Ma 2023. 6 2.
Kármen, Anita, Péter napja van.
Látogatók száma : 55338372    
Honlapkeszites

Felhívás a vízi balestek megelõzésére
Az idén korán beköszöntött a meleg, a nyárias idõ, s erre tekintettel egyre többen keresték és keresik fel a szabad vizeket kikapcsolódás, sportolás céljából. Sajnos az idõjárási elõrejelzéseket, valamint az aktuális idõjárási viszonyokat sokan nem veszik figyelembe.

A fürdõzés szabályai:
A nyár nagy veszélyforrását a szabadvizek, strandok rejtik magukban. A fürdés tilalmát, vagy az egyéb veszélyes, fürdésre alkalmatlan helyeket „FÜRÖDNI TILOS!” táblával jelzik. Különösen veszélyesek a szabadvizek közül a bányatavak az állandóan változó vízmélység és hõfok – különbség miatt.
A folyóvizekben (folyók, állandó és idõszakos vízfolyások, holtágak) és állóvizekben (mesterséges és természetes tavak), továbbá vízi létesítmények (csatornák) vizében (a továbbiakban együtt: szabad vizek) fürödni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, illetve kijelölt fürdõhelyek.

Fürdésnek minõsül az olyan úszóeszköz (játékcsónak, vízibicikli, banánhajó, felfújható eszközök stb.) vízen történõ használata is, amely nem tekinthetõ csónaknak vagy vízi sporteszköznek, továbbá amelynek nem kell rendelkeznie a hajózási hatóság által kiadott hajóokmánnyal, vagy a vízi sporteszközökre elõírt típusjóváhagyással.

Nem minõsül fürdésnek a gépi berendezéssel, vagy más módon meghajtott vízi sporteszköz használata.
Fürdõzõk közelében úszóeszközöket használni csak úgy szabad, hogy azok a fürdõzõket ne veszélyeztessék.
A kikapcsolódás reményében a strandokat, kijelölt fürdõhelyeket vegyék igénybe fürdõzés céljára, mert a biztonságos fürdõzési övezetet és annak végét - mély víz- mindig a fürdést engedélyezõ tábla, zászló, vagy bólya jelzi és életmentésre kiképzett felügyelõ vigyáz a fürdõzõkre. A fürdésre lehetõséget biztosító helyek biztonságosabbak az ismeretlen folyómedrek és bányatavaknál.
Tilos fürdeni:
 hajóútban;
 hajóutat és hajózási akadályt jelzõ bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszómûvek 100 méteres körzetében;
 vízlépcsõk és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi mûvek, egyéb vízi mûtárgyak, komp- és révátkelõhelyek 100 méteres körzetében;
 kikötõk, veszteglõ- és rakodóhelyek, kijelölt zárt vízisí és vízirobogó (jet ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomások területén;
 egészségre ártalmas vizekben;
 a kijelölt fürdõhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévõ szabad vizekben;
 vízi jármû kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra;
 éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig;
 ahol azt tiltó tábla jelzi.

Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetõjének a fürdõzõk létszámának megfelelõ számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnõtt személyekbõl figyelõ és mentõ õrséget kell állítania.

Állatot a fürdõhely területére bevinni - õrkutyás biztonsági szolgálat és a vakvezetõ kutya kivételével - tilos. A fürdõhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad.

A fürdési tilalmat 60x30 cm méretû fehér alapú kék hullámzó vízen fekete felsõtestet ábrázoló és átlósan 3 cm széles piros csíkkal áthúzott táblával kell jelölni. A táblán kék mezõben fehér színû nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltüntetésével kell jelölni a tiltott terület hosszát és irányát. A tiltó táblákat a tiltási határon is el kell helyezni.
Néhány fontos intelem :
- felhevült testtel és alkoholos állapotban, illetve egy kiadós táplálkozás után közvetlen vízbe menni végzetes lehet,
- ne ugorjon fejest ismeretlen medrû vízbe,
- számba kell venni, hogy a mélyebb vizek esetén azok nehezebben melegszenek fel, így a bennük való tartózkodás során nagyobb esély van arra, hogy izomgörcsök jönnek létre,
- a keringési és szívelégtelenségben szenvedõk kerüljék mind a túl hideg, mind a túl meleg vizet,
- hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó tizenkét éven aluli gyermek csak felnõtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben.
A vízi eszközök használatának veszélyei:
A szabadidõ aktív eltöltésének, a pihenésnek egyik eszköze a csónakázás és az egyéb vízi jármûvek, sporteszközök igénybevétele. Sokan indulnak útba a vízen nappal, vagy éppen az éjszaka során kedvenc idõtöltésüknek, a horgászatnak hódolva. Az extrém sportok kedvelõi is gyakran szelik a vizet jetski, vagy motorcsónak segítségével. Kellõ óvatosság szükséges az ismeretlen vizeken, hiszen a víz alatti, nem látható tárgyak, faágak és egyéb akadályok könnyen sérülést okozhatnak. A folyókon - különösen a Dunán - a gyakori örvények könnyen meglephetik a közlekedõket, hiszen gyakran a vízi jármû felborulásához, fürdõzés esetén tragédiához vezethetnek.
Fontos, hogy a vízen tartózkodásnál (fürdõzés és vízi jármûvel történõ közlekedés során) tartsák be a szabályokat. A vízi sporteszközök - egyéb úszó eszközök csónak használatánál el kell kerülni a kijelölt fürdõzõ helyeket, a fürdõzõket zavarni tilos. A vízi jármûvek - eszközök bérbe vétele elõtt a bérlõnek nyilatkozni kell, hogy tud-e úszni. Azok, akik nem tudnak úszni, vegyék fel a mentõmellényt. A bérbe vett vízi eszközön mentõmellény, vagy mentõpatkó elhelyezése kötelezõ, valamint a parttól csak 50 -100 méteren belül használható. A vízi jármûrõl vízbe ugrálni tilos.
Vízi jármûvek (csónak) felszerelései:
MENTÕMELLÉNY, EVEZÕ, KÖTÉL, JELZÕLÁMPA, HORGONY, TÛZOLTÓ KÉSZÜLÉK, VÍZMÉRÕ ESZKÖZ (1 LITERES)
Viharjelzés
A fürdõzõknek, a vízi eszközöket használóknak és a csónakban horgászóknak a viharjelzés folyamatos figyelemmel kísérése kötelezõ.
Az I. fokú viharjelzés (figyelmeztetés az elõvigyázatosság betartására) - percenként negyvenötször felvillanó sárga fényjelzés - esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni.
A II. fokú viharjelzés (figyelmeztetés a fenyegetõ veszélyre) - percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés - esetén fürödni tilos.
A száraz intelmek és a soknak tûnõ korlátozás a biztonságot szolgája, míg a hirtelen cselekedet tragédiába is torkollhat!
Mindenkinek balesetmentes vízi közlekedést kívánunk!

Zala Megyei Baleset-megelõzési Bizottság

2009-06-18 12:03:16


További hírek:


MAGAZIN ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül