Ma 2023. 6 9.
Félix, Előd, Annamária napja van.
Látogatók száma : 55408315    
Honlapkeszites

Ünnepi közgyûlés, kitüntetésekkel

Nagykanizsa Megyei Jogú Város a tegnapi ünnepi közgyûlésén határozatot hozott kitüntetõ címek adományozásáról.


Ennek értelmében:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Thiesz János úrnak, Kovászna város egykori polgármesterének Nagykanizsa és Kovászna közötti kapcsolatok fejlesztéséért, Nagykanizsa jó hírének Erdélyben történõ terjesztéséért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Gera Katalin szobrászmûvésznek, aki jelentõs mûvészi értéket képviselõ alkotásaival nagymértékben járult hozzá Nagykanizsa város köztereinek csodálatra méltó kialakításához „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Horváth Jánosné nyugalmazott pedagógusnak a honismereti, helytörténeti, néprajzi emlékek megõrzéséért, kiállítások, megemlékezések és konferenciák szervezéséért a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a Fabak Kft. részére a kis- és középvállalkozás kategóriában „Az Év Vállalkozása” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a Kanizsa Hûtõ, Klíma Szolgáltató Kft. részére a kis- és középvállalkozás kategóriában „Az Év Vállalkozása” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése az E.M.E. Kft. részére a nagyvállalkozás kategóriában „Az Év Vállalkozása” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Horváth Istvánné gyógypedagógusnak a sajátos nevelési igényû gyermekek sikeres társadalmi integrációjáért és vezetõként végzett 25 éves elkötelezett munkájáért a „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Lehota János nyugalmazott középiskolai tanárnak, legendás pedagógusi és értékes irodalomtörténészi munkássága elismeréseként „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Major Lajosnak, a Tüttõ János Nótaklub vezetõjének a kultúra területén végzett több évtizedes eredményes munkásságáért a „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Németh Ferenc zenetanárnak kiváló zenepedagógusi és népzenei ismeretterjesztõ munkájáért a „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Molnár Flóra úszónak kiváló sportemberi kvalitásáért és az olimpián elért kitûnõ eredményéért a „Nagykanizsa Sportjáért” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Nádasi Tamás sportegyesületi elnöknek, szponzornak Nagykanizsa magas színvonalú sakksportjáért kifejtett tevékenységéért a „Nagykanizsa Sportjáért” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Bokán Péter üzemeltetési szervezõ ügyintézõnek több éves kiemelkedõ köztisztviselõi szakmai munkája elismeréseként a „Paizs Ferenc Díj” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Dr. Horváth Ágnes háziorvosnak, a közszolgálatban eltöltött több évtizedes áldozatos gyógyító munkája elismeréseként a „Szekeres József Díj” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Dr. Késmárki Nóra részlegvezetõ fõorvosnak több évtizedes kiemelkedõ gyógyító-megelõzõ munkája elismeréseként a „Szekeres József Díj” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Beke Miklós ügyvezetõ igazgatónak a társadalmi felelõsségvállalás terén végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként a „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Kulik Károly rendõr alezredesnek az önkormányzati nagyberuházások során tanúsított példaértékû együttmûködéséért és kiemelkedõ szakmai segítségnyújtásáért a „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Hella Ferenc református lelkipásztornak szociális érzékenységéért, a nemzetiségiek, a kisebbségek felkarolásáért, közösségépítõ tevékenységéért a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Nemzetiségeiért” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Boa Sándor nyugalmazott erdõmérnöknek az erdõgazdálkodásban, az idõsügyben és a közéletben végzett kiemelkedõ munkásságáért „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Kassai Zoltán vezérigazgatónak kiemelkedõ szakmai és társadalmi tevékenysége elismeréseként „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetõ címet adományozza.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Jesch Aladár nyugalmazott gépészmérnöknek, példaértékû szakmai és emberi életútja elismeréseként „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntetõ címet adományozza.

Kanizsa2017-04-29 10:03:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül