Ma 2023. 6 8.
Medárd, Helga napja van.
Látogatók száma : 55387844    
Honlapkeszites

Fejtõre emlékeztek

Az Új Pólus Közéleti-és Kulturális Egyesület tartott megemlékezést augusztus 30-án Fejtõ Ferenc születésének 101. évfordulója alkalmából. Az egy éve avatott emléktáblát Czuczi Tünde, Röst János és Halász Gyula koszorúzták meg.

A szakadó esõ sajnos elvette a koszorúzás perceinek ünnepélyes hangulatát, de Halász Gyula beszéde méltóképpen emlékeztetett Fejtõ Ferenc munkásságára:
„Egy év telt el azóta, hogy Fejtõ Ferenc író, történész és publicista emléktábláját, melyet születésének 100. évfordulójára állított Nagykanizsa Önkormányzata és a Fejtõ Ferenc Alapítvány felavattunk. Az akkori résztvevõk közül többen abban a szerencsében részesülhettünk, hogy személyesen ismerhettük városunk európai hírû gondolkodóját, a XX. század történéseinek tanúját, az európai egyesítési folyamat szorgalmazóját. Itt és most szólnunk kell Fejtõ Ferencrõl a humanistáról, aki konzervatívnak, liberálisnak és szociáldemokratának tartotta magát. Benne jól megfértek ezek az irányzatok, melyek értékei, alkotóelemei részeivé váltak életútjának. A neveltetésébõl fakadó hagyománytisztelet, a szabadságvágy és a szolidaritás, a fél és totális diktatúrákkal szembeni kíméletlen kritikája, azok a pillérek melyen, minden alkotása nyugszik, s amely példaértékû lehet, a XXI. század a politikai és a gazdasági folyamatok irányítói számára. Biztos vagyok benne, hogyha ma is közöttünk lenne, nagyon keményen fogalmazna, az európai politikai élet bizonyos szereplõivel kapcsolatban. Fejtõ Ferenc életmûvének tanulmányozása mindannyiunk számára tanulságokkal és kellemes idõtöltéssel járó feladat lehet. Történelmi és irodalmi témájú könyvei, publicisztikái a mai kor embere számára is iránytûként szolgálhatnak. Az emléktáblán található idézetet Rajk Lászlóval és Rajk Judittal közösen választottuk ki, mert Fejtõ Ferencre nagyon is jellemzõnek tartottuk.


Különös aktualitása lehet 2010-ben, két kiváló költõnk egy-egy versének, ma Magyarországon és Nagykanizsán egyaránt. Ady Endre: A föl-földobott kõ és József Attila: Thomas Mann üdvözlése címû versére gondolok. Ez utóbbi vers, záró sorai így hangoznak:
Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,
de mi férfiak férfiak maradjunk
és nõk a nõk– szabadok, kedvesek
s mind ember, mert ez egyre kevesebb…
Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen.
Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen
néz téged, mert örül, hogy lát ma itt
fehérek közt egy európait.

Kezdeményezõként, és építtetõként örülök, hogy részese lehettem annak a folyamatnak, amelynek végén Péter Vladimir, és a kanizsai Ádám Krisztián alkotása Fejtõ Ferenc szülõházának falára került. Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának, az alkotóknak, Jancsi György építész-tervezõnek, a Fejtõ Ferenc Alapítványnak, Rajk Lászlónak és Rajk Juditnak, valamint a Csengery út 22. valamennyi lakójának, tulajdonosának.

Úgy érzem, mindannyiunk kötelessége Fejtõ Ferenc emlékének ápolása, ezért barátainak és tisztelõinek nevében további dokumentumokat, és fotókat kívánunk felajánlani a készülõ Fejtõ Ferenc Emlékház javára.
Z.A.2010-08-31 10:06:22


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül