Ma 2023. 6 10.
Margit, Gréta napja van.
Látogatók száma : 55416510    
Honlapkeszites

Vállalja a vértanúságot is!

Új püspöke van a Nagykanizsát is magába foglaló Kaposvári Egyházmegyének: Varga Lászlót a Szûzanya elsõ fátimai jelenésének századik évfordulóján szentelte fel Erdõ Péter bíboros, prímás, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius és Balás Béla emeritus kaposvári megyéspüspök. Az új fõpásztor kijelentette: radikálisabb Krisztus-követésre vár mindenkit, maga pedig, ha kell, a vértanúságot is vállalja.


A kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban Erdõ Péter szentbeszédében azt is mondta: Varga László atya szívügyének tekinti az Oltáriszentség tiszteletét.

- Minden jó szándékú igyekezetünk és lelkipásztori munkánk csak emberi erõfeszítés marad, ha nem társul hozzá Isten kegyelme – folytatta a bíboros. - Ez a kegyelem pedig különlegesen sugárzik az Oltáriszentségbõl. Ha õrizzük és imádjuk templomainkban, átalakítja közösségünk életét. Ha hittel hordozzuk körül községeinkben és városainkban, védi és megáldja a bennük lakókat. A 2020-ra meghirdetett budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus elõkészítése nagyszerû alkalom arra, hogy megújítsuk plébániáink, egyházmegyéink életét, és missziós szeretettel forduljunk a körülöttünk lévõ világ felé.

Erdõ Péter emlékeztetett: a püspökszentelést a Boldogságos Szûz Mária elsõ fátimai megjelenésének századik évfordulóján tartják. 1917-ben, a szörnyû világháború pusztítása közben és az oroszországi forradalom hajnalán,a Szûzanya a biztos remény és a vigasztalás jeleként érkezett az emberiség számára.

- A fátimai üzenetek vége az az ígéret, hogy minden üldözésen és szenvedésen túl Mária Szeplõtelen Szíve gyõzedelmeskedni fog. Vagyis az a szeretet, amivel Isten szereti az emberiséget, és ami Szûz Mária irántunk való szeretetében tükrözõdik, hatalmasabb minden gonoszságnál, minden bûnnél és minden gyengeségnél.

A homília után, a szentelés szertartásában Varga László ígéretet tett arra, hogy a hitet megõrzi és hivatását teljesíti, majd megkapta a püspöki evangéliumos könyvet, a gyûrût, a mitrát (püspöksüveget) és a pásztorbotot.

Az új püspök a Mária-oltár elõtt a Szûzanya oltalmába ajánlotta egyházmegyéjét, elsõ fõpásztori beszédében pedig leszögezte: Krisztus-központú egyházat, papságot és kereszténységet szeretne, és erre utal püspöki címere is, amelyben egy megtört ostya és egy megtört ember látható, valamint egy szó, az irgalom olvasható. Mint jelezte, olyan egyházmegyét szeretne, amelyben az isteni irgalmasság egyre több helyre eljut, elérve a legszegényebbeket is, ennek érdekében pedig elindítja az irgalmasság házait.

- Az idõk jeleit vizsgálva tapasztaljuk, hogy a keresztények a vér ökumenéjét élik napjainkban. Ezért egy radikálisabb Krisztus-követésre hívok mindenkit, ha kell, a vértanúságra is. Imádkozzatok értem, hogy ne hátráljak meg, ha ez bekövetkezik. Szükségem van rátok, kérem az imáitokat, a bizalmatokat és a szereteteteket, mert meghaladja az erõmet a rám bízott feladat. Szükségem van a Szentlélekre! – fogalmazott Varga László.

Az új püspököt Somos László esperes-plébános köszöntötte az egyházmegye papságának nevében, kiemelve: sokuk reménye teljesedett be, mikor megtudták, hogy a szentatya õt nevezte ki a Kaposvári Egyházmegye második püspökének.

– Címeredet látva arra gondoltam, ez egy nagyon szép lelkigyakorlat. Arra gondoltam, ez a te papi életed, lerajzolva és egy rövid mondatban leírva. A megtört kenyérben, az Eucharisztiában és a megtört emberben, a szegényben, a legkisebbekben ugyanaz a Krisztus van. Ezt ábrázolja címered, és ezt tanúsítja egész szolgálatod. Ez nem vallásgyakorlat, nem is vallási aktivitás, annál sokkal több. Ez misztika. A misztika útját járod. Kérlek, egyházmegyénket is vezesd erre az útra, melyen te évtizedek óta haladsz – mondta a kaposfõi plébános.

Péter Árpád

Varga László (a mikrofon elõtt) radikálisabb Krisztus-követésre hív (Fotó: Kaposvári Egyházmegye)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban jelent meg. A megjelenés idõpontja: 2017.05.19.2017-05-19 11:23:00


További hírek:


KRÓNIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül