Ma 2023. 6 5.
Fatime, Fatima, Bonifác napja van.
Látogatók száma : 55350642    
Honlapkeszites

Ha közgyûlés,akkor folytatólagos
Folytatólagos üléssel kezdõdött, majd soros üléssel folytatódott a legutóbbi közgyûlés. A megmaradt huszonöt elõterjesztés megtárgyalását és soros ülés napirendjeit másnap 13 óra után fejezte be a testület.

Zárt üléssel, a jegyzõ ellen fegyelmi eljárás megindítására elõterjesztett javaslattal indult a munka, amit ezúttal (12 igen, 4 nem és 8 tartózkodás mellett) sem szavaztak meg a városatyák.
A nyílt ülés az alpolgármesteri feladatok ellátásáról szóló elõterjesztéssel kezdõdött. Élénk vita kísérte Cseresnyés Péter alpolgármester tájékoztatóját. Marton István polgármester kijelentette, 2008. szeptember 1-je óta feladata és hatásköre nincs az alpolgármesternek.
Dr. Fodor Csaba (MSZP) megjegyezte: „Ha az önök együttmunkálkodása nem szolgálja a város érdekét, akkor valamit csinálni kell. Örülnék, ha az alpolgármester dolgozna.” Ez alkalommal is szóvá tette, nincsenek megelégedve sem az alpolgármester, sem a polgármester munkájával.
Röst János (SZDSZ) hozzátette: “Ezt a helyzetet a polgármester hozta létre, nem a közgyûlés. Ugyanolyan legitimitással van jelen a képviselõ, mint a polgármester. Az önkormányzati törvény garanciákat ad mind a két fél mûködésére, és ehhez hatáskört is ad. A munkát el lehet venni, de a hatáskört nem.”
A szavazás során két képviselõ, Cserti Tibor (Városvédõk) és Karádi Ferenc (Fidesz) késve érkezett a mikrofonhoz, ezért az õ gépüket kikapcsoltatta a polgármester. 12 igen, 7 nem és 5 tartózkodással, így nem fogadták Cseresnyés Péter tájékoztatóját.
Bogár Ferenc (MSZDP) közbeszerzési ügyekben elõterjesztett önálló képviselõi indítványa 22 igen szavazatot kapott.
A soros ülésen több, mint 60 napirendi pont várt a testületre. Mivel a Kanizsa Kártyáról szóló elõterjesztés nem készült el, levették a napirendrõl. Ugyancsak várat magára a vizsgálati jelentés a Kanizsai Dorottya Kórház CT mûszer beszerzésérõl, ezért szintén az sem került a testület elé.
Az elsõ heves vita a napirendi pontok elfogadása során robbant ki. Cseresnyés Péter alpolgármester még három, az önkormányzat vagyongazdálkodását érintõ elõterjesztését Marton István polgármester nem javasolta napirendre venni. A tervezet a város nevében eljáró tulajdonosi képviselet ellátásáról szólt. Dr. Tuboly Marianna jegyzõ elmondta: „Az elõterjesztés feltételezi egy másik elõterjesztés pozitív elfogadását, ez pedig a vagyonrendelet módosítása, hiszen a vagyonrendeletben döntött úgy a közgyûlés, hogy a polgármester képviseli a gazdasági társaságokban a közgyûlés döntéseit. Miután ez visszavonásra került, az önkormányzati törvény rendelkezik arról, hogy a települési képviselõ megbízás alapján képviselheti a közgyûlést. Jelen esetben ennek a végrehajtásáról szól az elõterjesztés. Tehát nem ellentétes az önkormányzati törvénnyel. Ha a polgármester úrnak törvényességi észrevétele van, akkor legyen kedves kifejteni.”
Marton István válaszában hangsúlyozta: „A képviselõtestületet a polgármester képviseli. A jegyzõasszony nagy nyilvánosság elõtt szándékosan félreértelmezi a törvényt, aminek lehet jogkövetkezménye. Pontosabban csak lehetne, ha Nagykanizsa nem lenne egy következmények nélküli város. Errõl nem szavaztatok. Akinek ez nem tetszik, forduljon a Közigazgatási Hivatalhoz törvényességi észrevétellel.” Ezzel a polgármester a kérdéskört befejezettnek tekintette. A jegyzõnõ ismét szót kért, s mivel Marton István nem akarta megadni neki többet ebben az ügyben a szót, a jegyzõnõ a szavába vágott: „...törvényességrõl van szó, és jelen pillanatban az önkormányzati törvény szerint köteles szót adni kérése esetén a jegyzõnek. Fõleg ha az törvényességre irányul, és fõleg akkor, ha elég alantas módon rám támadt.” A jegyzõnõ elmondta: „Az elõterjesztésben részletesen ki van fejtve, hogy a települési képviselõ megbízás alapján képviselheti a képviselõ testületet. Polgármester úr, hogy mondhatja azt, hogy nem lehet képviselõnek képviseletre szóló megbízást adni?! Ily módon az elõterjesztést szavazásra feltenni, hogy az elõterjesztést ne tárgyalja a közgyûlés, törvénysértõ.”
Marton István még egyszer elmondta: „Az önkormányzati törvény 9.§ 1. bekezdése kimondja, a képviselõtestületet a polgármester képviseli. Sehol nincs leírva olyan, hogy a polgármestertõl bármit el lehet vonni. Ha ön ilyet mond, bizonyítsa be. Ilyen nincsen. Ha ebben az ügyben önnek valami nem tetszik, forduljon nyugodt lélekkel a Közigazgatási Hivatalhoz, és ha az törvényességi észrevételt tesz, akkor a legközelebbi közgyûlésen megtárgyaljuk, szavazhatunk róla. Én ebben az ügyben végeztem. Most is azt mondom, szándékosan, nagy nyilvánosság elõtt félreértelmezi, félremagyarázza a törvényt.
A polgármester megjegyzését a jegyzõnõ határozottan visszautasította, és még egyszer fel akarta olvasni, mit mond ki a kétharmados önkormányzati törvény, de a polgármester elvette tõle a szót, és kikapcsoltatta a gépét. Ezek után Cseresnyés Péter kérte Marton István polgármestert, hogy szavaztasson, mondván, tényleg nem jól értelmezi a polgármester a törvényt, ugyanis a testület eldöntheti, hogy melyik tagja képviseli az önkormányzatot az adott testületben, vagy adott ügyben.
Bene Csaba (FIdesz) frakcióvezetõ is szót kért, megjegyezve, hogy a meghívott vendégek jelenlétében nagyon szégyelli magát, hogy szem- és fültanúja ennek a vitának. Nem érti, hogy miért nem lehet szavaztatni a kérdésrõl. Az ügyrendi bizottság is megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
Röst János hozzászólásában hangsúlyozta: „A polgármester sokadik tévedését követi el a mai napon. Ha egy képviselõ elõterjesztést tesz, nem teheti meg, hogy nem szavaztat róla. Ha elmondja, hogy mi a hátsó szándéka, és miért nem akar szavaztatni, azt meghallgatom, s ha meggyõz arról, hogy igaza van, akkor lehet, hogy elfogadom. A közgyûlés eldöntheti, hogy megszavazza-e vagy nem. A törvényességet nem ön állapítja meg ebben a testületben, és nem ön gyakorolja, hanem a jegyzõ.”
A vitát azzal zárta le a polgármester, hogy a képviselõtestület a polgármester képviseli. Egyértelmû, félreérthetetlen. Hogy ebbe ki, mit akar belemagyarázni, és hogy próbálja csûrni-csavarni, az õt nem érdekli.
Cseresnyés Péter ismételten kérte a polgármestert, hogy szavazzanak az elõterjesztésrõl, mert nem teheti meg, hogy nem szavaztat. A polgármester ennek ellenére úgy döntött, nem szavaztat.
Bene Csaba a frakció nevében három perc szünetet kért, majd ismertette a Fidesz-frakció álláspontját: „Mélységesen elítéljük azt a törvénysértõ magatartást, amit a polgármester tanúsít. A jelenlévõ vendégekre való tekintettel úgy döntöttünk, folytatjuk a munkát, de a frakció meggondolja a jövõben egy fegyelmi eljárás megindítását a polgármester ellen.”
Böröcz Zoltán (MSZP) hozzászólásában álláspontját kifejtve elmondta: „Amit a jegyzõnõ elmondott, nem cáfolja az én véleményemet. Természetesen a képviselõ is megbízható a képviselettel, de ez nem jelentheti mégsem azt, hogy a polgármesternek egy harmadik féllel szembeni képviseleti jogát megvonjuk, feldaraboljuk, és huszonötünk között kiosztjuk. Ezzel a polgármesterség lényegét, a testület képviseletét vonjuk meg tõle. Ezt nem tartom helyes útnak még akkor sem, ha ez a törvénybõl jogászok által kiolvasható. A törvényhozónak nem lehetett az a célja, hogy egy polgármestertõl minden jogot megvonjunk, és ezeket a képviselõkre ruházzuk át.”
Bárdosi Gábor (MSZP) képviselõ a gordiuszi csomó megoldására azt javasolta, szavaztassák meg az elõterjesztést. Az ebben megnevezett képviselõt kérdezzék meg, vállalja-e a megbízást. Ha nem vállalja, akkor nem kell szavaztatni a napirendi pontról. Válaszában a polgármester megismételte, nem szavaztatja meg az elõterjesztést.
Ezek után Dr. Fodor Csaba képviselõ két indítványát tárgyalta a testület.
A jövõ évi költségvetést 380 millió forinttal érintõ építményadó eltörlésérõl szóló indítványát nem fogadták el. Cseresnyés Péter alpolgármester véleménye szerint õsszel vissza lehet rá térni. A másik, az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának 25 százalékos csökkentését 15 százalékra módosítva megszavazta a testület.
A késõ éjszakába nyúló közgyûlésen még több elõterjesztésrõl döntöttek a képviselõk. A közgyûlés visszahívta a Délzalai Vízmû Zrt. igazgatósági tanácsából Molnár Szabolcsot, akit az elõzõ héten stratégiai igazgatói állásából is felmentettek. Helyére Krampek Mihályt, a zalakarosi Gránit Zrt. mûszaki igazgatóját delegálta az önkormányzat.
Ezt követõen intézményigazgatói pályázatokról döntött a testület. A Batthyány Lajos Gimnázium igazgatójának Balogh Lászlót, a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium igazgatójának Szermek Zoltánt, a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatójának Faller Zoltánt, a Kõrösi Iskola igazgatójának Kókainé Hámorszki Évát nevezték ki öt évre. Egy-egy évre kapott megbízást a Zsigmondy-Széchenyi SZKI vezetésére Bene Csaba, a Thúry György SZKI irányítására Göncz Ferenc, valamint a Cserháti SZKI vezetésére Johanidesz István.
A másnap folytatódó közgyûlésen a Kanizsai Dorottya Kórház kedvezõtlen gazdasági helyzetének javítására irányuló program vitájával kezdõdött.
A szavazás elõtt az MSZP-frakció három perc szünetet kért. Végül a testület az elõterjesztés létszámleépítésére vonatkozó részét elfogadta.
A palini, Alkotmány út 75. szám alatt lévõ szolgálati orvoslakás felújítása hosszas vitát váltott ki. Az újraszavazás során végül mégis zöld utat kapott a szolgálati lakás hárommillió forintba kerülõ felújítása.
Az önkormányzati intézmények dolgozóinak délutános mûszakpótlékra való jogosultság elismerésével egyetértett a testület. Böröcz Zoltán képviselõ szerint a város nem teheti meg, hogy nem fizet ezeknek az embereknek. Míg Marton István szerint ez 32 millió forint kidobását jelenti, és a jövõ évi választásra kacsingató elõterjesztésnek tartja mindkét frakció részérõl.
A Csokonai és Teleki utcákat összekötõ járda építését azzal a módosító javaslattal fogadták el, hogy elõször a tervezés történjen meg.
Dr. Károlyi Attila (MSZP) önkormányzati képviselõ a választókörzetében tartott helyszíni bejáráson javasolta a Csokonai és Teleki utcákat összekötõ járda újjáépítését, ami egykor egy betonlapokból álló gyalogút volt, mára azonban szinte teljesen használhatatlanná vált. A burkolata hiányos, összetöredezett, felületét benõtte a fû. A Csokonai utcai oktatási intézmények és a Teleki úti autóbuszmegállók között jelentõs rajt a gyalogos forgalom. Indokolt újjáépíteni, mégpedig de nem az eredeti nyomvonalon, hanem attól keleti irányba, a buszmegállókhoz vezetve.
A kiskanizsai Egészségház-beruházás elindulhat, gyakorlatilag megvan rá a pénz.
A kért összeg felével, 2 millió forinttal támogatja a testület a Csengery utcai Evangélikus Templom elõkertjének felújítását. A templom bejárata elõtti tér felújításának indokoltságát a Polgármesteri Hivatal szakosztálya is megerõsítette, a burkolat erõsen megrongálódott, felülete botlás- és balesetveszélyes. A kerítés felújítása vagy újjáépítése szintén idõszerû. A munkálatok becsült összege mintegy 5,7 millió forint.
Megkapta a kért 500 ezer forintos támogatást a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület a szeptember 4-én és 5-én megrendezésre kerülõ VI. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezéséhez (cikkünk a 2. odalon). Az összeget a tájjellegû étkek, a dödölleverseny, illetve a dödölle királyok vetélkedõ finanszírozásához használja fel az egyesület.
A Külkapcsolatok keret terhére kétszázezer forint támogatást nyújt az önkormányzat testvérvárosunk Kovászna Vajnafalva településrészén fekvõ református templom felújításához.
Közterületek elnevezésérõl is döntött a közgyûlés. Így augusztus 31-tõl az újonnan elnevezett utcákat az alábbi nevek jelzik: Szeghalmy Bálint, Magyarkanizsa, Fábián Ernõ, Vadas Ernõ és Csáktornya utca.
Nem javasolta a testület a Dunántúli Romák Foglalkoztatásáért Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ közötti bérleti szerzõdés aláírását, mert nem kívánják, hogy a Medgyaszay Házban ilyen jellegû mûvészeti oktatás történjen. (Az együttmûködési megállapodás-tervezetben egyébként a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház volt feltüntetve.)
Ismételten tárgyalt a testület a norvég Holmestrand várossal történõ kapcsolatfelvételrõl. A döntés értelmében a közgyûlés egyetértett azzal, hogy a Zrínyi Miklós Általános Iskola a norvégiai Holmestrand város iskolájával ápolt kapcsolatát a szeptemberben kiutazó küldöttség véleményétõl függõen a jövõben városi szintre emeli. A delegációt Marton István polgármester vezeti, a küldöttséggel utazik Cserti Tibor képviselõ, valamint Szmodics Józsefné osztályvezetõ.
A kérdések, interpellációk sorában Böröcz Zoltán megkérdezte, meddig lesz még a város kiszolgáltatva a katasztrófahelyzeteknek. Véleménye szerint egy-egy család ellehetetlenülésének megakadályozására valamilyen tartalékkal kell rendelkeznie a városnak. Válaszában Marton István így fogalmazott: „Két lehetséges forrása lehetne az ügynek. A tartalékalap és a polgármesteri keret. Ebben a pillanatban nincs lehetõségem semmire.”
A délelõtt során ismét indulatos vitáktól volt hangos a Medgyaszay Ház nagyterme. A jegyzõnõ törvényességi észrevételt tett több elõkészített szerzõdéssel kapcsolatban, és zárt ülést kért.
A vita még a zárt ajtók mögül is kiszûrõdött.
K.H.

2009-06-30 15:11:38


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül