Ma 2023. 5 29.
Magdolna, Magda, Ervin napja van.
Látogatók száma : 55320326    
Honlapkeszites

Marton kilakoltat

Alig néhány órát adott Marton István polgármester Cseresnyés Péter alpolgármesternek, hogy véglegesen kiköltözzön irodájából. A meglepõ és bizonyosan autokrata döntését így adta tudtul helyettesének.

"Cseresnyés Péter
Alpolgármester

Helyben

Tisztelt alpolgármester Úr!

Öntõl 2008. szeptember 1-i hatállyal – további intézkedésemig – az összes korábbi feladat- és hatáskörét visszavontam.
Ön, bár helyettesítésemre is méltatlanná vált, tartós távollétem esetén – másik alpolgármester választásáig – helyettesít. Mivel semminemû feladattal nem áll szándékomban a továbbiakban sem megbízni, ezért kérem, hogy a mai nap (07.17.) déli 12.00 óráig irodájából szíveskedjen kiköltözni, majd adja le kiürített irodájának kulcsát.

A továbbiakban képviselõi munkájának segítése céljából – elõzetes bejelentkezése alapján – Stadler Petra személyi titkár irodáját (I. emelet 6.) szíveskedjen igénybe venni.
Ugyanez vonatkozik esetleges helyettesítésemre is, hogy ezen joga gyakorlása ne sérüljön.

Nagykanizsa, 2009. július 17.

Marton István
Polgármester"


Válaszában az alpolgármester így nyilatkozott Marton István felvetésére.

"Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Marton István polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

A levelében foglaltakkal kapcsolatban a következõkrõl tájékoztatom:

1. Levelében irodám kulcsának leadására szólít fel. A kulcs leadása nem indokolt, mivel alpolgármesteri munkám ellátásához irodámra szükségem van.

2. Engem alpolgármesternek Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése választott meg a polgármester munkájának segítésére, a helyettesítésére.
Alpolgármesteri munkámat, amibe beletartozik a polgármester helyettesítése is az 1990. évi LXV. Tv. alapján látom el. Ehhez a munkához a feltételeket biztosítani kell, mivel munkavégzésem során nem polgármestert, hanem Nagykanizsa városának közgyûlését képviselem.

3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyûlése 476/2008. (XII.19.) határozatában határozatot hozott arról is, hogy az alpolgármester önálló irodában végzi tisztsége ellátásához szükséges munkáját.

Egyebekben tájékoztatom, hogy levelérõl és az arra adott válaszomról Nagykanizsa MJV képviselõit és a sajtó tisztelt képviselõit tájékoztatni fogom.

Nagykanizsa, 2009. július 17.

Cseresnyés Péter"

Lapunk a hivatali munkaidõ végezte elõtt szerzett tudomást az eseményrõl. Így annak is tanúja volt, hogy Marton István a levelében jelzett idõpont után megjelent az alpolgármesternél, hogy annak irodakulcsát átvegye. Az alpolgármester ennek nem tudott eleget tenni, hiszen, ha egyet értett is volna a polgármester utasításával, az adott idõ alatt ezt képtelen lett volna végrehajtani. Személyes tárgyait és feljegyzéseit féltve, ahogy a fotóinkon is látható, lepecsételte irodáját. Marton István azonban ezzel nem elégedett meg, ezért információink szerint a Draskovics Kft-tõl megrendelte az alpolgármester irodájának zárcseréjét.
D. J.

(További képek a galériában)
2009-07-17 15:46:00


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül