Ma 2023. 6 8.
Medárd, Helga napja van.
Látogatók száma : 55401238    
Honlapkeszites

Mire költik a képviselõi keretüket a városatyák?

Nagykanizsa város 24 önkormányzati képviselõjét azzal a kérdéssel kerestük fel az elmúlt napokban, mire használják fel az idei képviselõi keretüket, a fejenként 1 millió forintot. A rendeletben szabályzott választókerületi céltartalékról nem minden képviselõ indítványát tárgyalta eddig a közgyûlés, de a tervekrõl többnyire azok is beszámoltak, akik csak nemrég adták be javaslataikat a Városfejlesztési Osztálynak.

Három évig váratott magára – anyagi forrás hiányában – annak az ígéretnek a betartása, melyet a Corvin utcai sportpálya aszfaltozására tett a környék lakóinak Balogh László (Fidesz, 3. vk.). – tudtuk meg tõle. A játszóteret 2006-ban újították fel, uniós szabványoknak megfelelõen. A vörössalakos pálya a környékbelieknek sok gondot okoz, száll a salak, ez sem egészségileg, sem esztétikailag nem jó. Elõreláthatólag még az õsszel sor kerül ennek a pályának az aszfaltozására.
 


Bárdosi Gábor (MSZP) sószobát és új játékokat szeretne biztosítani az Egyesített Bölcsõde Intézményének, támogatást nyújt a Rozgonyi úti tagóvodának, illetve az Extrem Bike Kerékpár Szakosztálynak.
Harminc-negyven évesek a játékok a Nyírfa utcai játszótéren, ezen fog segíteni Bene Csaba (Fidesz, 2. vk.) képviselõi kerete, aki – mint mondja – tájékozódott az EU-szabványoknak megfelelõ játszótéri játékok árairól, s kiderült, hogy az egy millió forintból nem sokra futja, sajnos.
Az 1. választókerület és a város északi részének képviselõje, Bicsák Miklós (MSZP) a két körzet között osztja fel a pénzt, utak, járdák felújítására. Tervei között ennél jóval több szerepelt, de a keret mindenre meglehetõsen kevésnek bizonyult, így egyelõre azokra a problémákra koncentrál, melyek a legfontosabbak, s melyek ennyi pénzbõl megoldhatók.
Egy új lámpatest kerül a Platán sor 1/a elé, tehát Bizzer András (Fidesz-KDNP, 4. vk.) a közvilágítás javítására szánja képviselõi keretét.
Egyik részét a keretnek sportcélra szánja Bogár Ferenc (MSZDP), a Kanizsai Vadmacskák SE támogatására. Másik részével a Kossuth Óvoda Gyermekeiért Alapítvány eszközbeszerzését kívánja támogatni (sport- és játékszerekre).
Böröcz Zoltán (MSZP) több részre osztja az egymillió forintot, a kultúrától a sporton át több minden szerepel a listán: a Kodály Zoltán Énekkar (VOKE), az NTE 1866 Labdarúgó Szakosztálya, valamint Korpics István felkészülését az év utolsó negyedében havonta kívánja támogatni a képviselõ. A „Segíts az élet alkonyán” alapítványnak az idõsek hete rendezvényeiben nyújt támogatást. Dr. Fodor Csabával közös listáján szerepel a Kodály Zoltán Vasutas Nyugdíjas Klub (VOKE), a Tüttõ János Nóta Klub, a Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak Klubja (Honvéd Kaszinó) és a miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület. Az õ terveiket még egyelõre nem tárgyalta a közgyûlés.
Dr. Csákai Iván ( Fidesz-KDNP, 5. vk.) fejlesztési tervei, a volt Petõfi Iskola és a volt Kanizsa étterem közti járdaszakaszának felújítása és a Balatoni út összekötése a Postakert utcával idõigényesek, elõbbihez szükséges még a tervezés és a közbeszerzési eljárás, utóbbi közútkezelõi és szakhatósági egyeztetést igényel.
A sánci kultúrház és a rendelõ tereprendezéséhez, parkosításához járul hozzá Cserti Tibor (VVE) Jerausek Istvánnal közösen. Ezen kívül a Mindenki Sportpályája kosárpalánkjainak felújítását, illetve cseréjét támogatja a képviselõ.
A fent említetteken kívül dr. Fodor Csaba (MSZP) pártfogolni kívánja a Felsõtemplom alapítványát, a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház által szervezett, most már országos szintû rendezvényt, a Fánkfesztivált, valamint Nagykanizsa hat polgárõr egyesületét.
Gyalókai Zoltán (Fidesz-KDNP, 9. vk.) a Városkapu körút páratlan oldalának parkolóira, azok bõvítésére szánja a pénzt, illetve a Kaposvári utat és a Városkapu körutat összekötõ szakaszon járda építésére.
Megosztotta a képviselõi keretét Halász Gyula (SZDSZ) a Fejtõ Ferenc-emléktábla elkészítése és az avatás lebonyolítása (közösen Röst Jánossal), a Cserfõ Jazzland, a Kanizsa Diák Kosárlabda Klub és a Péterfai utca 5-7 közötti játszótér részleges felújítása között.
A Rózsa utca 22. szám mögötti KRESZ-park játszóterének EU-szabványoknak megfelelõ játékokkal való felszerelésére költi a képviselõi keretet Horváth István (Kanizsáért Frakció, 8. vk.), aki lapunknak elmondta, szerette volna még pihenõpadokkal és virágosítással is ellátni a parkot, de arra sajnos már nem futotta az összegbõl.
Utaltunk már a sánci kultúrház és az orvosi rendelõ rendbetételére Cserti Tibornál. Emellett Jerausek István (Fidesz-KDNP, 10. vk.) támogatni kívánja a kisfakosi orvosi rendelõ és a kultúrház felújítását is.
Karádi Ferenc (Fidesz-KDNP, 13. vk.) az állandó balesetveszély megoldásának érdekében döntött úgy, hogy a miklósfai futballpálya utcafronti részén a kerítés újjáépítésére fordítja az összeg egy részét. Ezen kívül a templommal szemben található Hõsök emlékmûnek és környékének is szüksége van már a felújításra, valamint ebbõl az összegbõl készítteti el a Kápolna téri vizes játszótér terveit is.
Régóta problémát jelent a Keleti városrészben lakóknak a Csokonai utcában iskolaidõ alatt reggel és délután fennálló nagy autósforgalom. A Csokonai és a Bartók utcák forgalomcsillapításának kivitelezési munkálataira kívánja fordítani az egymillió forintot dr. Károlyi Attila (MSZP, 6. vk.). Lesz fekvõrendõr, a Kõrösi iskola elõtti zebra pedig térkiemeléssel nyújt majd nagyobb biztonságot.
Nincsenek konkrét tervei dr. Kolonics Bálintnak (Fidesz, 11. vk), mert mint lapunknak kiemelte, túl sok mindenre kellene pénz a körzetében, ezért a tervezett fejlesztések és beruházások ez évi megvalósíthatóságától teszi függõvé, hogy a képviselõi keretet mire fogja költeni. Csatornahálózat-felújításra, járdafelújításra, útburkolat-javításra, s még sok mindenre kellenének a források. Mint elmondta, a képviselõi kerettõl függetlenül nem mond le a tervezett belvárosi játszótér megvalósulásáról. Ez nem csak a belvárosi lakosoknak jönne jól, hanem mindenkinek, aki a belvárosban megfordul.
Méltánytalan helyzetbe került a Vadmacskák SE Papp Ferenc (MSZDP) szerint, nagyon jó színvonal teljesítése ellenére az egyesület nagyon kevés támogatást kapott. Ezért ezt a csapatot kívánja támogatni az egymillióból.
Papp Nándor (Fidesz-KDNP, 12. vk.) a képviselõi keretbõl járul hozzá a Cserháti SZKI, valamint a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház eszközbeszerzéséhez.
Polai József (Kanizsáért Frakció, 15. vk.) kiskanizsai és bajcsai járda- és útfelújításokra szerette volna költeni az egymillió forintot, de mivelhogy mindkét helyen ezek a feladatok tervezést igényelnének, idõ hiányában ebben az évben ezek megvalósíthatatlanok. A képviselõ ezért úgy döntött, a Hunyadi téri játszótérre uniós szabványoknak megfelelõ játékok kerülnek majd.
A már említett Fejtõ Ferenc-emléktábla elkészíttetésén és annak avatásán kívül Röst János (SZDSZ) a XIX. Batthyány-Tungsram Kanizsa Kupa sakkverseny lebonyolítását, illetve a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház eszközbeszerzését kívánja támogatni.
Szintén játszótér támogatását tûzte ki célul Szõlõsi Márta (Fidesz-KDNP, 7. vk.), õ a Munkás utca 1-3. és a Kazanlak körút 3-5. szám által körülhatárolt területen lévõ játszótér felújítására szánja a pénzt.
Tóth László (MSZP) sportolókat finanszíroz: a Globo-Kanizsa Hõlégballon és Szabadidõ SE-t és az Extrem Bike Szakosztályt.
A kiskanizsai Millenium emlékmû környezetének rendbetételét és a Nagyrác utca 25. számnál lévõ áteresz hídjának (az orvosi rendelõvel szemben) felújítását támogatja Tóth Nándor (Fidesz-KDNP, 14. vk.).
A tervek közül nem mindegyik tud megvalósulni ebben az évben, néhányuk átcsúszik 2010-re.
Steyer Edina2009-09-25 09:58:37


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül