Ma 2023. 6 8.
Medárd, Helga napja van.
Látogatók száma : 55399564    
Honlapkeszites

Ígéretek és a keserû valóság

A nagykanizsai Fidesz 2006-os ígéretei és a keserû valóság témában tartott sajtótájékoztatót Dr. Károlyi Attila, az MSZP-MSZDP polgármesterjelöltje. Vizsgálódásának huszonegy pontjához a Fidesz és KDNP fejlesztési programját felsoroló 2007 áprilisában megjelent kiadványt vette alapul.

Dr. Károlyi Attila elöljáróban megjegyezte: A 2006-ban önkormányzati választást nyert politikai párt újabb ígéretekkel áll elõ 2010-ben. Mi több, a mai sajtótájékoztatójukon azt a kór-házrekonstrukciót állítják be sajátjuknak, amelyet a Bajnai-kormány hagyott jóvá. Idegen tollakkal ékeskedve díszítik magukat, jelen esetben a Fidesz helyi elnöke, polgármesterjelöltje.


1. Legyen elérhetõ Nagykanizsa!
Célkitûzéseik között szerepelt az, hogy leendõ a M9 gyorsforgalmi út a lehetõ leghamarabb elérje Nagykanizsát. – M9 gyorsforgalmi út megépüléséért a hangjukat nem hallatták, dr. Szigethy István és dr. Gyimesi Endre együttesen lépett fel a gyorsforgalmi útért, ezt a sajtóban is publikálták, a nagykanizsai FIDESZ-KDNP hallgatott, mint a csuka. Támogatjuk a városunkra hátrányos vasúti átszervezések felülvizsgálatát. A városunkra hátrányos vasúti átszervezések felülvizsgálata ügyében semmit nem tettek.

2. Az úthálózat fejlesztése
A Kalmár utca kikötésével új, a belvárost nyugatról tehermentesítõ utat építünk. Nem épült meg a Kalmár utca kikötése. Kezdeményezzük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál, hogy mielõbb megépüljön a palini, a kaposvári és a déli elkerülõ út. Ebbõl az ígéretbõl a palini megvalósult, a kaposvári és a déli elkerülõ út még nem.

3. A tömegközlekedés fejlesztése
Minden útkeresztezõdésbe jelzõlámpát telepítünk, ahol az utóbbi években súlyos közlekedési balesetek történtek. Megfúrták a helyi közgyûlésben Horváth István képviselõ Úr és jómagam négy éve szorgalmazott körforgalom-építését a Hevesi út és a Rózsa út keresztezõdésében.

4. Biztonságos kerékpáros közlekedés
Kezdeményezzük bicikliút létesítését Nagykanizsa és Kiskanizsa, illetve a környezõ települések között, lopásbiztos, zárható kerékpártárolókat építünk ki, szó nincs Nagykanizsa és Kiskanizsa közötti bicikliútról és zárható kerékpártárolókról.

5. Sétálóövezet a belvárosban
Elsõ lépésként lejesen megújítjuk az Erzsébet teret, majd a Deák teret és a HSMK elõtti teret, kezdeményezzük a tömbudvarok kinyitását és megújítását, hiszen ez Nagykanizsát építészeti szempontból is unikálissá tehetné. Nem építettek sem Erzsébet teret, sem Deák teret, sem HSMK elõtti teret, nem nyitották ki a tömbudvarokat, azaz nem tették „unkálissá” Nagykanizsát.

6. Négy év alatt tíz milliárd forint mûködõ tõkét hozunk a városba
Mindent megteszünk azért, hogy négy év alatt megduplázódjon a helyi vállalkozások árbevétele, és az Ipari Park minden telkére munkahelyteremtõ beruházót hozunk, új területek bevonásával bõvítjük a város hasznosítható területeit, az elfogadott gazdaságfejlesztési programnak megfelelõen támogatjuk a tudásalapú technológiai iparágak megtelepedését, arra törekszünk, hogy a városban már letelepedett vállalatokat további nagykanizsai beruházásokra ösztönözzük. A munkahelyteremtés elõsegítése érdekében összefogunk a kanizsai vállalkozókkal, véleményüket kikérve módosítjuk a helyi adózásról szóló rendeletetek. Javítjuk a központi- és uniós pályázatfigyelési és pályázatkészítés feltételeit. Nem hoztak beruházót az Ipari Park minden területére, nem bõvítették a város hasznos területeit új területek bevonásával. A városban már letelepedett vállalatokat további nagykanizsai beruházásokra nem ösztönözték, különösen nem fogtak össze a kanizsai vállalkozókkal, nem javították a központi- és uniós pályázatfigyelési és pályázatkészítés feltételeit, sõt a dolgok odáig süllyedtek, hogy hiánypótlás elmulasztása miatt a város hatszáz milliós beruházástól esett el.

7. Szigorú gazdálkodási rend
Szigorú költségvetési politikával meg fogjuk állítani városunk eladósodását. Minden döntésünknél szem elõtt tartjuk, hogy ne feléljük, hanem gyarapítsuk a város vagyonát. A közpénzekkel és a város vagyonával kapcsolatban szigorú elszámolást és elszámoltatást fogunk megvalósítani. Nem állt meg a város eladósodása, nem gyarapították a város vagyonát, teljesen felesleges „átvilágításokat” hajtottak végre – Vízmû, Polgármesteri Hivatal – minden gyakorlati eredmény és haszon nélkül, ezzel kapcsolatosan elképzelhetõ, hogy hasonló csontvázak fognak kiesni a szekrénybõl a FIDESZ nagykanizsai kormányzatának 2010-es elszámoltatása körében.

8. Munkahelyteremtõ beruházások támogatása
Elkezdjük az Ipari Park bõvítését, kiemelt Logisztikai Központtá fejlesztjük. Kedvezményeket biztosítunk a beruházásokhoz. A városi közmunkaprogram révén a tartósan munkanélkülieken tudunk segíteni. A gazdasági kamarákkal együtt elõsegítjük, hogy a nagykanizsai kis- és középvállalkozások részt vegyenek a multinacionális cégek beszállítói programjaiban. A vállalkozások által igényelt építési engedélyek kiadásának idejét jelentõsen csökkentjük. Nem bõvítették az ipari parkot, nem fejlesztették semmiféle Logisztikai Központtá. Nem adtak kedvezményeket a beruházásokhoz, nem segítettek a munkanélkülieken a városi közmunkaprogram révén, nem segítették elõ, hogy a nagykanizsai kis- és középvállalkozások részt vegyenek a multinacionális cégek beszállítói programjaiban, nem csökkentették a vállalkozások által igényelt építési engedélyek kiadásának az idejét sem jelentõsen, sem egyébként.

9. Munkahelyteremtés önkormányzati forrásokból
Erzsébet tér újjáépítése, fürdõ építése, strand bõvítése, csatorna-beruházások, intézmények-, utak, játszóterek fejlesztése több száz új munkahelyet eredményeznek. Az önkormányzati fejlesztéseknél a jövõben zömmel az itt élõ vállalkozókat kívánjuk helyzetbe hozni, létrehozzuk a Regionális Innovációs Központot. Nem épült újjá az Erzsébet tér, fürdõt nem építettek, strandot nem bõvítették, csatorna-beruházás nincs, több száz új munkahelyet nem hoztak létre, különösen hozták kedvezõ helyzetbe az önkormányzati fejlesztéseknél az itt élõ vállalkozókat, nem hozták létre a Regionális Innovációs Központot.

10. Megújuló Energiák Mintavárosa Program: elindul az elsõ munkahelyteremtõ beruházás
Az összes megújuló energiaforrás hasznosítását elõ kívánjuk segíteni, elsõ ütemben a geotermikus energiahasznosítására tervezett létesítmények kivitelezését tervezzük megpályázni. Sem geotermikus energia, sem egyéb energia hasznosítására semmiféle beruházás nem indult el.
Nagykanizsán az elmúlt tizenhat évben alig történt valami, mintha megállt volna az idõ, célunk, hogy újra gazdája legyen a városnak, településünk európai várossá alakuljon át, a település eséllyel pályázzon a régióközponti pozícióra. Nagykanizsán nemcsak az elmúlt tizenhat évben, hanem a FIDESZ nagykanizsai regnálása alatt sem történt semmi, a tizenhat évhez még négy évet nyugodtan hozzá lehet számítani, nem alakult európai várossá Nagykanizsa, esélye sem volt arra, hogy régióközponti pozícióra pályázzon.

12. Közbiutonság hathatós javítása
Kezdeményezni fogjuk a város azon részein, ahol a közbiztonság helyzete indokolja, kerüljön felállításra új rendõrõrs, az új rendõrõrs felállítása miatt ellenzéki képviselõk léptek fel úgy a Keleti városrész vonatkozásában, mint Polai képviselõ Úr Kiskanizsa vonatkozásában, erre semmiféle kezdeményezõ lépést nem tettek.

13. Turisztikai vonzerõ növelése
Fejlesztjük a Csónakázó-tavat és környékének kirándulóhelyeit. Nem tettek semmit, sõt nem szavazták meg a vízminõség javításával kapcsolatos elõterjesztéseket.

14. Játszóterek és közparkok fejlesztése
Felújítjuk városunk egyik természeti kincsét, a Sétakertet, az 56-os emlékkertet és az Eötvös teret, új köztéri padokat, utcabútorokat és virágokat helyezünk ki a parkokba. Nem újították fel a Sétakertet, nem újították fel az 56-os emlékkertet és nem újították fel az Eötvös teret, nem tettek semmiféle padokat és utcabútorokat a parkokba.

15. Ötszáz új parkoló a belvárosban
A belvárosban mélygarázsokat építünk. Nem építettek semmiféle mélygarázsokat, ötszáz új parkolóhelyet nem alakítottak ki, mitöbb a Keleti városrészben, például a Bartók Béla utcában tizenhat éve húzódó, hat darab parkolóhely kialakítása sem történt meg.

16. Városképi jelentõségû épületek felújítása
Nagykanizsai építészeti hagyományok megõrzésének figyelembe vételével elkezdjük a régi belvárosi épületek esztétikus felújítását, felújítjuk az Erzsébet térrel határos elhanyagolt épületeket, a Nagykanizsán található körforgalmakban köztéri alkotásokat helyezünk el. Nem újítottak fel épületeket, nem helyeztek el köztéri alkotásokat.

17. Száz százalékkal több új önkormányzati lakás épül
Folytatjuk az általunk megkezdett szociális bérlakás-építési programot. Nem építettek új önkormányzati bérlakásokat.

18. Az idõskor méltósága
Megindítjuk az „Aranyélet Kanizsán” programunkat, amelynek keretében egyes, elõre mghirdetett napok délutánján a nyugdíjasokat fogják szolgálni a városi közintézmények, iskolák. Nem indítottak ilyen programot.

19. Nyugdíjasok egészségmegõrzésének támogatása
Minden nagykanizsai nyugdíjas 7 alkalommal ingyenesen biztosítjuk a Városi Uszodába és a Strandfürdõbe a belépést. Nem biztosítottak 7 alkalommal ingyenes belépést nyugdíjasoknak.

20. Tankönyvtámogatás
Bevezetjük az önkormányzati tankönyvtámogatást. Nem vezették be az önkormányzati tankönyvtámogatást.

21. Támogatjuk a mûvészfilmek bemutatását.
Elindítjuk a Mûvész mozit, ahol a kanizsai közönség számos olyan filmet nézhet meg, amit máshol nem forgalmaznak. Nem hogy nem indították el a kanizsai Mûvész mozit, de kanizsai kisdiákoknak is egy olyan listáról vetítenek filmeket, amelyek úgyszólván a mai szemmel már megmosolyogtatóak.

Rövid kínálat a FIDESZ-KDNP 2007-2010-es programjából. Nyugodt szívvel megállapíthatjuk azt, hogy választási ígéreteiket nem tartották be, az a kérdés, hogy miért tartanák be a 2010-es választási ígéreteiket.

A FIDESZ-KDNP nagykanizsai frakciója három éven keresztül „izomból” nyomta le az ellenzéki kezdeményezéseket és szavazgatta meg a saját „programját” majd egy éven keresztül más sem folyt a kanizsai közgyûlésben, mint az alpolgármester és a polgármester közötti áldatlan vita.

Minden józanul gondolkodó kanizsainak el kell tûnõdnie a fentieken és ki kell mondani azt, hogy elég legyen ebbõl, jómagam pedig jó szívvel azt ajánlom, hogy sem a „programjukat”, sem az azt megvalósító személyeket ne szavazzák meg, tegyék a voksukat az összefogás jegyeit felmutató MSZP-MSZDP Választási Szövetségre!
 2010-09-17 12:07:38


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül