Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55358955    
Honlapkeszites

Év végére 350-en dolgoznak a telephelyen

Sajtóbeszélgetésre és egy jó hír közlésére hívta a helyi média képviselõit Cseresnyés Péter alpolgármester. Az autóüléshuzatokat gyártó egykori cég hamarosan a régi fényében ragyog. Jelenleg százötvenen dolgoznak a CAR-INside Kft. Csengery úti telepén, számuk decemberig meghaladja a háromszázötven fõt.

Közeledve az önkormányzati választásokhoz, Cseresnyés Péter a beszélgetés elején a városvezetés nevében megköszönte a helyi sajtó elmúlt ciklusban végzett munkáját, együttmûködését, melyben voltak nehéz pillanatok, zökkenõk, de a legfontosabb az, hogy a megfelelõ hírek, információk eljutottak a nagykanizsaiakhoz, és a környéken élõ emberekhez.


Az alpolgármester az elmúlt négy évrõl szólva kiemelte, a Fidesz-frakcióval együtt mindig azt hangoztatták, hogy egy önkormányzat vezetésének a munkája nem akkor kezdõdik el, amikor megválasztják, hanem már elõtte. Egyetértettek abban, hogy a város elõbbre jutását, fejlõdését szolgáló beruházásokat folytatni kell. Minden olyan értelmes munkát folytattak, amelyet az elõzõ ciklusban egy más politikai színezetû városvezetés indított el. Sikerült felújítani a HSMK-t, a Rozgonyi Iskolát, folytatták az Ipari Park infrastrukturális fejlesztését. Egyre több betelepülõ érdeklõdik a szabad beruházási területek iránt, ami azt jelenti, most már szinte alig van értékesíthetõ terület. Éppen ezért határozta el a közgyûlés pár hónappal ezelõtt, hogy új területekkel bõvítenék az Ipari Parkot. Ebben a ciklusban történt meg az Innovációs Központ, a Belvárosi Rekonstrukció elindítása, melynek sikerét az is mutatja, akik kezdetben nagyon ellenezték, õk most saját kiadványaikban, kampánybeszédükben saját érdemeikként tüntetik fel a beruházás megkezdését. Kezdetben csak a Fidesz-frakció állt ki mellette, többek között azért, mert nem lehetett otthagyni közel kétmilliárd forintot az Európai Uniónak akkor, amikor a belvárost akarjuk kiépíteni, vissza akarjuk csalogatni az embereket a belvárosba. – Tudjuk –, folytatta Cseresnyés Péter, a rossz döntések miatt, a kereskedelmi egységek város peremére történt kitelepedésével a belváros kiüresedett, és vissza kell hozni az embereket. Ennek egyik eszköze az volt, hogy egy ötvenezer fõs városhoz méltó belvárost alakítsunk ki. A következõ városvezetésnek ezt meg kell oldani. Szót kell érteni azokkal a vállalkozókkal, akik segítségével közösen pezsgõ életet lehet lehelni a belvárosba. Továbbá megvalósult a TISZK, orvosi rendelõk újultak meg, Kiskanizsán megépült az Egészségház, és több mint hárommilliárd forint jut a kórház felújítására. Minden akadályoztatása ellenére sikerült járdákat, utakat felújítani ebben az évben is, bár volt olyan szándék, hogy ne történjen meg, a közgyûlés bölcs döntéssel olyan intézkedéseket hozott, amelyek alapján járdák, utak épülnek meg október-novemberi végleges átadással. Októberre megépül az Innovácós Központ, amelybe ugyancsak életet kell lehelni. Tamáskodók vannak, de munkát, figyelmet kell fordítani a betelepítésére is. Meg kell keresni azokat az induló, vagy fiatal vállalkozásokat, amelyek mûködésére ténylegesen jó helyet tudunk biztosítani az Innovációs Központ által. A Kanizsa Kártya végre nyugvópontra került. Hosszú tárgyalások után sikerült megegyezni abban, hogy a város kezelésébe került. Tegnap adtuk át éppen az 500. kártyát.
Cseresnyés Péter arra is felhívta a figyelmet, nemcsak szavakban mûködtek együtt a Pannon Egyetemmel, s Kanizsai Kampuszával, hanem komoly közös munkát végeztek az elmúlt idõszakban. Ennek legismertebb része a városstratégia kidolgozása. A munka közel egy év alatt valósult meg. A konzultációkba bevonták az önkormányzati képviselõket, vállalkozókat. Végül az önkormányzati képviselõk hathatós segítségével összeállították a több száz oldalas anyagot. Az egyik legfontosabb meghatározás a geotermális energia és a meglévõ közlekedési infrastruktúra hasznosítása, hiszen a köztudatban Nagykanizsa logisztikai központként szerepel. A turizmusfejlesztéssel kapcsolatban a Csónakázó-tó és környékének fejlesztése, szállodaépítés, a konferenciaturizmus meghonosítása szerepelt. A legnagyobb probléma, hogy nem készült a Csónakázó-tóra egy átfogó, ténylegesen megvalósítható koncepció. A következõ önkormányzat feladata lesz a geotermia tényleges, gyakorlati hasznosítása, a hivatali informatikai rendszer átalakítása. Másfél évvel ezelõtt elkezdõdött, elkezdtük, aztán talán féltékenység miatt nem történt semmi sem. Nem eszközt vennénk, hanem szolgáltatást vásárolnánk. A fõbb eredmények és feladatok felvázolása után Cseresnyés Péter legfontosabb bejelentése a munkahelyteremtésrõl szólt:
– Amióta a szocialistákhoz és szabaddemokratákhoz köthetõ nagyon rossz politika az ország kirablását célozta meg, Nagykanizsát is sújtja a munkanélküliség, hisz olyan ezer fõ fölötti foglalkoztatással rendelkezõ cégek szûntek, mint például a Kanizsa Bútorgyár és a Sörgyár. Igazán komoly ellensúlyt azonban nem tudott képezni a gazdaság. A kótyavetyélés Nagykanizsán is olyan bûn volt, mint a Horn-kormány idején az energiaszolgáltatók külföldi kézbe adása, ami teljes kiszolgáltatottságot jelent számunkra. Mindenki tudja, a környéken nincs olyan magas áramszámla, mint a miénk. Hogy városunkban hatványozottan megoldandó problémaként merül fel a munkanélküliség kérdése, az a tavaly õszi bejelentés miatt is történt. Ha valami változás nem következik be, a GE 1700 dolgozójától fog megválni Európai Uniós döntés miatt, mert a hagyományos égõk gyártását 2012-13-tól fokozatosan beszüntetik. Az elmúlt egy-másfél évben számtalan tárgyalást folytattam alpolgármesterként, országgyûlési képviselõként azért, hogy Nagykanizsát a beruházók, befektetõk potenciális célpontként meg tudják találni. Nem volt véletlen a nagynevû sörgyártás feltámasztása halódó poraiból, hiszen számtalan szakember van a városban, akiket munkába lehetne fogni. Nagyon komoly tárgyalásaim voltak a városrehabilitációval kapcsolatban. Ami most a legfontosabb, közel egy évvel ezelõtt kezdtünk egy olyan tárgyalásba, melynek eredményeként sikerült meggyõzni egy céget arról, hogy Nagykanizsán indítsák újra a termelést. Ez a problémánkat nem oldja meg – hangsúlyozta az alpolgármester, de egy kis lépést jelent az elõbbre jutáshoz.
Az örömteli hírt Cseresnyés Péter alpolgármester a CAR-INside Kft. Csengery úti telepén jelentette be Csillag Balázs igazgatóval közösen.
Csillag Balázs elöljáróban ismertette az 1992-ben Jánosházán alakult, és 1996-ban. kanizsai telephelyet nyitott cég történetét. A textilipar magyarországi helyzete, valamint az autóipar válsága miatt 2008-ban a négy telephellyel rendelkezõ cég csõdöt jelentett be. Ekkor kezdõdtek el a beszélgetések Jánosházán, Lentiben és Körmenden a városvezetõkkel. Ezt Nagykanizsán nem tudták megtenni, de Cseresnyés Péterrel sikerült felvenni a kapcsolatot, és megpróbáltak egy akciótervet kidolgozni a harminc fõt foglalkoztató telephely megmentése érdekében. Így jutottak el 2010 szeptemberéhez. A nagykanizsai telephely rövid idõn belül a régi fényében ragyog. Jelenleg 150 fõ dolgozik az új megbízásoknak köszönhetõen a telepen, ez a szám decemberig meghaladja a 350 fõt. Végül az igazgató megköszönte Tamás Gáborné telephelyvezetõnek, hogy egybetartotta a Nagykanizsán mûködõ csapatot: A teljes mag, a logisztika, a minõségbiztosítás, a termelésirányítás itt maradt az üzemben és dolgoztak.
B.E.2010-09-16 14:40:37


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül