Ma 2023. 5 29.
Magdolna, Magda, Ervin napja van.
Látogatók száma : 55319406    
Honlapkeszites

Szeretetláng: a Szûzanya üzenetei

A Mária-jelenések kapcsán általában Lourdes-ot, Fátimát vagy Medjugorjét szokás emlegetni – talán épp a magyarok körében kevésbé ismert tény, hogy az említett zarándokhelyek sorába illeszkedik Budapest, egészen pontosan Pesthidegkút is. Itt élt ugyanis Kindelmann Károlyné Szántó Erzsébet, a Szeretetláng nevû lelki mozgalom alapítója.


Dél-Amerikától Ázsián át egészen Afrikáig több millió tagja van a Magyarországról indult mozgalomnak, amelynek lelkipásztori fõtanácsadója nemrég a Felsõtemplomban tartott elõadást. A Sopronból érkezett domonkos rendi szerzetes, Mészáros Domonkos atya hangsúlyozta: a Szeretetláng Istentõl eredõ küldetésünkben erõsít meg. Abban, hogy Magyarországnak Mária országának kell lennie.

– Különösen most, a fátimái, valamint a közelgõ lourdes-i évfordulók kapcsán visszatérõ kérdés, miért van egyáltalán szükség a Mária-mozgalmakra, ha egyszer a Bibliában minden le van írva – veti fel a szerzetes. – Nos, a helyzet az, hogy nem elég valamit egyszer kimondani. Jelen esetben azt, hogy az a bizalom és szeretet, amit Isten irántunk táplál, több mint száraz információ vagy bemagolásra váró hittanlecke. Arra hívtak meg minket, hogy Isten munkatársai legyünk, akik folytatják a teremtés és a megváltás történetét.

A feladat azonban nem egyszerû: az emberi gyarlóság Jézus halála óta az üdvösség ellenében munkálkodik. Mészáros Domonkos atya szerint huszonegy évszázada újra és újra keresztre feszítjük Jézust.

– Szembe kell néznünk azzal, hogy a kereszténység ellenségei talán nem a határon túl vannak, hanem az elménkben és lelkünkben – mutat rá. – A ma embere egyik napról a másikra él, önmagának és öncélúan. Nézzük Európa négy vezetõ politikusát: egyiküknek sincs családja. De mondok egy másik, közelebbi példát: Magyarország lakosságának mindössze 8-12 százaléka jár rendszeresen templomba, ami megdöbbentõ. Jézus nem ezért, néhány vallásos ember „kedvéért” vállalta a kereszthalált.

Minden kereszténynek feladata van – erre mutat rá a Szeretetláng mozgalmának története is, amelynek középpontjában egy hányatott sorsú édesanya áll. Kindelmann Károlyné életét fájdalmas veszteségek kísérték végig.

– Erzsébet asszony 1913-ban született Kispesten. Tizenhárom testvére volt, ám betegségek, tragikus kimenetelû balesetek és a háború miatt 11 éves korára nem maradt senkije. Mikor 1931-ben férjhez ment a nála 35 évvel idõsebb Kindelmann Károlyhoz, a nyugalom és a boldogság rövid évei következtek, amelyek a családfõ halálával véget értek. Az akkor 32 éves Erzsébet asszony hat gyermekével maradt özvegyen. Jóval késõbb, menye halála után az unokáit is magához vette, és saját gyermekeként nevelte õket.

A család helyzetét nehezítette, hogy az akkori politikai viszonyok között a mélyen vallásos asszony nem tudott hosszú távon elhelyezkedni, hitét azonban ekkor sem tagadta meg.

– A ’60-as évektõl rendszeresen kapott kinyilatkoztatásokat Szûz Máriától és az Úr Jézustól, ezekbõl négy füzetre való lejegyzés gyûlt össze, így született meg a Szeretetláng Lelki Naplója. Az elmúlt évtizedekben csaknem húsz nyelvre fordították le, s lassan világszerte megismerték a „szeretetlángot”, ami Szûz Mária kegyelmi ajándéka: a feltámadott Jézus szeretetének, igazságának és fényének elfogadása. Ennek megosztása, átadása mindannyiunk feladata.

Mint arra Mészáros Domonkos felhívja a figyelmet: Erzsébet asszony nem „teljesítmény-keresztény” volt: õszintén átadta életét Jézusnak. Naplójából az is kiderül, mennyire méltatlannak találta magát az isteni feladat beteljesítésére, többek közt azért, mert elemi iskolai tanulmányait soha nem volt alkalma befejezni.

– A Jóisten mégis megújította az Evangélium által, és a megpróbáltatások ellenére is boldog életet élt – ha neki sikerült, másnak is fog, épp ezért a mozgalom elsõsorban azoknak szól, akik úgy érzik, túl sok a küszködés az életükben. A Szeretetláng egyúttal találékonyságot is jelent: ha valamilyen kellemetlenség ér, ajánljuk fel valakiért, aztán tegyük tovább a dolgunkat. Valójában ezek a hétköznapi, kis felajánlások számítanak a legtöbbet.

A mozgalom nemzetközi koordinátorának 2014 õszén Erzsébet asszony egyik unokáját, Kindelmann Gyõzõt választották meg, így a Szeretetláng magyar követõi bíznak abban, hogy általa Magyarországon is egyre több imacsoport és hívõ csatlakozik majd a lelkiséghez. A jövõbeli tervek közt szerepel a „Szeretetláng nõvérei rend” megalapítása, de a mozgalom tagjai azt is szeretnék, ha Erzsébet asszonyt boldoggá avatnák majd.

Nemes Dóra

Erzsébet asszony õszintén átadta életét Jézusnak (Fotó: archív)2017-06-17 08:54:00


További hírek:


KULTÚRA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül