Ma 2023. 6 10.
Margit, Gréta napja van.
Látogatók száma : 55416939    
Honlapkeszites

Részt vesznek a városrendezési tervek véleményezésében

A Kós Károly és Podmaniczky-díjjal kitüntetett Nagykanizsai Városvédõ Egyesület a közelmúltban tartott közgyûlést a Halis István Városi Könyvtárban.

A napirendek sorában többek között elfogadták Cserti Tibor elnök beszámolóját a 2009-es év tevékenységérõl, gazdálkodásáról. Megvitatták a 2010. évi feladatokat és elfogadták az egyesület ez évi költségvetését.
A VVE életében a 2009-es év a tisztújítást követõ negyedik önálló év volt. Az egyesület a vállalt feladatok döntõ részét eredményesen megoldotta. A korábban kritikaként megfogalmazott támogatottsági szint csökkenését 2009-ben sikerült megállítani. A céljaik eléréséhez szükséges társadalmi és anyagi támogatás egyaránt növekvõ tendenciát mutat. 


Évközben több támogató nyilatkozatot adtak ki az önkormányzat által elkészített pályázati anyagokhoz. (A kerékpárutak bõvítésével kapcsolatos pályázat eredményes elbírálásban részesült). Sajnos a Zsinagóga épületének rekonstrukciójára az önkormányzat gondozásában, de az egyesület kiemelt partnerségi támogatásával beadott pályázati anyag továbbra sem nyert pénzügyi támogatást. Bíznak benne, hogy az eddigi erõfeszítéseik és a közös munka a jövõben eredménnyel zárulhat. Az állagmegóvás feladatai addig is az önkormányzatot terhelik.
Az OKISB támogatásával négy helytörténeti kiadvány megjelenését segítették, melyet Dr. Horváth György tanár koordinált. A négy kiadvány közül: „A nagykanizsai Vívás története 1862-2009” címû mû szerzõje is õ volt. A kiadványok között két igen értékes helytörténeti kutatómunka gyarapította a honismereti füzetek körét. 27. kiadványként jelent meg Göncz Ferenc: Babocsay polgármesterségei címû, valamint 28. kiadványként adták ki Novics Erika: Gróf Bethlen István Nagykanizsa országgyûlési képviselõje címû tanulmányt.
A Romlott Vár Alapítvány kuratóriumával együttmûködve, ugyancsak önkormányzati támogatással közremûködtek Dr. Vándor László: Botszentgyörgy vára címû könyvének újranyomásában. Kapcsolatot tartanak fenn az Együtt Kiskanizsáért –, és a Miklósfai Városszépítõ Egyesülettel. Jelentõs esemény volt a Város napi rendezvénnyel összekapcsolt, a korábbi esztendõben kezdeményezésükre hagyományteremtõ szándékkal életre hívott Thúry György Históriás Nap megszervezésére. Továbbra is rendszeresen részt vesznek a városrendezési tervek véleményezésében. Eddig is támogatták, de 2009-ben az egyesület is helyezett el márványtáblát a jelentõs történelmi múlttal rendelkezõ nagykanizsai épületek egyikére.
B.E.2010-04-13 10:12:16


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül