Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55358993    
Honlapkeszites

Honfoglalás: Félreértések, cáfolatok

Ami biztos, az a honfoglalás, és a magyarországi honfoglaló anyag. Vagyis ha tudjuk a végeredményt, akkor fel kell tárni ennek a keleti nyomait, hiszen a vándorlás útvonalán ott kell lennie az „elõzménynek” is. A kutatók így például a Dnyeper, Dnyeszter folyó közötti területen (az egykori Etelközben) végeztek sírfeltárásokat. Az etelközi szálláshelyet sikerült is beazonosítani, az eredmények egybe is vágnak a korabeli írott forrásokkal.


Czigóth Sándor Õseink nyomában a Dél-Urál vidékén címû dokumentumfilmje országos premierjén járt márciusban Nagykanizsán dr. Türk Attila régész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa. Mint emlékezetes: a filmet az idén elhunyt dr. Márton Alfréd nagykanizsai történész, turkológus, a magyar õstörténet egyik legkiemelkedõbb kutatója emlékének ajánlották. A MTA Magyar Õstörténeti Témacsoportjának tudományos fõmunkatársa nemrégiben a Göcsej Múzeumban tartott érdekfeszítõ elõadást.

A honfoglalás nem köthetõ egyetlen évszámhoz (895), hanem az egy 860-tól 907-ig (a Pozsonyi-csatáig) tartó évtizedes folyamat volt. A másik félreértésre okot adó dolog az, hogy a magyar nyelv eredetét a magyarság eredetével vetik össze. A magyarságnak nincs finnugor és török eredete, az a nyelvnek van! Nyelvünk uráli eredetû, elõdeink viszont a vándorlás során török nyelvû népekkel találkoztak, így egészül ki a két dolog egymással. Körülbelül ötszáz, a honfoglalás elõttrõl származó ótörök jövevényszavunk van.

A régész cáfolta azt a nézetet is, mely szerint mivel az angolok Hungarian-nak hívják a magyarokat, az kvázi bizonyíték a hun eredetre. A kettõnek nincs köze egymáshoz. A „Hungary” „Hungarian” az onugor névbõl jön, nem a hunból. A két népcsoport között ráadásul ötszáz év különbség van, és nincs semmilyen tudományos bizonyíték a rokonságra – fogalmazott. Persze sem az eredetrõl, sem a vándorlásról, sem a honfoglalásról nincs írott forrásunk. Csak más korabeli népek (bizánciak, muszlimok) krónikáira támaszkodhatunk.

Pánczél Petra tudósítását a zalamedia.hu oldalon olvashatja.

Fotó: A PPKE BTK Régészettudományi Intézet idén ötödik expedícióján folytatja oroszországi ásatásait õseink nyomában. A képen tanítványaival és a tyumenyi egyetem régészeivel a zászlótól balra, kezében kalappal látható dr. Türk Attila.

zalamedia.hu - Kanizsa2017-07-18 07:47:00


További hírek:


KRÓNIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül