Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55353395    
Honlapkeszites

Bizzer András válasza Marton Istvánnak

Sajnálattal veszem tudomásul, hogy Nagykanizsa polgármestere, már odáig jutott, hogy véleményem szerint alaptalan módon perrel való fenyegetéssel akarja megfélemlíteni és elnémíttatni azokat, akik ellent mernek mondani neki, vagy más véleményt képviselnek mint õ. Szerencsére, már nem diktatúrában élünk így ez nem fog sikerülni neki. A konkrét ügyben pedig visszautasítom a hazugság jelzõt ugyanis a sajtótájékoztató általam elmondott, kifogásolt része, egy a közgyûlésen elhangzott kérdésre adott polgármesteri válasz tömörített, nem szó szerinti lényegét adta vissza, melyre véleményem szerint a sajtótájékoztató mûfajából adódóan volt szükség. Ugyanis ilyenkor rövid, tömör, lényegre törõ megfogalmazásokra kell törekedni. (Egyébként a sajtótájékoztatón jelezve lett, hogy nem szó szerint van idézve a Polgármester úr!) Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a sajtótájékoztatónak nem volt témája az, hogy a Polgármester úr kivel milyen ügyben mit tárgyalt, kizárólag a közgyûlési mondatati, véleménye az, amit kritikával illettem.Az alábbi közgyûlési jegyzõkönyv részletbõl, mindenki eldöntheti ki hazudott, vagy ki vádolt alaptalanul. (Ajánlom figyelmûkbe a kiemelt részeket!)

Bizzer András
FIDESZ farkcióvezetõ-helyettes

2009. október 29-i nyílt ülés:

Interpellációk, kérdések napirend keretében

Halász Gyula: Második kérdésem a GE-nél történt leépítéssel kapcsolatban kíván-e a kormányfõhöz fordulni Polgármester úr? Megmondom milyen szempontból, mert lehet, hogy a GE-be történõ leépítést nem tudjuk megakadályozni, viszont más ügyben a kormány segíthetne a városon. Magyarországra települni szándékozó cégeket ide irányíthatna, támogathatná a várost azzal, hogy kormányszintû támogatást ad abban az esetben, ha egy adott cég Nagykanizsára települ. Én ebben látnék fantáziát. A harmadik kérdésem az pedig egy-két évvel ezelõtti sajtótájékoztatóhoz fûzõdik, amikor Ön és Göndör István közösen tartottak egy sajtótájékoztatót, amiben arról tájékoztatták a közvéleményt, hogy sikerült közösen megoldaniuk a volt Thury laktanya területén levõ 184.000 m2-nyi terület tehermentes és szabadon felhasználhatóságát a város számára. Ön ezt cáfolta a napirendi pontnál. Akkor szeretném megkérdezni mirõl szólt az Ön és Göndör István sajtótájékoztatója, ha nem arról, hogy ezt a hasznosítást a város igénybe tudja venni. Egyébként szívesen átadom Önnek ezt a sajtótájékoztatót gyönyörû fotóval együtt.

Marton István: Ne adja át, mert emlékszem rá. Elmondtuk akkor is, most is azt tudom mondani, de akkor még megpróbálok világosabban fogalmazni. Minden eredendõen magyar tilalmat feloldottunk, de az unióval kötött szerzõdést - ami ugye, ha emlékszünk rá ezt, elõdeink kötötték és én ezért dicsérem õket – 888.000.000 forint volt a mentesítés, ebbõl 800.000.000 EU-s pénz volt, 50.000.000 az akkori önkormányzati, vagy tán még Belügyminisztérium volt, nem emlékszem rá pontosan és 38.000.000-ba került a városnak. Az ezzel kapcsolatos, az elõdök által vállalat kötelezettségeket nem tudtuk levenni róla, tehát ez több síkon folyó tevékenység. Azzal próbálkozunk a vagyonkezelõnél, hogy egy körülbelül egyharmadáról oldják fel. Nem akarok én ebbe mélyebben belemenni kicsit faramuci módon, de akkor ez talán így elég. Egyelõre még nem tudtunk ebben az ügyben átütõ sikert elérni. Hátha ez a testület, vagy ha most elérjük valamikor ennek ez a testület már sok hasznát nem látja, viszont a következõ testület annál többet láthatja. A GE-vel kapcsolatban, amit Ön mond oda a város parlamenti képviselõi kellenének alapvetõen, hogy lobbizzanak a kormánynál. Hát ott találkoznak velük hetente.

Halász Gyula: Polgármester úr Önnek is kellene Bajnai Gordonhoz fordulni, hogy próbáljon meg a kormány segítségét igénybe venni ahhoz, hogy a Magyarországra települõ cégek közül valakinek ajánljon fel akár adókedvezményt, akár más adókedvezményt, hogy Nagykanizsára települjenek. Számos város esetében történt ilyen. Önnek levelet kellene írni, személyesen találkozót kellene kérni és hozzáteszem a parlamenti képviselõk pedig fogjanak össze és közösen forduljanak a kormányhoz. A Szuperhíren tett nyilatkozata Önnek és Göndör Istvánnak pedig nem arról szól, amit Ön elmond, hanem egyértelmûen arról tehermentes és szabadon felhasználható a volt Thury laktanya terülte. Akkor legyen szíves egy sajtótájékoztató keretében módosítani az Önök által tett, két éve tett nyilatkozatot, amiben azóta is úgy tûnik minthogyha ez a terület szabadon értékesíthetõ lenne.

Marton István: Tehermentes és szabadon értékesíthetõ a rosszul megjelölt célok tekintetében. De nem óhajtok én ebbe, Ön írásban megkapja rá a választ. Tehát én úgy gondolom, hogy GE ügyben a parlamenti képviselõknek kell lobbizni. És ha már valamire jutottak én szívesen leülök tárgyalni a Miniszterelnök úrral, ismerjük egymást, több esetben találkoztunk már. De ha óhajtja, én írhatok neki egy levelet is külön, de akkor minek van itt három-négy parlamenti képviselõ, aki valamilyen formában a város színeit kell, hogy képviselje. Ugyan már ne minden a polgármesterre háruljon.


 2009-11-03 08:45:44


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül