Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55357403    
Honlapkeszites

Október 6-ról

A Hevesi Sándor Általános Iskola (Kovácsné Dékány Beatrix szabadidõszervezõ) és a Polgári Kanizsáért Alapítvány (Papp János kuratóriumi elnök) sajtótájékoztatója.

KDB: Immár negyedik éve október 6-án nemcsak az Aradi udvar, hanem a Keleti városrész is helyet ad a megemlékezéseknek. A városi ünnepség elsõ része délelõtt 10 órakor az aradi 13 és elsõ felelõs miniszterelnökünk szobránál lesz. Második része pedig délután 2-kor a Munkás utca elejérõl indul. Hagyományõrzõ huszárokat követve érkezik a menet a Székely kertbe. Mindkét helyszínen a Hevesi Iskola tanulóinak mûsorát és Cseresnyés Péter megválasztott polgármesterünk, országgyûlési képviselõ ünnepi beszédét hallgathatják meg.


PJ: Szerdán nem csak Batthyány Lajos és a 13 aradi honvédtábornok vértanúságára emlékezünk. 49 akasztás és 65 fõbelövés, összesen 114 kivégzés tanúsítja a gyõztesek dühét. A császári birodalom börtöneiben magyar politikai rabok csörgették láncaikat. 1765 ítélet nyomta a családokat, közülük majd mindnek volt halottja, vagy valakije, akinek életéért aggódnia kellett. Ha összeadjuk a másfél év alatt vívott csatákban elesett katonák és az ellenség által lemészárolt polgári áldozatok számát, mintegy 24,000 magyar az áldozat. Az önkényuralom nem szûkíthetõ egyetlen napra, október 6-ra. Az áldozatok száma pedig nem korlátozódik rájuk, a tizenhármakra. Akkor csak elkezdõdött, csúcsosodott a megtorlás, de kezdetét vette a nemzet ellenállása is.

KDB: 1850 tavaszán, alig fél évvel a szabadságharc eltiprása után Magyar emléklapok 1848/49-bõl címmel folyóirat jelent meg Pesten. Ünnepi mûsorunk is merít belõle. A rendõrség a hetedik füzetét tiltotta be. Szerkesztõje egy bátor, leleményes 22 éves kolozsvári fiatalember, Szilágyi Sándor, akibõl történész, akadémikus lett a század végére. A folyóirat betiltása sem fogott ki rajta. Bár nem volt zenész, hangversenyeket rendezett. A dalok szövegét ugyan gondosan ellenõrizte jó elõre a policáj. Nincs-e forradalmi dal köztük? Nem olyan-e valamelyiknek a szövege, mely demonstrációra, vagy talán csak tapsra is alkalmat adna? Nem fordul-e benne elõ ez a szó: »haza«, vagy »király«, vagy »huszár« vagy talán »szabadság«, vagy pláne »mártír«? Mit értették azonban a bordalnak ezt a strófáját:

»Hajrá, fiúk, ez a pohár,
Föl a kedélyt, koccintsatok!
C s ö r g é s e szóljon, hogy kikért,
És szóljon az, hogy h a l l g a t o k ! «

Nem értették meg a »csörgés« és »hallgatás« finom vonatkozását − mely pedig minden magyar szívébe utat talált.

PJ: Az idei esõs õszön elõfordulhat, hogy az ünnepségek meghirdetett kezdetekor záporesõ áztatja városunkat. Ebben az esetben a szerda 10 órai a Vasemberház házasságkötõ termében, a 14 órai a Hevesi Iskola tornatermében kerül megrendezésre. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hõsi halottaira emlékezõ minkét ünnepségre tisztelettel hívjuk a városlakókat.2010-10-04 10:58:19


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül