Ma 2023. 6 9.
Félix, Előd, Annamária napja van.
Látogatók száma : 55408193    
Honlapkeszites

Együttmûködés a foglalkoztatásban

A „Kanizsai foglalkoztatási paktum” keretében a GYES-en és GYED-en lévõ, ápolási díjban részesülõ és a közeljövõben a munkaerõ-piacra visszatérni szándékozó, nagykanizsai lakhellyel rendelkezõ szülõket várta információs napra a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft.

Míg a gyerekek a Mikulást várták a feldíszített játszóházban, a felnõtteknek Polai György ügyvezetõ adott tájékoztatást a témában.


– Számukra szeretnénk bemutatni, hogy a „Kanizsai foglalkoztatási paktum” keretében milyen együttmûködéseket tervezünk a munkáltatókkal – mondta elöljáróban az ügyvezetõ. – Elsõdlegesen a nagykanizsai munkáltatókat kívánjuk bekapcsolni ebbe a folyamatba, és a nagykanizsai munkát keresõ személyeknek próbálunk olyan munkalehetõségeket találni, melynek során jobban alkalmazkodhatnak a családjukhoz, és részt tudnak venni a gyermeknevelésben. Akik nem tudnak mindenféle munkát elvállalni, és a versenyszférában megfelelõ munkakört betölteni, azok számára a Munkaügyi Központ segítségével próbálunk olyan támogatott lehetõségeket találni, felkínálni, hogy stabilizálni tudják anyagi helyzetüket.

A munkát – konzorciumi formában a várossal –, a Kistérségi társulás gazdasági szervezete, a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási Kft. hat munkatársa segíti. Ebben a szoros együttmûködésben nagy tapasztalata van az alkalmazott személyeknek a munkáltatókkal való kapcsolattartásban, illetve a hátrányos helyzetû, állást keresõ személyekkel.

Férfiak, családfõk is megjelentek az információs napon, sõt megszólították a városkörnyéki településen élõket is. – Õnekik is segíteni kell, mondta Polai György, hozzátéve azt is: igaz, hogy Nagykanizsa elsõdleges foglalkoztató-hely, de ha meg lehet oldani a beutazásokat, szükség van az õ munkaerejükre, munkavégzésükre is.

Az információs nap keretében együttmûködési megállapodást írt alá a kft. a megjelentekkel, és megosztják velük az újabb információkat is. Igyekeznek minden csatornát kihasználni a cél érdekében, és további személyes találkozókra hívják õket. Az álláskeresõknek minden nap 8-16 óráig ügyfélfogadást tartanak a Bajza utca 2. szám alatt lévõ Kistérségi Központban. Segítenek az önéletrajz megírásában, fényképek, dokumentumok összeállításában is. Folyamatosan találkoznak ilyen jellegû igényekkel, a legegyszerûbb munkakörtõl kezdve a targoncáson keresztül a biztonsági õrig bezárólag sokan felkeresték már az irodát. Sõt, a munkahely-változtatási elképzeléssel érkezõknek is tudtak segítséget nyújtani.

Számtalan példa volt arra is a közelmúltban, hogy hírüket hallva úgymond az „utcáról” kopogtattak be hozzájuk segítséget kérni. Mindezek olyan segítségek, amelyeket jogszabály nem igen rögzít, nincs rá hivatalos szervezet, de az emberek jó néven vették, hogy pártfogást kaptak a gondjukra.

B.E.2016-12-07 15:22:00


További hírek:


KRÓNIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül