györgyné a kiskanizsai Bajcsy-Zsilinszky utca Sormás felöli szakaszán a gyalogjárda hiányát vetette fel. Mint mondta, egy évvel ezelõtt megígérte az akkori testület, hogy elsõ ütemben valósul meg a járda építése. A második ütem megkezdõdött, véleménye szerint a felszabadult földmennyiséget felhasználhatnák a járda kialakításához, hiszen mindössze 100 méteres szakaszról van szó. Másik felvetése oka, hogy Kiskanizsán a hétvégeken füstben vannak a házak. Azt kérte, a Közterületfelügyelet fordítson több figyelmet az égetés szabályainak betartására a városrészben. A válaszból kiderült, hogy a Közterületfelügyelet hétvégén szigorítani fogja a tûzgyújtással kapcsolatos rendelet betartását. Tárnok Ferenc osztályvezetõ a járdaépítéssel kapcsolatban elmondta, áttekintik a rendelkezésre álló forrásokat, és az alapján döntenek.


Magdics János az ott élõk nevében megköszönte a Bajcsy-Zsilinszky, a Március 15. tér és a Gördövényi utca fejlesztését. Azonban hiányosságot is tapasztaltak, azt kérték, hogy a közgyûlés határozatának megfelelõen még idén történjen meg ezek pótlása. A lakosság társadalmi munkában továbbra is felajánlja segítségét. Cseresnyés Péter polgármester megígérte, a problémákat megnézeti, és a jövõ hét elején helyszíni szemlén felmérik a hiányosságokat.
Ferincz Jenõ elmondta, július 1-jén hatályát vesztett törvény szerint bonyolították le az önkormányzati választásokat. Mivel jogállamban ilyen nem történhet, törvényesen önkormányzati választás sem történt. „Gyakorlatilag önök nem is önkormányzati képviselõk” – hangsúlyozta. A másik hozzászólásában azt kérte, hogy a polgármesteri hivatal elsõ emeletén olvasható Nemzeti Együttmûködési Nyilatkozatot tüntessék el a falról, mert szerinte nem oda való.
Hoczné Hári Ildikó a közfoglalkoztatással kapcsolatos tapasztalatait mondta el, mivel maga is másfél évig részt vett közmunkaprogramban. Véleménye szerint az „Út a munkához” program nem értékteremtõ munkára, hanem csak létszámemelésre ösztönöz. Alultervezték a forrásait, nem javítja az elhelyezkedést, sokan egyáltalán nem jutottak munkalehetõséghez. Közülük sok az egyedülálló, akiknek lakást kell fenntartani, rezsit kell fizetni. Ha egyáltalán bekerül valaki a programba, úgy eladósodik, hogy az a négy hónap munkaviszony nem oldja meg az életét. Csak egy papíron létezõ megoldás, a valóságban nem az. Hozzátette, személy szerint sérelmezi, hogy egy léptékkel, egy versenyszámban indultak a huszonévesekkel. A negyven éven felüliek érdekében kampányolt, hiszen a nagyon alacsony, 60-70 ezer forintos fizetésbõl még sokaknak a nem dolgozó felnõtt gyermekeit is el kell tartani. A jövõ évi tervekbõl kiemelte, felháborítónak tartja, hogy az abban tervezettek szerint a munkát képzettségtõl függetlenül el kell vállalni. Példaként hozta, hogy egy diplomás mérnököt beoszthatnak csatornatisztításra is, s ha nem vállalja el, akár megvonhatják tõle a 28.500 forint segélyt is. Válaszában a polgármester megígérte, 15 napon belül válaszolnak a felvetéseire.
Palotás Tibor meghatalmazást kapott a Királyi Pál utca lakóitól, hogy segítsen a 35 éve tervezett Magyar utca – Petõfi utca összekötésével kapcsolatban. A tervet a képviselõk nagy részének átnyújtotta azzal a reménnyel, hogy tudomásul veszik azt. Hangsúlyozta: a két utca összekötését a bemutatott dokumentum szerint jobbat is el lehet készíteni, hogyan lehet az egyirányúnak tervezett utat úgy megépíteni, hogy ne okozzon gondot senkinek. Kérte, adjon neki a közgyûlés lehetõséget az út tervének módosítására. Egy másik témában arra kérte a polgármestert, ha Budapesten meg tudják oldani, hogy december 15-ig „ki tudják takarítani a várost”, akkor Nagykanizsán se lássunk utcán fekvõ embereket. Az elsõ felvetéssel kapcsolatban Tárnok Ferenc elmondta, hosszú egyeztetési folyamat elõzte meg az engedély kiadását. Válaszában Cseresnyés Péter arról tájékoztatott, hogy jövõ szerdán 15 órakor helyszíni szemlét tartanak a Királyi Pál utcában, azt követõen 17 órakor pedig a Zsigmondy-Széchenyi SZKI éttermében lakossági fórumot tartanak. A másik témához hozzáfûzte: a városban mûködik utcai gondozói hálózat, akik azokkal törõdnek, akik nem mennek be az éjszakai szállókra.
Kelemen Péter egy kompromisszumos megoldással jött a képviselõtestület elé. Mint mondta, egy céget képvisel, az embereknek akar munkát adni azzal, hogy a saját találmányát gyártatná le. Az ötlet forrása, a szerinte neki ítélendõ kórházi kártérítés összege lenne. Kompromisszumot akart kötni a képviselõtestülettel, hogy mivel a város a kórház fenntartója, egyezzenek meg a kártérítés összegében, és ezt az összeget adják a gyártó cégnek. Cseresnyés Péter tájékoztatta, hogy ha egy cég munkahelyteremtés céljából ki akar bérelni egy csarnokot, szívesen segít a kapcsolatfelvételben. Ha a kezdeményezés a megvalósulás kapujában lesz, az önkormányzat is segít.
Horváthné Polai Mária a tavalyi közmeghallgatáson jelzett kérdéseire azóta sem kapott választ, így újfent feltette õket. Elöljáróban megköszönte az Egészségház kialakítását. Majd ismét megkérdezte, mikor kerül sor a ravatalozó felújítására, vagy új ravatalozó megépítésére. A Szent Flórián téri óvoda és a Tájház sorsára is kíváncsi volt, hisz mindkettõ állaga romlik, nem történik velük semmi. Cseresnyés Péter a felvetett gondolatok közül sok mindennel egyetértett, s a feltett kérdésekre a választ írásban fogják megadni.
Böcskei Balázs arra volt kíváncsi, hogy a Kanizsai Dorottya Kórházról megjelent hangfelvételek mögött van-e törvénytelenség, valósak-e az ott elhangzott botrányos kijelentések, és ki vállalja azokért a felelõsséget. Kérte, hogy az önkormányzat tárgyaljon az ügyben, majd hozza meg a szükséges intézkedéseket. Cseresnyés Péter válaszában elmondta, elég kényes témát vetett föl, amire a szakemberekkel konzultálva írásban fog válaszolni. Megjegyezte, egy nem törvényesen nyilvánosságra került hanganyaggal nagyon óvatosan kell bánni, fõként, amikor bebizonyosodik, ahogy azokat összevágták. Óvatosan kell bánni ezzel a kérdéssel, figyelembe véve a város és a kórház jó hírét.
Borda László a palini Alkotmány utca problémájával fordult a testülethez. A régi palini városrészben úgy érzik, Palin mostohagyereke a városnak. Sem a keleti, sem a nyugati járdán gyakorlatilag nem lehet közlekedni balesetbiztosítás nélkül. Megépült az elkerülõ út, és továbbra is rajtuk keresztül bonyolódik le a forgalom. Ugyanúgy járnak keresztül az úton a kamionok, teherautók, személyautók, mint korábban. Az utcán életveszélyes közlekedni. Ugyan kevesebb lett a teherautó, de a személyautók is fittyet hánynak a sebességkorlátozásra. Az jöjjön be teherautóval, akinek arra van dolga. Cseresnyés Péter megígérte, a rendõrkapitányhoz továbbítja a kérést, és a válaszról értesíteni fogja.
Fazekasné Horváth Edit több ember nevében megkérdezte, mikor lesz Kanizsán érdemleges munkahely, és mennyi. 35 évet dolgozott le becsülettel eben a városban, és jelenleg 27 ezer forintból kellene megélnie. Ki a felelõs az ilyen helyzetben élõkért? Õ már mindent megpróbált, az önkormányzat adósságrendezési osztályán minden megfelelt, kivéve az, hogy a lakása nem 55 négyzetméteres, hanem 62. Ez esetében azt jelenti, hogy jövõre mehet akár a híd alá is. A parlamentben nem hallani arról, hogy beszélnének a õ korosztálya gondjairól, a megoldási lehetõségekrõl. Helyzetébõl adódóan a lakók már ferdén néznek rá, amiért nem tudja fizetni a költségeket. És ezzel nincs egyedül. Hasonló gondokkal fordult a közgyûléshez Damejka József is. Válaszában a polgármester megígérte, felmérik mit tudnak segíteni a két családnak.
B.E.2010-11-19 13:50:16


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül