Ma 2023. 5 29.
Magdolna, Magda, Ervin napja van.
Látogatók száma : 55320628    
Honlapkeszites

MSZP: Károlyi szociáldemokrata fordulatot sürgetett

A hétvégén tisztújítást tartottak a szocialisták. Az MSZP elnöke Mesterházy Attila lett. A rendezvényen felszólalt Dr. Károlyi Attila is. Alább ezt olvashatják:

Tisztelt Kongresszus!
A Magyar Szocialista Párt bevégezte a történelmi feladatát és mostanságra megmaradt tagságának és újjáalakuló vezetõinek a feladata az, hogy mûködése során elõször õszintén tekintse át az elmúlt idõszak történéseit, az sem baj, ha egészen 1990-ig visszanyúlik a számvetés...
 


A Magyar Szocialista Munkáspártból kinõtt Magyar Szocialista Párt nem tükrözte szellemiségében azt az 1988-89-90-es idõszakban végbement és katartikusnak jellemezhetõ szervezeti és ideológiai megújulást, amelyet a reformköri mozgalom jellemzett, a Magyar Szocialista Pártot elfoglalták a vezetõi szinteken életkoruknak megfelelõen azok az ifjabb-, idõsebb MSZMP és KISZ vezetõk, akik miatt nézetem szerint a mai csõd bekövetkezett.

Ennek ideológiai okai vannak alapvetõen és az ideológiai okok miatt említem elsõsorban az alapértéknek tekinthetõ nemzeti kérdésekhez való viszonyulást, van a magyar nemzet történetének néhány olyan közelmúltbéli sorsfordító eseménye, amelyhez a viszonyát a Magyar Szocialista Párt a mai napig nem tisztázta, nem foglalt állást alapértékeiben, így alapszabályi szinten, a viszonyát ezekhez a nemzeti sorsfordulókhoz nem tisztázta, nem nyilvánult meg világosan és közérthetõen.

Ezek között említeném a trianoni országvesztést, amikor területben és népességben megcsonkult Magyarország, ki kell mondani azt, hogy olyan tragédia ért bennünket, amelynek hatása a mai napig eleven és húsba vág, igazságtalan, a magyar nemzet ellen elkövetett merénylet, hozzátéve, hogy a megváltozott európai értékrendünkben soha nem fogjuk a határok erõszakos megváltoztatását kezdeményezni.

Ezek között említem 1956. október 23-át, majd a magyar nemzet elleni szovjet támadást, mindjárt hozzátéve azt, hogy az MSZMP Reformkörök Országos Tanácsa anno azt is deklarálta, hogy nemzeti ünneppé kell tenni október 23-át, amit elõször követelt a modern magyar történetben.

Errõl mintha megfeledkezett volna a Magyar Szocialista Párt.

A megújulás a Magyar Értelmezõ Kéziszótár szerint szervezet és közösség tekintetében újjáalakulást és újjászületést is jelent. Az újjáalakulást én akként fordítanám le a Magyar Szocialista Pártot illetõen, hogy annak szervezeti-, személyi- és ideológiai újjáalakulásnak kell lennie, de ugyanakkor azt is hozzáteszem, hogy jobban fedné a lényeget az, hogy a Magyar Szocialista Pártnak baloldali- és egyúttal nemzeti kérdésekben fordulatot kell végrehajtani, alapszabályi szinten újjá kell fogalmaznia a viszonyát a tõkéhez, jelesül a banktõkéhez, a munkához, a pihenõ idõhöz, szociális intézményrendszerhez, vagyis a szakszervezetekhez, az ifjúsághoz, a nemzeti kérdésekben pedig világosan kell állást foglalni a tekintetben, hogy a Magyar Szocialista Párt megtagadja a kommunista bûnöket, a kommunista bûnök elkövetõit a magyar nemzet hazaárulóinak tartja, megtagadja az 1956. november 1-jétõl a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásáig eltelt idõszak kommunista rendszerét annak kollaboráns vezetõivel együtt.

Ki kell mondani, hogy a Magyar Szocialista Párt átmenetet képezett a Magyar Szocialista
Munkáspárt és egy modern szociáldemokrata párt között, átmenetet képezett egy kommunista párt és egy szociáldemokrata párt között, azt hiszem, mindenkinek világos az, hogy az a politikai párt, amelynek szociáldemokrata platformja van, nem szociáldemokrata párt, az valami másféle politikai képzõdmény, és így juthattunk és jutottunk oda az elmúlt nyolc év idõszakának a végére, hogy a Magyar Szocialista Párt vezetõi dróton rángatták a tagságot, és belevitték egy olyan ún. neoliberális gazdaságpolitikába, amihez semmi közünk, ami idegen a szociáldemokráciától, lélektelen és igazságtalan és ránk nézve megalázó.

Hangsúlyozom tehát azt, hogy a megújult, de inkább radikálisan átalakult politikai pártnak mindenképpen nevet kell változtatnia és meg kell változtatnia a szimbólumát is, anno Hiller Istvánnal teleírták a magyar sajtót, aki elmondta, miért kell megváltoztatni a Magyar Szocialista Pártnak a nevét és miért kell megváltoztatnia a szimbólumát is, ezzel kapcsolatban még felelõst is kijelöltek a vezetõk, azonban szépen el lett sumákolva a kérdés. Ha egy politikai párt lezárja történetének egy korszakát, és szervezeti-, ideológiai tekintetében egyaránt újjáalakul, akkor a nevét is meg kell változtatnia. Magyar Szocialista Pártból nyugodtan lehet Magyar Szociáldemokrata Párt, a szegfûbõl pedig nyugodtan lehet rózsa. Mi, akik részt veszünk ebben a megújítási folyamatban, ezt rendkívül fontosnak tartjuk, ami jelzi külsõ-belsõ megváltozását a félig kommunista, félig szociáldemokrata MSZP-nek.

Még egy gondolat a végén, amit akár az elején is elmondhattam volna, erkölcstelennek és szociáldemokráciától idegennek tartom azt a folyamatot, amivel a Magyar Szocialista Párt teljes vezérkara átmentette magát az országgyûlésben. Ha van lelkiismeretük, akkor önvizsgálatot tartanak és lemondanak mandátumukról, ha nincs, akkor a szocialista pártnak vagy szociáldemokrata pártnak fel kell szólítani õket erre név szerint, és amennyiben nem teszik meg ezt, ki kell õket zárni a Magyar Szocialista Pártból vagy Magyar Szociáldemokrata Pártból.

Enélkül nincs megújulás és nincs továbblépés.
 2010-07-12 08:51:44


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül