Ma 2023. 5 29.
Magdolna, Magda, Ervin napja van.
Látogatók száma : 55315104    
Honlapkeszites

Nyolc módosító javaslat az országos költségvetés felé

Gábris Jácint, a Jobbik önkormányzati képviselõje tartott sajtótájékoztatót annak apropóján, hogy mintegy 15 milliárd forintnyi összeg keretében nyújtott be módosító javaslatot a 2017-es országos büdzsével kapcsolatban - Nagykanizsa javára.


Ahogy fogalmazott, a nyolc módosításból ha már néhány elfogadásra kerülne, nem lehetne elégedetlen (persze a cél, hogy mind többre rábólintsanak az országatyák), ahogy a város lakossága sem természetesen. A nagykanizsai képviselõ elmondta, a módosító javaslatok Sneider Tamás, a Jobbik és az Országgyûlés alelnökének segítségével kerülhetnek majd a Ház elé, így már csak az szükségeltetik a megfogalmazott és Nagykanizsa életét igencsak befolyásoló pontok igazi sikeréhez, hogy a parlament el is fogadja, mely a város történetének utóbbi 15 esztendejében gyakorlatilag példátlan tett lenne.

Cél: Nagykanizsa fejlesztése és fejlõdése

Az országgyûlés alelnökéhez, Sneider Tamás úrhoz fordulva az általa megfogalmazott módosító javaslatok 2016. május 12-én a 2017. évi központi költségvetésérõl szóló törvényhez hivatalosan is benyújtásra kerültek. Nyolc, külön-külön elkészített és beadott javaslatról van szó, mindösszesen 14.85 milliárd Ft költség meghatározásával. Mindegyik tétel Nagykanizsa fejlõdését és fejlesztését hivatott szolgálni. Természetesen, az indítványozott összegek fedezete és forrása egzakt módon tételesen meg lett jelölve, az állami költségvetés vonatkozásában. A kalkulációt szakmai egyeztetések, piacalapú beárazások elõzték meg, valamint magában foglalják a kezdeti és szükséges fenntartási költségeket.

A 8 módosító javaslat (14,85 milliárd Ft):

1. Belvárosi rekonstrukció folytatása Nagykanizsán (500 millió Ft)

INDOKOLÁS

Nagykanizsán a belvárosi rekonstrukció folytatása, a régi patinás épületek korhû restaurációja jogos igény a helyiek részérõl, ugyanis ez mind az állagmegóvást, mind a helyi turizmus fellendítését szolgálná. A turizmus fejlesztése a térségben a munkahelyteremtés szempontjából is kiemelkedõ lehetõség lenne, amely hozzájárulhatna a fiatalok elvándorlásának megállításához.

2. Fedett buszmegállók kialakítása Nagykanizsán (100 millió Ft)

INDOKOLÁS

Nagykanizsa városában több helyen, fõként a peremterületeken szinte mindenhol fedetlen buszmegállók vannak, amely rossz idõ esetén kényelmetlenné teszi a közösségi közlekedés használatát a helyiek számára. Emiatt indokolt lenne a meglévõ buszmegállók fedetté alakítása, amely egyértelmûen növelné az utazóközönség komfortérzetét.

3. Nagykanizsa intézmény-felújítás, eszközpark-bõvítés (3 milliárd Ft)

INDOKOLÁS

Nagykanizsán az oktatási intézmények, a kulturális tevékenységet folytató intézmények, az önkormányzati épületek, valamint a városi kollégium felújítása, eszközparkjainak modernizálása is évek óta várat magára. Az épületek siralmas állapotban vannak. Évtizedek óta érdemi ráfordítás nem történt. Míg korábban minden évben bekérték az intézményektõl a felújítási igényeket, erre fedezet híján most nem került sor. A módosító javaslat célja, hogy forrást biztosítson a nagykanizsai intézmények felújítására, illetve eszközpark bõvítésre.

4. Játszótér-felújítás Nagykanizsán (250 millió Ft)

INDOKOLÁS

Bár az elmúlt években több új játszótér létesült a városban, a régiek közül nagyon keveset sikerült felújítani, illetve sok esetben jelentõs hiányosságok és amortizáció figyelhetõ meg. Ennek eredményeként vannak olyan városrészek, ahol a gyermekek számára nem biztosítható az, hogy XXI. századi körülmények között tudjanak játszani. A régi játszóterek, azok játékai ráadásul fokozottan balesetveszélyesek. A balesetek elkerülése érdekében szükséges lenne a maradék játszóterek modernizálása.

5. Termálfürdõ létesítése Nagykanizsán (2.5 milliárd Ft)

INDOKOLÁS

Nagykanizsán a múltban a város számos pontján történtek próbafúrások avégett, hogy termálvizettaláljanak. Zalakaros lobbija miatt a kutatások és a kapcsolódó beruházások abbamaradtak. A város hatalmasat léphetne elõre, ha saját termálforrást tudna feltárni, és arra szolgáltatást telepíteni. Milliárdos beruházás, mely évtizedek során megtérülne, vonzóbbá tenné Nagykanizsát a turisták számára, s új lehetõségek nyílnának meg a város elõtt. Kehida, Hévíz és Zalakaros után Nagykanizsa is a termálturizmus célpontjává válhatna, amely mind a munkahelyteremtés, mind a gazdaság élénkítése szempontjából hasznos lenne.

6. Tömegközlekedés korszerûsítése Nagykanizsán (500 millió Ft)

INDOKOLÁS

A Nagykanizsán közlekedõk közül számos autóbusz elavult, és ezzel összefüggésben a káros anyag kibocsátásuk sem megfelelõ. Mind a szolgáltatást végzõ vállalat (ÉNYKK), mind az utazóközönségszámára fontos lenne a jelenlegi eszközpark bõvítése, akár alternatív meghajtású jármûvek bevezetésére is. A módosító javaslat célja, hogy forrást biztosítson Nagykanizsán a tömegközlekedés korszerûsítésére.

7. Nagykanizsa fõbb útjainak és forgalmasabb utcáinak teljes felújítása (4 milliárd Ft)

INDOKOLÁS

Nagykanizsán költségvetési szinten alig néhány tízmillió forint van útfelújításra. Az utak állapota az elmúlt évtizedek során erõsen romlott, rengeteg a kátyú. Az autósok fizetik a különféle adókat, mégsem történik érdemi elõremozdulás az ügyben. A szervizek tele vannak a rossz utak által sérülést szenvedett autókkal. A közlekedés biztonsága, a balesetek és a gépjármû rongálódás elkerülése érdekében szükségszerû az utak felújítása.

8. Városi irányítású és városi üzemeltetésû nagy üzemegység létesítése Nagykanizsán (4 milliárd Ft)

INDOKOLÁS

Nagykanizsán indokolt lenne, hogy városi irányítással (többségi tulajdonnal és üzemeltetési joggal) olyan üzemegység létesüljön, mely építeni tud a helyi szakképzésbõl kikerülõ munkavállalókra, illetve a mûszaki felsõoktatásban résztvevõk tudására. Helyben ehhez minden adott, hiszen hagyományai vannak a magas színvonalú szakképzésnek, azon belül is kiemelten a gépészeti és közlekedés szakmacsoportban történ õ képzésnek. Ezen kívül az elektronika és informatika képzés is erõs. A város egykori híres üzemegységei romba dõltek (pl. privatizáció okán), a jelenleg még éppen csak mûködõ nagyobb üzemekben is folyamatosa létszámleépítés. Sok a szakképzett, de munkanélküli lakos.

Bízom abban, hogy városunk országgyûlési képviselõi a megfelelõ gombot nyomják majd a Parlament üléstermében, mikor a fenti, Nagykanizsát érintõ ügyben kell majd dönteniük. Nagykanizsaa fentieken túl további, különféle állami forrásokból, meghirdetett pályázatokból remélhet támogatást, úgymint a Modern Városok program, vagy az ITP keretén belül. Nyilván az lenne a legjobb, ha minden említett beruházás és fejlesztés – lehetõség szerint még 2018 elõtt – elkezdõdne, illetve megvalósulna. Arra kértem, illetve biztattam a pártok helyi képviselõit, hogy Nagykanizsa érdekében tegyék meg a megfelelõ lépéseket, mertvárosunknak szüksége van a közös lobbi erejére!2016-05-27 12:00:00


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül