Ma 2023. 6 8.
Medárd, Helga napja van.
Látogatók száma : 55400450    
Honlapkeszites

A Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület sajtótájékoztatója

A mai sajtótájékoztatón a következõk hangzottak el:

„A Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület polgármesterjelöltjeként és képviselõjelöltjeként ülünk itt és ma három témában kívánjuk tájékoztatni a sajtó tisztelt képviselõit:
- Az elsõ témaként nagyon fontos számunkra megköszönni a város lakosságának támogató szívességét, megköszönni a nekünk adott nagy számú ajánlószelvényt. Innen jelenetem, hogy jelöltjeinket mind a 12 választókerületben nyilvántartásba vették, magam pedig polgármesterjelöltként nyertem nyilvántartásba vételt.


Most már viszont arra kérek mindenkit, köszönjük, ne hozzanak, ne küldjenek ajánlószelvényeket a kampányirodába, mert már nem fogadhatjuk el.
Kérjük, hívjuk, várjuk viszont a város lakosságát október 3-án - válasszanak és szavazzanak a változásra.
Szeretném megköszönni a rengeteg bátorítást, a segítõ szándékot, az elismerõ szavakat a jobbító, javító szándékunkkal szemben.
Innen üzenem, hogy a Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület valóban a változás lehetõségét jelenti a város számára minden eddigivel szemben. Egy idõsebb hölgy bátorító szavait idézném: „Önök valóban a biztos változás. ”
Ez a gondolat adta a kampány vezérmondatunk második részét: „Civil összefogással a biztos változásért!”
- Második témánk a város helyzetérõl szól.
Nagykanizsán a munkanélküliség magasabb az országos átlagnál, decemberben ez a szám több százzal, akár ezerrel is nõhet, aztán jövõ tavasszal újabb több száz embert bocsátanak el a GE-bõl. Városunkban a fizetõképes kereslet egyre csökken, így a gazdaság ellehetetlenedik, a szolgáltatók, a kereskedõk, a vállalkozók nem tudnak a jelenlegi feltételek mellett új munkahelyeket létrehozni, sõt tovább nõhet a munkanélküliség, fenyeget a csõd.
Ha megvalósul a költségvetési terv januárra a mindenkori legnagyobb mûködési és beruházási hitelállománya lesz Nagykanizsának ráadásul jórészt svájci frankban.. Minden egyes nagykanizsai embernek az újszülöttõl kezdve, fejenként közel 100.000 Ft adóssága lesz.. Ennek tükrében kár a számokról vitázni és arról hogy ki rontotta el és mikor, a tény hogy ez elképesztõ a számunkra. És mire ment el a pénz? Valóban nagyon fontos és elismerésre méltó a városközpont rehabilitációja, a kórház újabb fejlesztése, a körforgalmak építése, de mindez a sok pénz hány új munkahelyet teremt? Nehogy azt higgyük, hogy ezeket a beruházásokat majd nagykanizsaiak valósítják meg. Úgy látjuk, hogy a nagyberuházásokat olyan módon írják ki, hogy egyetlen kanizsai vállalkozó sem nyerheti meg. Az elmúlt években egyetlen nagyobb munkát sem tudott megnyerni nagykanizsai vállalat! Ezek után semmi értelme a számháborúnak, változás kell!
Az a fontos amit a nagykanizsai emberek nap mint nap éreznek a bõrükön és körülnézve látnak minden nap! Nemrég kaptuk a hírt, hogy az egymás elleni torzsalkodás eredményeképpen három hónapja nem válaszolt az önkormányzat egy telephely fejlesztési igényre. Miért nem? Rájuk nem vonatkoznak a szabályok?
Kérdem az a fontos-e, hogy a többség az egyik jelöltnél van-e, esetleg a becsületesség a másiknál, vagy az a fontos, hogy van mibõl kifizetni a rezsit, kiváltani a gyógyszert, megvenni a kenyeret? Van-e tisztességes jövedelem? Ezekért mondjuk azt, hogy változtatni kell!

- Harmadik téma: a médiában és itt-ott közszájon terjedõ hírek, vélemények, miszerint a Civil Összefogás Nagykanizsáért jelöltjeit esetleg a bosszú fûti, vagy anyagi érdek vezérli, esetleg a jobboldalt akarja ellehetetleníteni, aztán például: hogy a tõke akarja a politikai hatalmat megragadni, stb.
Tessék elhinni: nem politikai hatalom kell!
Jó lenne, ha a politika szó visszanyerné méltó rangját, tartalmát, miszerint a politizáló ember a közügyek iránt érdeklõdõ személy, közügyeket szolgáló személy. Máraitól vett idézettel élve: „Az életnek igazi értéket csak az a szolgálat adhat, amellyel az emberi közösségek ügye felé fordulunk.”
Tessék elhinni: ez a hitvallásunk!
Nos, igen érdekvezérelt emberek vagyunk: mert az az érdekünk, - mint sokan másoknak itt ebben a városban, - hogy gyermekeink itthon maradjanak, hogy tanulmányaik befejezése után hazajöjjenek, mert jövõt, mert lehetõséget látnak Nagykanizsában. Igen, az az érdekünk, hogy Nagykanizsa az a város legyen, ahol jó élni, ahol jó lakni. Igen, az az érdekünk, hogy az utcán, a lakásunkban mindenki biztonságban legyen, az az érdekünk, hogy ne koldusok vegyenek körül bennünket, az az érdekünk, hogy legyen elkölthetõ pénz sportra is, mûvelõdésre is, az az érdekünk, hogy az utcákon ne kosz és lehangoló szürkeség, üres üzletek vegyenek körül bennünket, hanem legyen lehetõség a tisztességes jövedelemszerzésre és elégedett arcokat láthassunk.
Hittel vallom és meggyõzõdésünk, hogy ezek az érdekek a város lakosságának érdekeivel esnek egybe. Az az érdekünk, hogy legyen elég munkahely és elégedett, szakképzett dolgos kéz. Igen, érdekünkben áll, hogy minden rosszat megváltoztassunk és a jót megvalósítsuk.

Tessék csak végiggondolni az elmúlt idõszak eseményeit!
A bosszú kikre volt jellemzõ? A városvezetésre, a képviselõtestületre!
Tetszettek, tetszenek látni: Ott az emberek egymással vannak elfoglalva!
Hol a város érdeke? Hol a város lakosságának érdeke? Hol a kórház, hol a nyomda-épület és sorolhatnám… érdeke? Hol vannak a közügyek iránt érdeklõdõ személyek? - Nem utálatot, gyûlölködést táplálva egymás iránt!
Hol vannak a közügyeket szolgáló személyek? El tudja azt képzelni valaki itt Nagykanizsán csak például az utolsó képviselõtestületi ülés után, hogy a város jelenlegi polgármestere és jelenlegi alpolgármestere október 3-a után tisztességes, becsületes összefogással nekilát városérdeket szolgálni?
Van ember, aki elhiszi, hogy ugyanezek az emberek és képviselõk a tisztségben maradásuk esetén mások lesznek, mint eddig? Megszûnik a Kanizsát lejárató múltbéli gyakorlat? A képviselõk személyeskedõ gyalázkodása?
Nem! Nem lesznek mások!
Új emberek kellenek!
Változás kell, Kedves Kanizsaiak!
Kiábrándító és elszomorító volt a záró közgyûlés álságos hangulata. Kampányérdekbõl fátyol a múltra, egymásra borulás a hatalom megtartása érdekében, - ja és a „közös eredmények” hangsúlyozása. Mi is? Tetszik ez valakinek? Vitatható kérdések elnapolva, zárt ülésre utalva. Hölgyeim és Uraim!
A gyökeres változás kell!
A Civil Összefogással biztos változás Nagykanizsáért!

Tessék megtekinteni a kisebb településeken induló jelöltek névsorát!! Alig találunk pártszínekben indulókat. Ott, a kisebb közösségekben már megértették mi a tét. Az országot a pártok alkotta országgyûlés irányítja, a lakóhelyünket viszont magunknak kell önkormányozni.
Mi így tekintünk elõre!

Hajrá Nagykanizsa, hajrá Nagykanizsaiak!”2010-09-09 11:45:28


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül