Ma 2022. 8 12.
Klára, Hilária, Diána napja van.
Látogatók száma : 53001498    
Honlapkeszites

Dénes Sándor Nagykanizsa polgármesterének újévi köszöntõje

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!

A 2017-es év küszöbét átlépve, kérem, engedjék meg, hogy magam és városunk vezetése nevében boldog, békés, sikerekben és szeretetben gazdag új évet kívánjak Önöknek!

Minden esztendõ, melybe belépünk, egy újabb esélyt jelent mindannyiunk számára. A most kezdõdõ 2017-es év szintén egy új lehetõség, amely megadatott nekünk, hogy szebbé és jobbá tehessük a saját, a családunk és közösségünk életét. Ezért kívánom Önöknek, hogy találják meg azokat a célokat, amelyek elérése kihívást és egyben örömet is jelentenek Önmaguk, családjuk és környezetük számára. Legyen sok olyan pillanat az életükben, melyek fényükkel beragyogják a mindennapjaikat, emlékezetessé téve a most következõ évet. Ezáltal elmondhassák utólag, valóban élményekkel és értékekkel teli történetet adhatnak át az idõnek, mert élni tudtak azzal az eséllyel, melyet a most kezdõdõ esztendõ kínál fel.


Mert erre minden bizodalmunk meglehet, így reményteli szívvel tekinthetünk az elõttünk álló új esztendõ elé. A mögöttünk hagyott 365 nap a tervezés, az elõkészítés és a békés, nyugodt építkezés jegyében telt el, összefogásban az itt élõ emberekkel, családokkal, intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal és vállalkozásokkal. Minden esélyünk megvan arra, hogy Nagykanizsán és a térségben mindannyian úgy élhessük meg az elõttünk álló évet, hogy elindultunk közösen egy olyan úton, amely a város történetének egyik kiemelkedõ idõszakaként íródik be a krónikákba. Mind a közösségi, mind pedig a személyes életünkre nézve hiszem azt, hogy sikereket fogunk elérni, mert jó alapokra építkeztünk az elmúlt években, elkötelezett tenni akarás és kitartó munka áll mögöttünk.

Kedves Kanizsai Polgárok!

A következõ napok arról szólnak, hogy még õrizzük a karácsony üzenetét, a családi együttlét örömét a lelkünkben, de már elkezdjük közösen a jövõnket tovább építeni. Még bennünk él az a csodálatos élmény, amikor Advent idõszakában együtt segítettünk 4300 rászoruló gyermeknek, akik izgalommal és örömmel bonthatták ki szeretetdobozaikat, amelyeket Önök töltöttek meg a szívük melegével. De már bennünk izzik annak felismerése, hogy ezt az örömet mi együtt tudtuk megteremteni, összefogással, közös akarattal. Telve vagyunk reménységgel, mert kiderült rólunk, itt élõkrõl, hogy mennyi jóság, segítõkészség és együttmûködési hajlandóság lakozik bennünk, s így milyen nagy dolgokra lehetünk még képesek. Kívánom, hogy ez a megtapasztalt erõ, szeretet és akarat a 2017-es évben életünk minden fontos területén nyilvánuljon meg és váljon valósággá.

Azt kívánom mindannyiunk számára, hogy õrizzük meg minél tovább ezt a teljességet adó érzést, az örömmel megélt pillanatok hitet adó erejét. Hiszen az év minden napján szükségünk lesz a karácsony hordozta nyugalom, szeretet és bölcsesség iránymutatására. Kezdjük el úgy a 2017-es esztendõt, hogy képesek legyünk tovább formálni a jövõnket.

Tisztelt Kanizsai Polgárok!

Nagykanizsa városa a közös otthonunk, és ebben a világban vannak közös feladataink, ugyanakkor itt találhatóak azok a sikerek is, melyeket elértünk az elmúlt idõszakban. Ezen eredményekkel érdemes számot vetnünk az új év hajnalán, hogy együtt tekintsünk a mögöttünk hagyott esztendõre.

Ezért is engedjék meg, hogy Nagykanizsa polgármestereként a közösségünk eredményeit és a jövõben ránk váró feladatokat megosszam Önökkel.

Az egyik fontos megállapításom az, hogy 2016-ban is elmondhatjuk, hogy a mögöttünk hagyott esztendõ a folyamatosság jegyében, a sikeres jövõ továbbépítésének esélyével telt el. Érezhettük, hogy a városi közéletben, a közgyûlés munkájában és a mindennapokban is az együttmûködést elõsegítõ nyugalom és békesség volt a jellemzõ.

Hosszútávra szóló értékként említem a teljesség igénye nélkül a megújult utakat, járdákat és játszótereket, a Szivárvány EGYMI, a Palini és a Péterfy iskolák tornatermeinek felújítását, a Zrínyi és a Körösi iskolák mûfüves pályáinak megépítését, a Kiskanizsai iskola tornatermi öltözõinek teljes körû felújítását, a Miklósfai iskola nyílászáróinak cseréjét, a Csónakázó-tó modellezõ stégjének vagy a Tripammer úti ravatalozónak a felújítását. Mindezek a fejlesztések és felújítások egy hosszú folyamatba ágyazódnak, melyek gyermekeink jövõjét és az élhetõ város megteremtését szolgálják. Az elmúlt esztendõben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében városunknak a 7,9 milliárd forint több mint 70%-át sikerült elnyernie, melybõl ipari park bõvítésére, bölcsõde- és óvodafejlesztésre, az egészségügyi alapellátás feltételeinek javítására, a belváros tereinek, az Eötvös, a Széchenyi, a Deák tér zöldfelületeinek rekonstrukciójára, kerékpárút építésére valamint energetikai fejlesztésre költhetjük a kapott támogatást.

A Modern Városok Program keretében új ipari terület kialakítására elsõ ütemben 3,8 milliárd forintot ítélt meg a kormány, mely az új munkahelyek létesítését segíti elõ. A ferences kolostor megvalósíthatósági tanulmányát a bíráló bizottság elfogadta, és az új évben a fejlesztés elkezdéséhez 500 millió forintot fogunk kapni. A sportcsarnok, a versenyuszoda és a konferencia és rendezvényközpont elõzetes megvalósíthatósági tanulmányai is elkészültek, a bíráló bizottság döntése még hátra van. Elkészült a Mura Program stratégiája, mely a Mura térségének gazdasági és turisztikai fejlesztését, a természeti értékek megõrzését szolgálja. A kormány a projektet támogatja, melynek központja városunk lesz.

Tisztelt Kanizsai Polgárok!

Az elõbb felsorolt, a kormány által támogatott fejlesztések új távlatokat nyitnak Nagykanizsa 21. századi életében, melyek városunk anyagi és szellemi gyarapodását szolgálják.

Végezetül szeretném megköszönni minden Nagykanizsainak a munkáját, áldozatát, akik hittek az elmúlt idõszak elért eredményeiben, és hiszik velünk együtt, hogy ennek a munkának a folytatása jelenti Nagykanizsa városának, az itt élõ embereknek a fejlõdését. Kívánok mindannyiuknak sok erõt, jó egészséget, sok szeretetet és örömöt, Istentõl áldott békés új esztendõt.

Boldog új évet Nagykanizsa!2017-01-01 05:03:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül