Ma 2023. 5 29.
Magdolna, Magda, Ervin napja van.
Látogatók száma : 55314720    
Honlapkeszites

Jobbik kampányzáró

Április 9-én délután a Deák téren lévõ Turul szobornál tartotta kampányzáró gyûlését a Jobbik megyei szervezete. A megjelenteket Zakó László megyei elnök köszöntötte, majd bemutatta a választókörzet képviselõjelöltjeit. A néhány mondatos bemutatkozás után ifj. Hegedûs Lóránt református lelkipásztor kampányzáró beszéde következett.

„Rendkívüli isteni kegyelmi pillanatot ragadhat meg a mi népünk vasárnap. A világtörténelem és magyar történelem legkorruptabb, legaljasabb, legsenkiházibb, leghazaárulóbb, leguánbûzt árasztó politikai elitjét seperhetjük ki a közhatalmi funkciókból.” –kezdte beszédét a lelkész. Azok számára, akik kifogásolnák elõadása stílusát, kijelentette: „ A mindenható Isten szentlelke szeretetét úgy adja, hogy abban mindvégig jelen van az igazság mozzanata, lényegi képviselete is. Az igazságot kell követni szeretetben. Mérhetetlenül hazug az a rendszer, amiben élünk. Ezért volt lehetséges, hogy ilyen mélyre jussunk és Európa kifosztottjává tegyék a mi népünket. Szó-szoros értelmében a halál szakadékának szélére sodorják ezt a népet. A világtörténelemben békeidõben legnagyobb mértékben fogyatkozó nemzetté tegyék. Titkosszolgálati eszközökkel elérik a nevetõ harmadik érdekében a legnagyobb lélekszámú stigmatizált kisebbség szubkultúra alatti tenyészetének bûnözõi rétegéhez tartozó evolúciós egyedeket uszítsák az õshonos államalkotó nemzetre.”


Az ország helyzetének értékelését a jelen alkotmányba is ütközõ rablóprivatizációval, az ország kiárusításának tényével, annak szükségszerû megakadályozásának ismertetésével folytatta. Ennek kapcsán kifejtette, hogy ez csak magyar lélekkel és a Szent Korona alkotmányozási rendjével történhet meg maradéktalanul. Ezt követõen kijelentette, hogy a hazugság gépezete tette lehetõvé, hogy a magyar társadalmat totálisan lefegyverezzék. Fizikálisan is, de lelki szellemerkölcsi értelemben is, hogy védtelen legyen az idegen országhódítókkal szemben. A lelkipásztor véleménye szerint az izraeli országhódítás nem egyszerûen Jahve gondviselésére van bízva, sokkal inkább õrzõ-védõ kft-k re. Õrzõ-védõ bankárkaszti magánhadseregekre. Ha kell ezek tagjait sorozzák be a magyar hazafiak szemei kilövésére. Ezen állítása után a Fidesz elnökének felelõsségérõl beszélt Hegedûs Lóránt, mivel 2006 októberérétõl nem tett konkrét lépéseket az ügy kivizsgálásának érdekében. Napjainkban már a sokadik ígéret hangzik el ennek kapcsán. Orbán Viktorral kapcsolatban figyelemre méltónak tartja a lelkész, hogy leendõ kormányában belügy, sõt csúcsminiszternek -a titkosszolgálatokat is majdan odakanyarítva- jelölte azt a Pintér Sándort aki 2002-ben elcsalatta a választásokat. Azt a pintér Sándort, kinek még néhány hónapja közös cége volt a szemkilövetõ Gergényivel. „Ez a jelölés már önmagában is demonstratív fenyegetés. Egyértelmû szolgálata Simon Pereznek és országhódító elõõrseinek. Mi mást is tehetnének a Soros pénzen nevelkedett, felfújt, intellektuális becstelenséget követõ értelmiségi politikusaink ”- jelentette ki a lelkész, majd hosszasan taglalta a Fidesz rendszerváltásban vállalt szerepét, utalva az elsõ parlamenti ciklusra mikor is az SZDSZ fiókszerveként mûködtek. „Manapság azt hangoztatják, hogy mindig a nemzeti radikalizmus vezetet a bukásukhoz. Nem lehet az baj, hogy rettentõ nagy volt a táboruk, de a nagy vezénylõ tábornok nem látta már át a tábort? Annyira kinyúlt baloldalra, hízelegve a volt szocialista szavazók felé, hogy már nem ért el a keze jobboldalra. Még õk állítják, hogy minket a szocialisták hoztak össze? Az 1919-es felmenõkkel rendelkezõ Kövér László?” -tette fel a kérdéseket a lelkész, majd a saját példáját idézve ellenpéldaként a nemzeti radikális oldal merõben eltérõ szocializációjáról beszélt. Majd felhívta a figyelmet arra, hogy nem az jelenti a legnagyobb veszélyt, mikor valakik nyíltan szembe menetelnek a nép életakaratával, sokkal inkább az, aki magát kereszténynek, nemzetinek, konzervatívnak és jobboldalinak állítja, miközben a Likud testvérpártja. Aki törvénytelen módon adatokat gyûjt magyar állampolgárokról, miközben titkosszolgálati eszközökkel védi saját politikai elitje tisztátalanságát. Végezetül Hegedûs Lóránt saját szerepérõl a következõket mondta: „Én lelkipásztorként nem azért állok a Jobbik mellé, mert pártoskodni kívánok, mert megosztást akarok szülni, mert nem lenne jobb dolgom lelkipásztorként, vagy a családom körében. Mindezt gyermekeimért, unokáimért, a jövõ generációért teszem. Azért teszem, hogy a magyar idehaza megmaradjon magyarnak. Az állami szuverenitás helyreállítását, az adósság állomány felülvizsgálatát, a rablóprivatizáció felülvizsgálatát, csak a Jobbik garantálja. Lehetséges, hogy a még nyílt küzdelem nem fog teljes gyõzelemre jutni most vasárnap. Gyõzelemre jut majd a következõ vasárnapok valamelyikén. Az egyik Úrnapján egészen bizonyos, hogy az Isteni feltámadásos életerõket veheti el a mi népünk. Olyan népért küzdünk, mely a világtörténelemben a legtöbbet áldozta Istentõl nyert földje sajátjaként való megtartásáért. Olyan népért küzdünk mely a legtöbbet áldozta Krisztus evangéliumi ügye és értékrendje érvényesüléséért ”
Cz.Cs.2010-04-13 09:32:25


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül