Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55358654    
Honlapkeszites

Mi várható, ha elmarad a törzstõke emelése?

2017. április 14-én lejárt az új Ptk által, korlátolt felelõsségû társaságok (Kft.) számára elõírt határidõ a törzstõkeemelés, illetve a változásbejegyzés kapcsán. De mi történik azokkal, akik nem tettek eleget a kötelezettségnek?


Kötelezõ törzstõkeemelés

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggõ átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekrõl szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptk.) 13. § (2) bekezdése kötelezõvé tette a törzstõke felemelését legalább 3 millió Ft-ra azon korlátolt felelõsségû társaságok (Kft.) számára, amelyek törzstõkéje nem érte el ezt az értéket.

A taggyûlés a törzstõke felemelése helyett dönthetett a társaság átalakulásáról vagy megszüntetésérõl is. A döntést (taggyûlési határozatot) 2017. március 15. napjáig kellett meghozni, a változásbejegyzési kérelmeket pedig 2017. április 14-ig, átalakulás esetén a második közzétételt követõ 30 nap eltelte után kellett a cégbíróságra benyújtani.

Zalában 396 cég nem emelt tõkét

Országos szinten több mint 30.000 cég nem teljesítette a kötelezettségét. Zalában a 2017. májusi adatok szerint 396 Kft. törzstõkéjét nem rendezték. Országosan szinten csak a Szombathelyi, a Balassagyarmati és a Szekszárdi Törvényszék területéhez tartozó cégek esetében van kevesebb hátralék.

Mi történik azzal a korlátolt felelõsségû társasággal, amelynek törzstõkéje (jegyzett tõkéje) nem éri el a minimális 3 millió Ft-ot?

A cégbíróság ezeket a társaságokat törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása után megszûntnek nyilvánítja és elrendeli a kényszertörlési eljárás megindítását.

Hogyan kerülhetõ el a megszûntnek nyilvánítás és a kényszertörlés?

Ha az érintett korlátolt felelõsségû társaságok a törvényességi felügyeleti eljárás megindulása elõtt, vagy az eljárás alatt meghozzák a szükséges döntéseket a törzstõke emelésérõl, a megszûnésrõl vagy az átalakulásról) és benyújtják a változás bejegyzési kérelmet, a bíróság nem indít törvényességi felügyeleti eljárást, vagy a megindított eljárást megszünteti.

Mi a következménye a korlátolt felelõsségû társaság jogerõs megszüntetésének és a kényszertörlési eljárás megindítása elrendelésének?

A társaság a kényszertörlés közzététele után nem folytathat gazdasági tevékenységet; a cég neve kiegészül a „kényszertörlés alatt” toldattal; a társaság esetleges hitelezõi bejelenthetik követeléseiket; ha a cég nem fizeti ki valamennyi hitelezõjét a kényszertörlési eljárás alatt, a bíróság eltiltja a többségi befolyással és korlátlan felelõsséggel rendelkezõ tagokat és a vezetõ tisztségviselõket; a céget a cégbíróság hivatalból törli a cégjegyzékbõl.  

Mi az eltiltás?

Az eltiltott személy az eltiltó végzés jogerõre emelkedésétõl számított 5 évig:

- nem válhat betéti társaság beltagjává, közkereseti társaság tagjává, egyéni vállalkozóvá; - nem szerezhet gazdálkodó szervezetben többségi vagy azt meghaladó szavazati jogot;

- nem lehet vezetõ tisztségviselõ (ügyvezetõ, elnök, vezérigazgató, stb.), azaz nemcsak a kényszertörléssel érintett, hanem valamennyi olyan cégbõl törölni kell, ahol vezetõ tisztségviselõ.

Milyen költségekkel jár a megszûntnek nyilvánítás?

A felügyeleti eljárás illetéke 100.000 Ft.

Dr. Bartalné dr. Mentes Judit sajtószóvivõ2017-05-20 11:39:00


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül