Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55353665    
Honlapkeszites

SZDSZ sajtóközlemény

Halász Gyula, az SZDSZ helyi szervezetének ügyvivõje tartott sajtótájékoztatót augusztus 4-én az aktuális önkormányzati ügyekkel kapcsolatban.

 


Az SZDSZ Nagykanizsai Szervezete az 2006-2010-es önkormányzati ciklus kezdete óta kiemelt fontosságot tulajdonít a munkahelyteremtés elõsegítésére, vállalkozások Nagykanizsára telepítésének önkormányzati feladataira. Ennek során több konkrét javaslatunk is elhangzott, továbbá folyamatosan kérdések felvetésével és az azokra adott válaszokkal próbáltuk Marton István polgármester terveit, elképzeléseit megismerni úgy a zöldmezõs, mint a barnamezõs beruházásokkal kapcsolatban. A polgármester három és három-negyedévi tevékenysége és annak eredménye közismert minden nagykanizsai számára. Elmaradt a befektetési hullám, noha az M7-es autópálya teljes kiépülésével Nagykanizsa pozíciója ersõdött. Kihasználatlan lehetõségek okozta helyzettel kell szembesülnünk 2010-ben. Egy konkrét példát is említenénk. Ez év február 15-én elindult a TÁMOP 2.4.3/B/1-09/1 pályázati konstrukció, amely új lehetõséget kínál Szociális Szövetkezetek létrehozásával a munkanélküliség csökkentésére. Az év végére újabb problémák várhatóak a foglalkoztatás terén, ezért az SZDSZ 5 pontos javaslatot terjeszt az Önkormányzat felé.

        Azonnal dönteni kell a TÁMOP 2.4.3/B/1-09/1 pályázathoz kapcsolódó elterjesztésrõl

        Nagyobb vállalkozások, kamarák, kistérségi szervezetek, munkaügyi hivatal bevonásával azonnali tárgyalás megkezdését javasoljuk a foglalkoztatás növelésére.

        Kormányzati segítség kérése a várható foglalkoztatási krízis feloldására-Matolcsy György miniszter úr megkeresése

        Horvát-magyar, szlovén-magyar gazdasági és együttmûködési fórumok elindítása

        Nemzetközi gazdasági kapcsolatok rendszerének beindítása pl. az elõzõ indiai nagykövet Ranji Rae részérõl elhangzott ígéret a gazdasági kapcsolatok elõsegítésére

Természetesen sürgõsséggel, önálló képviselõi elõterjesztésben már a mai napon beadtam a TÁMOP pályázat elõkészítésére vonatkozó kezdeményezésünket, amely több lényeges, a város legfontosabb problémáira hívja fel a figyelmet.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén évek óta a legsúlyosabb, legégetõbb probléma a munkanélküliek számának növekedése, a város gazdaságának leépülése.  A külsõ negatív hatások ellenére, a város önkormányzatának feladata, kötelessége ennek mérséklése, új vállalkozások városunkba településének elõsegítése, a foglalkoztatottság növelésében való aktív részvétel. Ebben kínál lehetõséget a 2010. február 15-én elindult KoopeRáció TÁMOP 2.4.3/B/1-09/1 pályázati konstrukció, amely Szociális Szövetkezetek formájában kínál lehetõséget a munkanélküliség csökkentésére. A pályázatok végsõ beadási határideje 2010. december 20.

Az önkormányzat, a partnerség elve alapján vehet részt ebben a pályázat megvalósításában.

Az önkormányzati együttmûködés területei ezen a téren a következõk lehetnek:

        feladatátadás

        ingatlanátadás

        pénzbeli támogatás, mely bizonyos állami normatívák átadása révén is megvalósulhat

        megrendelõként is részt vehet az önkormányzat bizonyos feladatok elvégzésében

Ahhoz, hogy az önkormányzat ebben a pályázatban partnerként részt vehessen, haladéktalanul tárgyalásokat kell kezdeni non profit szervezetekkel és a kamarákkal.

Határozati javaslat:

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése felkéri Marton István polgármestert, hogy folytasson elkészítõ tárgyalásokat a kamarákkal, és a non-profit szervezetekkel a TÁMOP 2.4.3/B/-09/1 pályázatban való részvétel elõsegítésére.
  2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a 2010. szeptemberi soros ülésén megtárgyalja, hogy az önkormányzat a partnerségbõl fakadóan, milyen területeken és milyen formában támogatja a Szociális Szövetkezetek mûködését.

 

 

 2010-08-04 16:54:31


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül