Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55353516    
Honlapkeszites

Díjcsökkentésrõl és építményadóról

Cseresnyés Péter alpolgármester és Karádi Ferenc önkormányzati képviselõ sajtótájékoztatójára kívánok reagálni:
Örömmel vettem tudomásul, hogy a sajtótájékoztatót tartó uraknak is fontos lett az önkormányzati bérlemények bérleti díjának csökkentése. A tájékoztatón elhangzottakra csak a pontosítás és a valóság kedvéért fontos megjegyeznem, hogy én magam már 2009. június 15-én konkrét számokkal készítettem elõterjesztést, mely a bérlemények díjainak 25 százalékos csökkentésére vonatkozott. Ezen elõterjesztést a Fidesz többségû közgyûlés nem támogatta, de mégis elértem annyit, hogy a legalább 10 százalékos csökkentésrõl döntés születhetett.


Természetesen álláspontom nem változott, vagyis egyetértek a belváros vállalkozóinak ilyen módon való támogatásával, és azzal is, hogy ezáltal talán élet költözne, vagy a meglévõ legalább megmaradna Kanizsa szívében, így a javaslatot még támogatni is lehetne, amennyiben a tájékoztatón valami konkrét adat elhangzott volna. Figyelemmel arra, hogy csak elméleti lehetséges csökkentésrõl szólt a tájékoztató, így arról ma véleményt formálni is csak általában lehet.
A fenti hivatkozott elõterjesztésemben indítványt tettem továbbá a vagyonadó típusú építményadó eltörlésére is, de ezt a Fidesz többségû közgyûlés ismételten elutasította. Igaz ez a kezdeményezés nem csak a vállalkozásoknak, hanem másoknak is segítséget jelenthetett volna.
Az elõterjesztésemet abban az idõben készítettem, amikor még nem kampánykérdés volt a bérleti díj csökkentése. Mindezt azért, mert már 2009-ben is sajnálattal kellett tudomásul vennünk, hogy Nagykanizsát sem kerülték el a gazdasági világválság nem kívánt hatásai. Egyre több vállalkozás, egyéni és társas vállalkozás került nehéz helyzetbe a világgazdasági válság hatására városunkban is.
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy az önkormányzatnak nincs lehetõsége direkt módon munkahelyeket teremteni, de jelentõs szerepe lehet abban, hogy a jelenlegi munkahelyeket a vállalkozások meg tudják õrizni, s ebben is egyetértek Cseresnyés Péterrel és Karádi Ferenccel. Fontosnak tartom ugyanakkor, hogy az önkormányzat ne csak látszatsegítséget nyújtson a vállalkozásoknak, és egyes képviselõk ne csak sajtótájékoztatók alkalmával jelentsék ki „életünket és vérünket” a vállalkozásokért, hanem tettekkel igazoljuk szándékainkat.
A ciklus közepén az alpolgármester úr és egyik képviselõ társa 50 százalékos bérleti díj csökkentési szándékával hívta fel a figyelmet. E kijelentésben sok vállalkozás bízott, még akkor is, ha tudták, ez minden racionalitást nélkülöz, de benne rejlett a kisebb mérvû csökkentés lehetõsége, amely aztán javaslatomra tavaly el is fogadott a testület. A tíz százalékos csökkentést végül támogatta a többség, de a határozati javaslat többi része, mely szerint: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése felülvizsgálja a nem lakás célú helyiségek bérletére és az építményadó megállapítására vonatkozó rendeleteit, nem történt meg, vagyis az építményadó maradt, s ennek a felülvizsgálatát a tegnapi napon tájékoztatót tartó képviselõk továbbra sem tarthatják fontosnak, hiszen nem szóltak errõl, jóllehet egy szélesebb körnek nyújthatna ezzel segítséget az önkormányzat.
Dr. Fodor Csaba2010-02-26 10:02:11


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül