Ma 2023. 5 28.
Emil, Csanád, Vilmos napja van.
Látogatók száma : 55311767    
Honlapkeszites

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY - NYUGDJASHÁZ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévõ üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.


Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 08. (péntek)
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó

A licitálás idõpontja: 2016. január 12. (kedd) de. 10.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 1.

A bérlemények leírása:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész
- alapterülete: 25 m²
- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozata: összkomfortos
- állapota: helyreállított
- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség
- adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni

Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész
- alapterülete: 46 m²
- szobaszáma: 1+fél szoba
- komfortfokozata: összkomfortos
- állapota: helyreállított
- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 21.528,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség
- adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni

A lakások megtekinthetõk: 2015. december 10. 15.00 – 16.00 óráig


A pályázaton való részvétel feltételei:

1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/
- Nagykanizsán állandó lakos/ok/
- öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/
- önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes
- a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni
- a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/
- a rendeletben meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel,
- legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan idõre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott idõre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerû használatra alkalma állapotban
a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
- városrendezési célból kiürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehetõ, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:
- a pályázó/k/ személyi adatait
- a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát
- a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát
- saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.

A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.

A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. 2.000.000.-Ft
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1. 2.400.000.-Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik.

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A feljánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem köthetõ.

 2015-12-04 10:00:00


További hírek:


KRÓNIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül