Ma 2023. 6 8.
Medárd, Helga napja van.
Látogatók száma : 55400599    








Honlapkeszites

ÚJ PÓLUS program-elemek

Együttmûködünk a város érdekében az összes demokratikusan gondolkodó képviselõvel (pártoktól függetlenül!), valamint az önkormányzati, térségi, regionális és kormányzati döntéshozókkal, vezetõkkel. Nagykanizsa város jelenleg is rendelkezik városi stratégiai, gazdasági és ágazati programokkal. Ezek áttekintése, aktualizálása, az új prioritások meghatározása és új elemekkel való bõvítése szükséges.

Munkahelyteremtés, munkahelyteremtés, munkahelyteremtés!
Ehhez szükséges az oktatás reformja, a munkaerõ minõségének a javítása, a szakmunkásképzés szintjének az emelése.
Nagykanizsán a Területi Integrált Szakképzés (TISZK) további fejlesztése (szakmai és tárgyi) szükséges, fontos a két tannyelvû oktatás megteremtése.


A jövõ iparágának, a megújuló energiák oktatásának a regionális központjává (mintavárossá) kell tenni Nagykanizsát.
Támogatjuk a kutatásfejlesztés – innováció elõsegítését a Pannon Egyetem közremûködésével (Regionális Innovációs Ügynökség létrehozása).
A közmunka programok további szélesítése és továbbvitele szükséges.
A térségi szociális paktum tartalommal való megtöltése.
Vállalkozások letelepítése az Ipari Parkban és Nagykanizsa vonzásában:
A további területvásárlásokhoz és infrastrukturális fejlesztésekhez kedvezményes illetve kamatmentes állami fejlesztési pályázati rendszer igénybevételét támogatjuk.
Az állami tulajdonú ingatlanoknál a volt katonai lõtér hasznosítható tulajdonának a rendezése és a volt Határõrség ingatlanjainak a megszerzése fontos feladat.
A meglévõ vállalkozásoknál a kisiparosok mûködésének a liberalizációja, a teljes körû nagykanizsai adóreform, a vállalkozói hitelfelvétel elõsegítése és a vállalkozási támogatási rendszer átalakítása a legfontosabb.
Nagykanizsán a legnagyobb vállalkozással, a GE Hungary ZRt.-vel kormányzati foglalkoztatási megállapodás szükséges.

Térségfejlesztés!
Közlekedés, infrastruktúra fejlesztések és természetvédelem támogatása: M 9 elõkészítése, a rávezetõ utak kiépítése, Nagykanizsa-Szombathely vasút villamosítása, elkerülõ utak D-DK-i, kiépítése, kerékpárút-hálózat fejlesztése, helyi és helyközi közlekedés fejlesztése.
Sármelléki reptér fejlesztése, a Dél-Zalai kistérség infrastrukturális fejlesztése, szennyvízcsatorna rekonstrukció, vízbázis védelem és ivóvízjavítás.
Principális partvédelmi program, a hulladékgazdálkodás fejlesztése.
Városfejlesztési célok támogatása: Történelmi belváros megújítása (átfogó középtávú mûemlék-felújítási program beindítását javasoljuk), forgalomcsillapítási program 2. üteme, tömbrehabilitáció – Erzsébet tér, Eötvös tér, Múzeum tér, Zsinagóga belsõ tömb (a Zsinagóga felújítása kiemelten kezelve), Sétakert rehabilitációja.
Bérlakás építési, vásárlási program, intézményi és lakás energetikai és felújítási program készítése, a szociális, egészségügyi, mûvelõdési, oktatási és sport infrastruktúra fejlesztése (elsõbbséget élvez a Kórház mûszaki és egészségügyi fejlesztése).
Uszodafejlesztés, sportközpont létrehozása, sportcsarnokkal.
Külön projektként a Csónakázó-tó fejlesztése, valamint a geotermikus energiára épülõ gazdasági és turisztikai fejlesztések.
A kiskanizsai reptér sportcélú fejlesztése, a mellette fekvõ geotermikus energia hasznosításával.

Regionális szerepkör!
Regionális szerepkör kiteljesítése: regionális intézmények letelepítése.
Kanizsa Vásár visszaállítása!
Térségi foglalkoztatási programok, Horvátország EU tagságának az elõsegítése.
Délszláv Országok kutatási és gazdasági központ létrehozása Nagykanizsán.

Önkormányzati struktúra: az önkormányzati szakbizottsági és a polgármesteri hivatali rendszert egymással szinkronban kell kialakítani.
A polgármesteri hivatalban meg kell szüntetni a félelmet, a dolgozóknak biztosítani kell a nyugodt légkört, a szakmai elismerést, és az anyagi biztonságot. A városvezetés munkájához vissza kell állítani a polgármesteri kabinetet, kiegészítve közbeszerzési és városmarketing szakértõkkel.
A hatékony jogi munka végzésére önálló jogi kabinet létrehozása szükséges.
A kulcsfontosságú munkakörökben a város legjobb szakembereit kell alkalmazni.
A hivatalnál, az intézményrendszernél és az önkormányzat gazdasági társaságainál széles körû informatikai fejlesztés szükséges, az e-közigazgatás teljessé tételével.
Az önkormányzattal és a polgármesteri hivatallal szemben vissza kell szerezni az emberek bizalmát.

Civil szerepkör: az önkormányzati szakbizottságok külsõ tagjainak az adott terület szakembereit kell megválasztani. Városi tanácsadó testületet kell létrehozni a stratégiai döntések meghozatalának elõsegítésére. A döntések meghozatala elõtt ki kell kérni az érdekvédelmi szervezetek (diákönkormányzat, kamarák, lakásbérlõk egyesülete, ágazati szakszervezetek), az érintett szakterület egyesületeinek és a szakmai tanácsok (közmû tanács, mûvészeti tanács, építészeti tanács, stb.), és a Civil Kerekasztal véleményét.
Javasoljuk a Nagykanizsai Lokálpatrióta Társaság létrehozását és aktív mûködtetését a Nagykanizsáról elszármazottak részére, hogy kapcsolatrendszerükkel segíthessék városunkat.
 



2010-09-03 09:50:16


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül