Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55353277    
Honlapkeszites

Bizzer András: a 2016-os az új idõszámítás elsõ költségvetése

A tegnapi nap folyamán a közgyûlés elfogadta Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetését. Ez a költségvetés jelentõs fejlesztéseket tartalmaz az idei évre vonatkozóan és elõkészíti a város azon nagy horderejû fejlesztéseit, amelyek hosszútávon fogják meghatározni a város jövõjét. Nem túlzás azt mondani, hogy tegnap az új idõszámítás elsõ költségvetését fogadta el a város közgyûlése – kezdte sajtótájékoztatóját Bizzer András a Fidesz frakcióvezetõje.


- Nagykanizsán új idõszámítás kezdõdött tavaly nyáron, amikor Orbán Viktor miniszterelnök és Dénes Sándor polgármester urak aláírták a Modern Városok Program keretében a kormány és a város között létrejött megállapodást. Ennek a fejlesztési programnak köszönhetõen a következõ években 60 milliárd forintnyi fejlesztési pénz érkezik Nagykanizsára, melynek 75%-a közvetlenül gazdaságfejlesztésre fog fordítódni – folytatta a frakcióvezetõ.

A megállapodásról szólva felsorolta, a jövõben új 500 hektáros ipari park kerül kialakításra, mivel a jelenlegi 150 hektáros már betelt, továbbá a város forgalmát tehermentesítõ déli elkerülõ út is megépül, valamint az M70-es 2x2 sávosra bõvül. A városlakók régi óhaját teljesítve pedig egy 3000 fõt befogadni képes multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok épül, ugyancsak e program keretében egy 50 méteres versenyuszodával is gyarapodik a város.

A Ferences Kolostor sorsáért aggódóknak üzenve elmondta, hogy az a közeljövõben felújításra kerül, és az Erzsébet tér északi tömbjének városképet rontó (régi nyomda) épületegyüttesénél konferencia- és rendezvényközpont kerül kialakításra.

- Az utóbbi négy projekt elõkészítésére 500 millió forintos támogatást kaptunk a kormánytól, mely nagyban javítja a város idei évi költségvetését. A támogatás megítélésében jelentõs szerepet játszott Cseresnyés Péter államtitkár úr, Nagykanizsa és a térség országgyûlési képviselõjének közbenjárása. A segítségét ezúton is köszönjük! – tette hozzá Bizzer András.

- A Modern Városok Program mellett van egy másik jelentõs fejlesztési lehetõség is, ez pedig az Integrált Területi Program. Ennek köszönhetõen további 8 milliárd forintnyi összeg fog Nagykanizsára érkezni a következõ években. Ennek a forrásnak a 60%-át szintén a gazdaságfejlesztésre fogjuk fordítani – emelte ki a képviselõ.

- Az elõttünk álló nagyléptékû fejlesztési tervek zavartalan végrehajtása érdekében jelentõs összegeket tartalékoltunk az idei évi költségvetésben – sorolta címszavakban a városvezetést adó Fidesz frakció vezetõje:

- Integrált Területi Program 600 millió Ft
- Modern Városok Program 300 millió Ft
- Integrált Területfejlesztési Stratégia 345 millió Ft
- Modern Városok Program állami támogatás 500 millió Ft

- Ez 1 745 millió forintot tesz ki - összegzett a frakcióvezetõ.

- Mindezeken túl minden eddiginél többet költünk munkahelyteremtésre. A nagykanizsai vállalkozások munkahely-teremtési támogatására 80 millió Ft-ot szánunk. A vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatására 80 millió Ft-ot állítottunk be. A közcélú foglalkoztatásra elõirányzott terv 30 millió Ft. Az iparûzési adókedvezménynél 48,2 millió Ft-tal terveztünk. Ez összesen: 238 millió Ft.

- A munkahelyteremtésnek és a gazdaságfejlesztésének már eddig is voltak eredményei. Ezt jól mutatja az a tény, hogy évrõl évre nõ a város iparûzési adóbevétele. Óvatos tervezés szerint is, a tavalyihoz képest az idén 300 millió forinttal több iparûzés adóbevétellel lehetett tervezni a költségvetésben. Ez egy év alatt 10%-os növekedést jelent- jegyezte meg Bizzer András.

A korábbi évekhez hasonlóan sem mûködési, sem fejlesztési hitelt nem kell igénybe venni a költségvetés egyensúlyba tartásához. A hitelfelvétel helyett 30 millió forintos kamatbevételre lehet számítani - állapítható meg a költségvetés elõterjesztésébõl.

- Az idei évi költségvetés kapcsán az alábbi keretösszegeket fontos még kiemelni, mondta a frakcióvezetõ:

A sportra szánt összeg az alábbiak szerint alakul: Olajbányász sportpálya fenntartása 20 millió Ft, Mindenki sportpályának üzemeltetése 14,5 millió Ft. Városi úszásoktatás 14 millió Ft. Fürdõ- és strandszolgáltatás 20 millió Ft. Verseny és élsport támogatási keret 62 millió Ft. Diáksporttal kapcsolatos kiadások 17,1 millió Ft. Mûfüves pályák karbantartása 3 millió Ft, ami összesen: 150 millió Ft-ot tesz ki.

A város természetesen odafigyel az itt folyó oktatásra és kutatásfejlesztésre is:
Bursa Hungarica ösztöndíj 8 millió Ft
Szakképzési ösztöndíj 16,2 millió Ft
Nagykanizsa fejlõdésért felsõoktatási ösztöndíj 3 millió Ft
Kanizsa Felsõoktatásáért Alapítvány 20 millió Ft
Kutatóközpont támogatása 20 millió Ft
Összesen: 67 millió Ft

Kulturális feladatok támogatására 20 millió Ft-ot szán a város, míg a Kanizsa Kártya kedvezmény 7 millió Ft-ot tesz ki - mutatott rá a költségvetési sorokra a képviselõ.

A polgárok biztonsága, biztonsági érzete is fontos a testületnek, ezért a költségvetésben erre is gondoltak annak tervezésekor. Így ennek költségvonzatai is bekerültek a város büdzséjébe: így a mezõõri szolgálat létrehozása, mûködtetése 9,9 millió Ft, a térfigyelõ kamerarendszer bõvítése 26 millió Ft, a térfigyelõ kamerarendszer üzemeltetése 8 millió Ft, a térfigyelõ rendszer karbantartása 5 millió Ft, azaz összesen: 49 millió Ft-ot tesz ki.

Felújításra, fejlesztésre is terveztek a költségvetés készítõi:
Közvilágítás fejlesztése 50 millió Ft
Múzeum tér végleges kikötése Rozgonyi utcára 35 millió Ft
Március 15. Tér - Gördövényi utca felújítása 16 millió Ft
Alkotmány út járdafelújítás 22 millió Ft
Dózsa Gy. u gyalogátkelõhely 6 millió Ft
Principális híd felújítása 70 millió Ft
Közlekedési létesítmények fejlesztése 50 millió Ft
Mindezek alapján út- és járdafelújításra összesen 199 millió Ft kerül elköltésre.

Intézményi felújításokra 136,5 millió Ft-ot szán a testület.

Tripammer úti ravatalozó felújítása 60 millió Ft
Játszótéri eszközök fejlesztése 15 millió Ft + 5 millió Ft karbantartásra
Csónakázó tó fejlesztése 20 millió Ft

Sportfejlesztés területén az alábbi tervezettel számol a költségvetés:
Mindenki Sportpálya, mûfüves pályák felújítása 24 millió Ft
Mûfüves pálya létesítése a Zrínyi Miklós Általános Iskolában 12,5 millió Ft
Mûfüves pálya létesítése a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában 12,5 millió Ft
Összesen: 49 millió Ft

Szociális segélyekre 151 millió Ft-ot tartalmaz a költségvetés.

Mindezek alapján kijelenthetõ, hogy a város idei évi költségvetése maximálisan támogatja a jövõt és a nagy fejlesztéseket, annak érdekében, hogy Nagykanizsa egy modern, erõs, és fejlett gazdaságú város legyen – zárta mondandóját a Fidesz frakcióvezetõje, Bizzer András.


Kanizsa2016-02-12 17:40:00


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül