Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55357514    
Honlapkeszites

Bíznak a pozitív válaszban

A Király út 31. tömbbelsõ rendezése témában lakossági fórumot tartott Marton István polgármester a Medgyaszay Házban. A fórumon részt vettek az érintett Király út 31. számú tömb, a Sabján út nyugati oldalának és a Király út 35-41. számú ingatlanok tulajdonosai, illetve lakói. Marton István polgármester bevezetõje után Deák-Varga Dénes városi fõépítész foglalta össze az aktuális jogi helyzetet.

A fórum összehívását a lakosság kérésére a körzet önkormányzati képviselõje, Dr. Kolonics Bálint szorgalmazta – mondta a fõépítész elöljáróban, majd így folytatta: A problémának hosszú évekre visszamenõ múltja van. A közgyûlés már többször tárgyalta a témát, de nem sikerült rendezni. A közgyûlésnek mind a mai napig van a Király út 31. számú tömbre vonatkozó határozata, amelyet nem lehet végrehajtani, mert a rendezési terv módosítása jogszabályokba ütközik. A területnek 20 évvel ezelõtt is volt rendezési terve, ami nagyrészt megvalósult. Az épületeket felépítették, a hozzájuk tartozó területek rendezése viszont elmaradt. Az utak részlegesen készültek el, a parkolók mondhatni nem épültek ki, és zöldterületeket sem alakítottak ki. A beruházások elmaradásában nem az önkormányzat mulasztott, mert magánberuházásban létesült a tömbbeépítés. Az önkormányzat csak késõbb került képbe, mint akire a problémák rendezése hárult.


A megbeszélés szempontjából fontos a jelenleg hatályos rendezési terv kivonata, amely a 20 évvel ezelõtti terv változatlan tartalommal történt adaptációja a jelenlegi jogszabályoknak megfelelõen. Egyetlen lényeges eleme az a közterületi sáv, ami délrõl és keletrõl határolja a tömböt, hogy a közúti kapcsolat biztosított legyen és feleljen meg a tûzvédelmi és hulladékszállítási szempontoknak. A hatályos rendezési tervet módosítani szükséges – hangsúlyozta a fõépítész. A módosításról a közgyûlés határozatot hozott, a módosítási terv el is készült idõközben, de nem kerülhetett jóváhagyásra, mert az egyeztetési eljárásban a területi fõépítész megvétózta ezt a szándékot. Az önkormányzat az egyetlen szereplõ, aki rendezni tudná a kérdést.
Ehhez Deák Varga-Dénes be is mutatott egy általa készített javaslatot.

A fórumon felszólaló lakástulajdonosok egységesen kijelentették: Lakó-pihenõ övezetben élnek, és nem értenek egyet az út kialakításával, mert így oda akár teherautó is behajthat, és balesetveszélyt jelenthet gyermekeik számára.
Marton István polgármester válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatósági elõírásokat a városnak végre kell hajtani. Beszélhetünk bármirõl, ha a területi fõépítész, vagy az útügyi hatóság elõír valamit, az csak úgy szerepelhet.
A kétórás fórum befejezéseként Dr. Kolonics Bálint összefoglalta: a vita eredményeként elhangzott a lakók részérõl egy olyan megoldási javaslat, ami az eredeti kezdeményezéshez, a terület-megosztáshoz nyúlik vissza. A rendezési tervet abba az irányba szorgalmazná módosítani, hogy nem közútként kerülne feltüntetésre a rendezési terven a terület, hanem udvarként. Ahhoz kérik a lakók a polgármester úr és a fõépítész közbenjárását, hogy a rendezési terv ilyen jellegû módosításához az elvi szakmai állásfoglalást kérje be a területi fõépítésztõl.
A lakóközösség azt is szorgalmazta, hogy a rendezési tervet igazítsák a lakosság érdekéhez, igényéhez. Ne az út kialakítása történjen meg, hanem továbbra is egy korlátozott átjárhatóság. Bíznak a pozitív válaszban!
B.E.2010-01-18 09:48:38


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül