Ma 2023. 6 8.
Medárd, Helga napja van.
Látogatók száma : 55396295    
Honlapkeszites

Új mentõállomást avattak Zalalövõn

A zalalövõi mentõállomás átadásával újabb fehér folt szûnt meg hazai sürgõsségi betegellátás térképén.


Az Országos Mentõszolgálat a 10,94 milliárd forintos „Sürgõsségi Ellátás Fejlesztése – Mentés” projektje keretében Magyarország 18 megyéjében 22 új mentõállomást épített és további 60-at dinamizált. A sürgõsségi betegellátásban meghatározó fejlesztés elsõdleges érintettjei azon területek lakosai, ahol a mentõk 15 percen belüli kiérkezési ideje a mentõállomás hiánya vagy a meglévõ állomások leromlott mûszaki állapota miatt nem volt biztosítható. A mûködését most megkezdõ, új zalalövõi állomással a térségben számottevõen nõ a sürgõsségi ellátás biztonsága, hiszen a korábbi években a kiérkezési idõ a riasztások több mint 45%-a esetében meghaladta a 15 percet.

Az Országos Mentõszolgálat által 2012 végén elindított nagyszabású program célja az esélyegyenlõség legszélesebb körû megteremtése az ország teljes területén. A közel 11 milliárd Ft összértékû fejlesztés a mentõállomás-hálózat jelentõs – 22 új és 60 dinamizált állomással történõ – bõvítését, korszerûsítését, 200 db új mentõjármû és több ezer mûszer, egészségügyi- és oktató eszköz beszerzésével az ellátás technikai színvonalának emelését eredményezte.

Az új mentõállomások olyan területeken épültek, melyek fehér foltot jelentettek az ellátás térképén és ahol eddig hiányoztak a riasztást követõ 15 percen belüli kiérkezés feltételei. Ezeknek az állomásoknak a mûszaki és orvostechnikai felszereltsége nemzetközi színvonalú, minden állomáson két új mentõgépkocsi áll szolgálatba személyzettel együtt.

Az új és dinamizált állomások költséghatékony mûködését segíti az energiaellátó rendszerek korszerûsítése és az épületek utólagos hõszigetelése, az így megtakarítható rezsi költség összegét a mentõszolgálat a szakmai munka színvonalának további fejlesztésére költheti majd.

A zalalövõi fejlesztés 33 településen 10 605 lakost érint, és tehermentesíti a területet eddig ellátó zalaegerszegi és õriszentpéteri mentõállomásokat. A projekt keretében Zala megyében a zalalövõi és söjtöri új állomások megépítése mellett a zalaszentgróti, keszthelyi, pacsai, lenti és nagykanizsai állomás dinamizálása történt meg.
A zalalövõi mentõállomás építése bruttó 110 980 215 Ft értékû beruházás keretében valósult meg. A projekt forrásainak köszönhetõen a mentõállomásra két új, teljesen felszerelt B típusú mentõgépkocsi is kerül, emellett a megyében egy mentõorvosi kocsit (MOK) is szolgálatba állítanak. A közel 300 m2 alapterületû állomáson a komfortos munkavégzés és a higiéniai követelményeknek való megfelelés érdekében nappali tartózkodó helyiséget, éjszakai pihenõket, fekete-fehér öltözõt, raktárakat, korszerû gépkocsimosó- és fertõtlenítõ helyiségeket alakítottunk ki. Az energiahatékonyság biztosítása céljából a kondenzációs gázkazános rendszer megújuló energiaforrással való rásegítésére napkollektoros rendszert építettünk be, hõszigetelést kapott a padozat, illetve a homlokzatok és a födémek, valamint modern, hõszigetelõ nyílászárók kerültek az épületbe.
Az európai uniós normáknak és a kor színvonalának megfelelõ mentõállomás átadása ünnepélyes rendezvény keretében történt. Az eseményen köszöntõt mondott Vigh László országgyûlési képviselõ, az OMSZ részérõl Dr. Czirner József operatív igazgató, Dr. Gyöngyösi Péter projektigazgató és Dr. Lórántfy Mária régióigazgató. A szalagátvágást, majd az állomás és a gépkocsik kulcsának átadását követõen a résztvevõknek bemutatták az épületet, mely modern és komfortos munkakörnyezetet biztosít a zalalövõi mentõdolgozók, és még gyorsabb, biztonságosabb ellátást a térség rászoruló lakosai számára.

Országos Mentõszolgálat Projektigazgatóság - Kanizsa2015-12-18 16:27:00


További hírek:


KRÓNIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül