Ma 2023. 6 8.
Medárd, Helga napja van.
Látogatók száma : 55388237    
Honlapkeszites

Kanizsa Kártyáról, Csó-tó fejlesztésrõl, bocsánatkérésrõl

A zárt ülésen hozott határozatok kihirdetésével kezdõdött meg a közgyûlés munkája, azt követõen a képviselõk fogalmazták meg kérdéseiket.

Halász Gyula képviselõ a palini zajvédõ-falról érdeklõdött, majd a polgármester egy sajtótájékoztatón elhangzott kijelentésére hivatkozva tette fel a kérdését, mely szerint a Thúry városrész tehermentes, beépíthetõ és szabadon felhasználható. Válaszában Marton István úgy fogalmazott, hogy Halász Gyula rosszul emlékezik. Sokféle tilalom van, amit sikerült feloldani. Egyet nem sikerült. 2013-ig az önkormányzat által kötött szerzõdés terhei még rajt vannak, tehát nem lehet értékesíteni. Karádi Ferenc képviselõ az 1,5 milliárd forintra utalva egyértelmû választ kért a polgármestertõl: Van pénz, vagy nincs pénz a kasszában. A válasz így hangzott: A vállalt kötelezettségekre van, minden extra igényre pedig nincs. Bicsák Miklós három kérdését már elküldte írásban a polgármesternek: „A nagyhatalmú kanizsai újság és tv. vezetõi hogyan képzelik el azt, és meg merték tenni, minden marhaság és ökörség szerepel a Kanizsai újságban, s én, mint nyomdász ember mondom, és nagyon fel vagyok háborodva. Az, ami kellene a városrészekrõl, a tudósítás, a fejlõdés, az ünnepség, azokról egy kis csokornyi csomag nem jelent meg. Hogy képzelik ezek a vezetõk, hogy megengedik, hogy a palini városrészben, október 16-án az Idõsek Hete alkalmából büszkén mondom, 100 éves embert ünnepeltünk, és jó egészségben van Leveli Pali bácsi továbbra is, sem a kanizsai újság, sem a tv nem képviselteti. Elõször is mint vállalkozó, adófizetõ állampolgár tiltakozom, a kanizsai újságnak 40 milliót kifizetünk, és önhatalmúlag eldöntik, hogy melyik városrészbe küldik ki a munkatársakat. Hogyan lehet ezt a közgyûlésnek megengedni. Felháborító, Palin lakossága kikéri magának, hogy egy sajtó, egy tévéfelvétel nem készült a 100 idõs ember ünnepségérõl. Milyen dolog, milyen eljárás ez, hogy képzelik ezek a vezetõink. Elvárja a palini lakosság, hogy tisztességgel, nem elfogultsággal, nem diszkriminatívan viselkednek a városrésszel. (szó szerinti idézet - a szerk.).
Marton István polgármester Bicsák Miklós önkormányzati képviselõ felvetésére így válaszolt: A Kanizsa újság fõszerkesztõjének megválasztásakor én már a nem szavazatommal nyomatékosítottam azt – azok ellenére, akik odaszavazták Dóró urat –, hogy nem tartom alkalmasnak. Ami azóta történt, ha valaki olvassa a Kanizsa újságot, valóban sok közel 40 millió forintot erre az újságra elkölteni. Ez számomra nem kérdés, ez a testület többsége számára kérdés, eléggé sajnálatos módon.


A jegyzõnõtõl a Hevesi Iskola tanárának nyelvvizsga-ügyérõl, majd a korpavári városrész szennyvízcsatornázásáról érdeklõdött. Korrekt lakossági fórumot hiányolt Tóth Nándor képviselõtõl, hiszen Brüsszelben járt. Marton Istvántól is megfelelõ választ várt a város közvetlen testvére, Korpavár lakói számára. Dr. Csákai Iván, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke azt szerette volna tudni, hogy a napirend elõtti hozzászólások történnek, vagy röviden kell feltenni a kérdéseket. Marton István megjegyezte, bõven elég a címet elmondani, és egy-két mondattal kibõvíteni. Polai József városatya arra volt kíváncsi, december 30-ig lesz-e kiviteli terve és építési engedélye a kiskanizsai ravatalozónak. Tóth Nándor városatya viszontválaszában Bicsák Miklós felvetésére megjegyezte, a kérdését a polgármesternek is feltehette volna, hiszen õ is ott volt Brüsszelben. Új fejlemény azóta nem történt. Ha lesz, tájékoztatni fogják a lakosságot, és addig is türelmet kérnek tõlük. A jövõ héten elküldik Brüsszelbe az átdolgozott pályázatot, és csak azután kapnak végleges választ. Kérdésében a városi parkolók helyzetérõl várt információt Tóth Nándor. Jerausek István a 61-es út mellett lévõ szeszfõzdei autóbuszmegálló kivilágításáról érdeklõdött. Cserti Tibor, a Városvédõ Egyesület elnöke a lakosságtól érkezõ panaszokat tolmácsolva a közterületeken történt fakivágások indokairól kérdezett. Böröcz Zoltán képviselõ egy elõterjesztést hiányolt a napirendi pontok közül: Cseresnyés Péter bejelentette, és a képviselõket is tájékoztatta arról, hogy a továbbiakban ellenzéki szerepet tölt be. A képviselõ véleménye szerint természetesen ez akkor tudomásul vehetõ, ha Cseresnyés Péter írásban elõterjeszti lemondását az alpolgármesteri tisztségrõl. Ez így korrekt, így teljes, és ezt a tisztet a közgyûlésnek pótolnia kell. Marton István megköszönte a kérdést, hozzátéve azt is, hogy nyilván azért nincs az elõterjesztések között, mert nem kapta még meg a levelet. Lehet hogy megíródott szeptember 24-én, a bejelentés napján, csak a posta egy hónapja nem volt képes elhozni.
A napirendi pontok megszavazásánál Bene Csaba Fideszes-frakcióvezetõ javaslatára levették a 19-es számú elõterjesztés, a 2010. évi fejlesztési feladatokra, a fejlesztések lehetséges finanszírozására elõterjesztett javaslatot, és a hosszú lejáratú adósságot keletkeztetõ kötelezettségvállalásokból adódó tõke- és kamatfizetési kötelezettségekrõl szóló tájékoztatót.
A munka az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 10/2009. (III. 21.) számú rendeletének módosításával folytatódott. Bicsák Miklóstól a nap folyamán többször is elhangzott, hogy húszmillió forint alatt nem állhatna meg a polgármesteri keret. Javaslat született arra, hogy a rendelet 4.§ 2-es bekezdése – A közgyûlés a polgármesteri keret felhasználása tekintetében oktatási-, kulturális-, mûvészeti-, sport-, civil szervezetek, egyházak, valamint egyének támogatása feladatokra, értékhatárra való tekintettel a döntési hatáskörét a polgármester hatáskörébe adja át azzal a megkötéssel, hogy a közösségi célú alapítványok támogatása csak a közgyûlés engedélyével történhet – kerüljön törlésre. A szavazás során a testület elutasította ezt a javaslatot.
Volt aki ellenezte, volt aki támogatta a Kanizsa Kártya program újbóli bevezetését, végül hosszas vita után a közgyûlés megalkotta a Kanizsa Kártyáról szóló rendeletét. Módosító javaslatával Cserti Tibor képviselõ gyõzött, így a közgyûlés egyetértett azzal, hogy az egyébként is létszámhiánnyal küszködõ Nagykanizsai Tourinform Irodába a Kanizsa Kártya programmal kapcsolatos feladatok ellátására egy fõ határozott idejû foglalkoztatott közalkalmazott legkorábban 2010. január 1-jétõl felvételre kerüljön. A közgyûlés felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés kialakításakor a Tourinform Iroda tervezett költségvetését a Kanizsa Kártya programmal kapcsolatos feladatok ellátása miatt 4.500 ezer forint összeggel emelje meg, valamint a jövõ évi költségvetésben a kedvezményt nyújtó szervezetek kompenzálására 8,5 millió forint keretösszeget biztosítson.
A testület 24 igen szavazattal támogatta a Kanizsai Dorottya Kórház gyermekdiabetológiai járóbeteg-szakellátás szüneteltetésére elõterjesztett javaslatot, a kórház járóbeteg-ellátó struktúrájának belsõ átcsoportosítással történõ módosítását 2009. november 1-jétõl. Ennek keretében a gyermekneurológiai és gyermekpulmonológiai szakrendelések óraszámaiból heti 6 szakorvosi óra gyermekkardiológiai, és heti 6 szakorvosi óra gyermekdiabetológiai szakrendelésekre történõ visszacsoportosítását. A kórház fenntartójaként személyi feltételek hiányában a gyermekdiabetológiai szakrendelés elõreláthatóan egy éves idõtartamú átmeneti szüneteltetését kezdeményezi november 1-jétõl az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézeténél.
Érvek és ellenérvek elhangzása után esélyt adott a testület a Csónakázó-tó fejlesztésével kapcsolatos pályázatnak. Egyetértettek a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program „A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok” címû pályázati konstrukciójával. Némi értelmezési vita és Egri Gyula tûzoltó alezredes, tûzoltóparancsnok tájékoztatása után 24 igen szavazatot kapott egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez a város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága. A Tûzoltóság a 2009. évi költségvetésének terhére 900 ezer forintért a hivatásos, közalkalmazotti állománya részére egészségügyi felülvizsgálati szolgáltatást vásárol a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Humánigazgatási Szolgálat, Egészségügyi és Pszichológiai osztályának nagykanizsai orvosi rendelõjétõl a 2009-2015 közötti idõszakra. A közgyûlés a szolgáltatás fedezetéül a Tûzoltóság 2009. évi költségvetésében szereplõ személyi juttatások, és ahhoz kapcsolódó járulékok összegénél keletkezõ megtakarítást jelöli meg. A 900 ezer forint dologi kiadásokra történõ átcsoportosításához hozzájárul. Vihart kavart a Csónakázó-tó vízminõség-védelmi feladatai költségeinek módosítására tett elõterjesztés, melyben az ajánlattevõ hárommillió forinttal kéri megnövelni a tervezett bruttó 25 millió forintos összeget. Karádi Ferenc a 25 milliót is soknak tartotta, Böröcz Zoltán pedig arra volt kíváncsi, ki írta az elõterjesztést. Végül Cserti Tibor javaslatára levették a napirendrõl. Öt órán át békés mederben csordogált a közgyûlés. A Civil Kerekasztal Egyesület 500 ezer forintos támogatási kérelme azonban ellentmondásokkal tûzdelt vitát indukált mindkét oldalról. Mivel az egyesület a polgármesteri keret terhére kérte a támogatást, ezt javasolta Bizzer András képviselõ is. Marton István a válaszában elmondta, csak akkor tud így dönteni, ha visszavonják a költségvetési keret módosítását. Bene Csaba képviselõ tiltakozott a polgármester által használt jelzõ miatt, ahogyan két képviselõt minõsített. Marton István megjegyezte, Bizzer és Karádi képviselõ urak piszkáltak fel. A tiszteletet elvárja, és ha nem kapja meg, akkor ne várják, hogy kesztyûs kézzel simogatja a tiszteletleneket. Böröcz Zoltán megjegyezte, az a fajta minõsítés, ami a két képviselõ személyiségét, emberségét érinti, az megengedhetetlen. Erre nem ragadtathatja magát senki sem. Elvárja a polgármestertõl, hogy megfelelõen cselekedjen, sõt, a vita lezárásaként még azt is javasolta, kérjen bocsánatot a képviselõktõl. Marton István elmondta, hajlandó eleget tenni a kérésének, ha elõtte a két képviselõ bocsánatot kér tõle, lévén, hogy õk megsértették a személyiségi jogait. Végül Dr. Fodor Csaba képviselõ, a Környezetvédelmi Alap elnökének módosító javaslatára az egyesület megkapja a pénzt, ami a Sétakert rehabilitációjára kidolgozott pályázathoz szükséges.
B.E.2009-11-02 14:31:55


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül