Ma 2023. 6 8.
Medárd, Helga napja van.
Látogatók száma : 55399754    
Honlapkeszites

Szövetségre lép az MSZP, az MSZDP és az MDF

Augusztus 5-én tartott sajtótájékoztatót a három párt, melynek alkalmával bejelentették, Kanizsai Demokraták Választási Szövetsége néven fognak együttmûködni az önkormányzati választásokon. Közös polgármester-jelöltjük dr. Károlyi Attila, aki hangsúlyozta a demokratikusság fontosságát, és nagy arányú munkahely-teremtést szeretne megvalósítani.


Böröcz Zoltán, az MSZP nagykanizsai elnöke köszöntötte a jelen lévõket, és elmondta, demokratikusan mûködõ pártokként hozták létre a szövetséget. Úgy gondolják, programjuk megvalósítható alternatívát kínál, valamint felelõsségteljes és komoly vezetést ígérnek. Kardos Ferenc elmondta, az MDF, mint jobboldali konzervatív párt, azért csatlakozott a szövetséghez, mert a baloldalban látja a demokratikus együttmûködés lehetõségét, és a lokálpatrióta politizálás célját tûzte ki zászlajára. Véleménye szerint a Fidesz és Marton István tehetõ felelõssé a városban kialakult helyzetért, Szányiné Kovács Mária, az MSZDP helyi elnöke pedig hozzátette, ha elõbb létrejön a baloldal együttmûködése, nem így alakult volna az elmúlt négy év.

A megállapodás szövege és a jelöltek listája a következõ: 

Megállapodás

            amely létrejött egyrészt a Magyar Szocialista Párt Nagykanizsai Szervezete (8800 Nagykanizsa Ady u 2.) képviseli: Böröcz Zoltán elnök, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt Nagykanizsai Szervezete (8800 Nagykanizsa Rozgonyi u 1.) képviseli: Szányiné Kovács Mária elnök és a Magyar Demokrata Fórum Nagykanizsai Szervezete (8800 Nagykanizsa Ady u 1.) képviseli: Kardos Ferenc elnök között, az alábbiakban részletezettek szerint.

1./ Megállapodás tárgya:

A „KANIZSAI DEMOKRATÁK VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉGE” ( rövidítve:  KDVSZ ) létrehozása, választási együttmûködés a 2010. évi önkormányzati választásokon annak érdekében, hogy közös polgármester jelölésével, az egyéni körzetekben megosztott képviselõjelöltekkel, és közös kompenzációs lista felállításával segítsék elõ a megállapodó felek lehetõ legjobb választási eredmény elérését.

 2./ Megállapodás idõtartama:

A megállapodás az aláírás napjától, a jogerõsen megállapított választási eredmények kihirdetése napjáig tart.

 3./ A megállapodás tartalma elemei:

   a./  Közös politikai program készítése:

 Felelõs:  Dr. Károlyi Attila (közös polgármester-jelölt)

                             Böröcz Zoltán (MSZP elnök)

                             Bogár Ferenc (MSZDP elnök)

                             Kardos Ferenc (MDF elnök)

 b./  Kampányfinanszírozás:

 Felelõs:  Böröcz Zoltán (MSZP elnök)

                             Bogár Ferenc (MSZDP elnök)

                             Kardos Ferenc (MDF elnök)

 c./  Közös kampánystáb összeállítása:

  Felelõs:  Lelkó Tamás  (MSZP kampányfõnök)

 d./ Közös polgármester jelölt:  

   Dr. Károlyi Attila ügyvéd, NMJV. önkormányzati képviselõ

                              MAGYAR Szocialista Párt (MSZP)

                             Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP)

                             Magyar Demokrata Fórum (MDF)

  e./ Egyéni körzetek felosztása

A választási eredmény maximalizálása érdekében a 12 egyéni választókörzetben a megállapodó

           felek az alábbi felosztást fogadják el:     

      1.Vk. (MSZP)      2.Vk. (MDF)      3.Vk. (MSZDP)      4.Vk.  (MSZP)      5.Vk. (MDF)     6.Vk. (MSZDP)

           7.Vk. (MSZP)     8.Vk. (MSZDP)    9.Vk. (MSZP)     10.Vk. (MSZP)    11.Vk. (MSZP)    12.Vk. (MSZP)

          A megállapodó felek a felosztás szerinti körzetekben induló jelöltekrõl önállóan döntenek azzal,

           hogy  a  4. Vk - ben  egyéni  jelöltként  a  közös  polgármester - jelölt  Dr. Károlyi Attila  indul,

           aki  polgármesterré  történõ  megválasztása  esetén,  a   kompenzációs  listán  megszerzett

           képviselõi  mandátumáról  lemond.  

           Az  egyes  körzetekben  induló   jelöltek  közös   jelöltnek  tekintendõek,   támogatása    mind-

           három jelölõszervezet részérõl, egyaránt számíthatnak.

   f./  Kompenzációs lista:

            Megállapodó felek egy közös  kompenzációs lista  állításával  is  kifejezik  elkötelezettségüket  a

        demokratikus politikai pártok összefogással elérhetõ legjobb választási eredmény mellett.

        Kompenzációs lista helyeinek felosztása:

           1.(közös polgármester-jelölt)   2.(MSZP)   3.(MSZP)   4.(MSZDP)   5.(MDF)   6.(MSZP)   7.(MSZP)

           8.(MSZDP)  9.(MDF)  10.(MSZP)

g./  A  helyi  választási  bizottságnál a választás  idõszakában  szükséges  közjogi  ügyekben  eljárni,

           jelöltet, kompenzációs  listát  állítani, bejelenteni, módosítani  csak  a  jelen  megállapodásban

           résztvevõ   pártok  meghatalmazott  és   bejelentett   képviselõinek  együttes  aláírása  esetén

           lehetséges,  érvényes.

4./ Az együttmûködés további elvei:

A megállapodó felek közös kampánystábot hoznak létre, a kampány során a közösen vállalt program bemutatására törekednek.Szórólapokon és egyéb kiadmányaikon az összefogás jegyeit és érveit sorakoztatják fel, az önálló pártjelképek túlzott hangsúlyozásától tartózkodnak. A többi jelölõszervezetet etikailag kifogásolható módon és módszerekkel nem támadják, kifejezetten tartózkodnak a jelöltek személyi jogait sértõ megjegyzésektõl, vagy vádaskodásoktól. Az együttmûködõ felek által állított jelöltekkel az együttmûködõ szervezetek szolidaritást vállalnak, az Õket ért méltánytalan, vagy személyiségüket sértõ, esetleg rágalmazó kijelentések ellen egységesen fellépnek.

Aláíró felek kijelentjük, hogy a 2010. évi önkormányzati választások során a Nagykanizsáért való összefogásban, a FIDESZ-KDNP és a JOBBIK politikájával szembeni összefogás és egység megteremtésében, a politikai programunk bemutatásában, annak a kanizsai polgárokkal történõ elfogadtatásában vagyunk érdekeltek, a politikai versenyben, a pozitív kampány eszközeivel kívánunk részt venni. Az „Kanizsai Demokraták Választási Szövetsége” (KVDSZ) nyitott minden demokratikus párt, egyesület vagy civil szervezet felé, aki a megállapodásban rögzített elvekkel egyetért. Számítunk mindazon kanizsai polgárokra, akik a Cseresnyés Péter által vezetett FIDESZ többség elmúlt négyévi, Nagykanizsán káoszt teremtõ politikáját elutasítják és hisznek egy demokratikus, a népképviselet elvét tiszteletben tartó, összefogásra és közmegegyezésre törekvõ városvezetés létrehozhatóságában.

Jelen megállapodást, mint akaratunkkal mindenben megegyezõt írjuk alá.

 Nagykanizsa 2010. augusztus 5.

KANIZSAI DEMOKRATÁK VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉGE

(KDVSZ)

 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

 

 

 

 

KDVSZ Polgármester jelöltje:    DR. KÁROLYI  ATTILA

 

 

 

 

KDVSZ egyéni körzetekben induló önkormányzati képviselõjelöltek:

 

 

           1.Vk. BÖRÖCZ ZOLTÁN

           2.Vk. KARDOS FERENC

           3.Vk. SZÁNYINÉ KOVÁCS MÁRIA   

           4.Vk.  DR.KÁROLYI ATTILA     

           5.Vk. KISGYURA JÁNOS            

           6.Vk. BOGÁR FERENC

           7.Vk. KORPICS KRISZTIÁN     

           8.Vk. IFJOVICS FERENCNÉ 

           9.Vk. SOMOSKEÕY ISTVÁN   

          10.Vk. ÕRI SÁNDOR 

          11.Vk. GONDI ZOLTÁN 

          12.Vk. DR.FODOR CSABA

 

 

KDVSZ kompenzációs lista:

 

1.     DR. KÁROLYI ATTILA

2.     DR. FODOR CSABA

3.     BÖRÖCZ ZOLTÁN

4.     BOGÁR FERENC

5.     KARDOS FERENC

6.     GONDI ZOLTÁN

7.     SZÁNYINÉ KOVÁCS MÁRIA

8.     KISGYURA JÁNOS

9.     TÜTTÕ ISTVÁN

10.   SOMOSKEÕY ISTVÁN2010-08-05 12:40:28


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül