Ma 2023. 9 24.
Gellért, Gerda, Mercédesz napja van.
Látogatók száma : 55976328    
Honlapkeszites

Brüsszelben jártunk

A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Kirendeltségének mûködtetésére aláírt szindikátusi szerzõdés értelmében, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata számára szakmai egyeztetésekkel egybekötött tanulmányutat szervezett a Képviselet brüsszeli koordinátora, Kocsondi Tamás. A delegációban helyet kapott Marton István polgármester, Bogár Ferenc képviselõ, Tóth Nándor, képviselõ, Kanász János Surd polgármestere, Cserti József a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, valamint Cserti Csilla, a Pályázati Iroda munkatársa.

A látogatás célja a szakmai egyeztetõ megbeszéléseken való részvétel, valamint az Európai Unió döntéshozatalának, a régió, illetve ezen keresztül a város képviseleti lehetõségeinek megismerése volt.


A küldöttség programjának öszszeállítása a város jelenlegi projektjeit és további fejlõdési lehetõségeit figyelembe véve történt. A delegációt Bender Szonja, a Kamara képviseletének vezetõje fogadta.
A 2006-ban megalakult képviselet küldetése a magyar kis- és középvállalkozások érdekeinek európai uniós szintû érvényesítése. Cserti József, a helyi kamara képviseletében vázolta a nagykanizsai dupla kamarai jelenlét kérdését, és a vállalkozásokat napjainkban érintõ legfontosabb helyi problémákat (a finanszírozási nehézségeket, illetve a körbetartozások kérdéskörét). Az említett gondok kezelése jelenleg prioritást élvez az uniós döntéshozatalban, így a képviseletvezetõ asszony kérte a helyi viszonyokat tükrözõ írásos anyag elküldését, amely nagyban hozzájárulna a magyar álláspont kialakításához a lobbi-tevékenység során.
A polgármester tájékoztatást adott a város jelenleg futó nagyprojektjeirõl, kiemelten a kis- és középvállalkozói réteg segítésére létrehozandó Inkubátor ház létesítésérõl. Kocsondi Tamás felhívta a figyelmet a megkötött szindikátusi szerzõdés alapján fennálló lehetõségre, miszerint a város konkrét témában delegálhat munkatársat kéthetes szakértõi tanulmányútra. Célszerû lenne az inkubáció és innováció területén felhalmozódott nemzetközi tapasztalatok feltérképezése és ezeknek a nagykanizsai projektbe történõ beépítése.
A Regionális Politikai Fõigazgatóságon találkoztak Flórián Lászlóval, a Magyarországgal foglalkozó nemzeti szakértõvel, akivel városrehabilitációs témakörben folytattak egyeztetést. A szakértõ megerõsítette, a tervezett fejlesztések megfelelnek az Európai Unió funkcióbõvítéssel szemben támasztott elvárásainak. A késõbbi szociális célú városrehabilitációs beavatkozás célterületeirõl (Dózsa 73-75., Csengery u. 117.) folytatott megbeszélés alapján a szakértõ álláspontja az, hogy a Ligetvárosban lehetne úgy megvalósítani a beavatkozást, hogy az a pályázati feltételeknek is mindenben megfeleljen. A szakértõ felhívta a figyelmet az URBACT elnevezésû közösségi kezdeményezésre, amely a városok hálózatba szervezõdésére és tapasztalatcseréjére nyújt forrást különbözõ – így például integrált városfejlesztési, vállalkozásösztönzési, innováció és tudásgazdasági – témákban.
Megbeszélést folytattak Maksi Mátyás projekt menedzserrel, aki a nagykanizsai szennyvízprojekt brüsszeli ügyintézõje. A márciusban Brüsszelbe küldött pályázati anyag azért került visszaküldésre, mert nem felelt meg a pályázattal szemben támasztott költséghatékonysági és fenntarthatósági kritériumoknak. Ezek a szempontok, a kiadott jogszabályi és pályázati dokumentációk pontosan meghatározzák azokat az egység költségeket, amelyek a projekt szempontjából elfogadhatók. Amennyiben a pályázat a kért átdolgozásoknak megfelelõen novemberben beküldésre kerül, úgy az ellenõrzésre az ügyintézõnek két hétre van szüksége és innentõl kezdve még másfél hónap telik el a végleges döntésig. Amennyiben az anyag ellenõrzése után hiánypótlásra nincs szükség, az azt jelenti, hogy a projekt zöld utat fog kapni, tehát a projektgazdának az elõrehaladás gyorsítása érdekében januárban célszerû megindítania a feltételes közbeszerzést.
(A oslo-i és brüsszeli útibeszámolók teljes szövegét honlapunkon olvashatják.)
K.H.

(A teljes útibeszámoló Szó szerint rovatunkban olvasható)2009-09-23 10:36:22


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül