Ma 2023. 6 8.
Medárd, Helga napja van.
Látogatók száma : 55398897    
Honlapkeszites

Közgyûlés helyett sajtótájékoztatók
A napirendi pontok megtárgyalása nélkül ért véget a június 3-ára összehívott közgyûlés.

Elõször a meghívóban nem szereplõ három elõterjesztés napirendre vételét javasolta Marton István polgármester, majd az eredeti napirendek közül az elsõ kettõt, a jegyzõ ellen fegyelmi eljárás megindítására, és alpolgármester választására, illetményének megállapítására elõterjesztett javaslatát visszavonta. A plusz három elõterjesztés napirendre vételénél a harmadikat – a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. vezérigazgatója egyben igazgatósági tagja visszahívására, illetve új vezérigazgató és igazgatósági tag választásáról elõterjesztett javaslatot – 12 igen, 6 nem és 3 tartózkodás mellett elutasította a testület. Ezt követõen a képviselõi kérdések, interpellációk bejelentése következett.

Ezek között Dr. Kolonics Bálint, az ÜJKB elnöke jogi állásfoglalást kért a jegyzõtõl atekintetben, hogy a közgyûlés, amelyre a polgármester összehívta õket, soros, vagy soron kívülinek tekinthetõ, törvényes-e, megfelel-e az SZMSZ-ben rögzítetteknek. A polgármestertõl pedig megkérdezte, miért maradt el a májusi közgyûlés, mert nem kapott semmilyen tájékoztatást róla. Véleménye szerint a közgyûlés többi tagja sem, illetve egy soron kívüli közgyûlés sem hozott olyan jellegû határozatot, hogy a májusi közgyûlést valamilyen indokkal el kívánja halasztani, és kéri a testületet, hogy ezt június 3-án hívhassa össze. Válaszában Marton István polgármester hangsúlyozta: alapvetõen az õ akadályoztatása miatt maradt el. Dr. Tuboly Marianna jegyzõ megjegyezte: a polgármester úrnak jelezte, amikor elhalasztotta a közgyûlés idõpontját, hogy az SZMSZ szerint az éves munkatervet a közgyûlés a 488/2008. 12.19. számú közgyûlési határozatával hagyta jóvá. Ebben a munkatervben a májusi ülés soros idõpontja 28-a. Ugyanennek a szakasznak a 6. bekezdése pedig kimondja, a közgyûlés a munkaterv szerint, de évente legalább hat alkalommal tart soros ülést.
A napirendeket 9 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett a közgyûlés nem fogadta el.
Ekkor szünetet rendelt el a polgármester, de Dr. Kolonics Bálint arra kért mindenkit, maradjanak a teremben, ugyanis írásban soron kívüli közgyûlést kezdeményezett bizottsági elnöktársaival Marton István polgármesternél. Ennek indoka a májusi soros közgyûlésrõl elmaradt és a város mûködéséhez elengedhetetlenül szükséges napirendi pontok megtárgyalása volt. Percekig méhkasként zsongott a közgyûlés, majd a polgármester szavazásra tette fel a kérdést: legyen-e soron kívüli közgyûlés, s hozzáfûzte, hogy õ nem támogatja. Két újraszavazás után az eredmény 11 igen, 6 nem, 0 tartózkodás volt. Fél óra eltelte után a soron kívüli közgyûlést ismét megszavaztatta a polgármester. Mivel 13 gép volt bekapcsolva, megállapította a határozatképtelenséget, s ezzel a soron kívüli ülés véget ért. Az mszp-s képviselõk már korábban eltávoztak a terembõl, a Fideszes városatyák, és még jó néhány meghívott tétova vendég, iskolaigazgatók, hivatali dolgozók ottmaradtak.
Bene Csaba, a Fidesz-frakció vezetõje sajtótájékoztatóját azzal kezdte, nagyon sajnáljuk, hogy a polgármester nyomására a képviselõk eltávoztak a terembõl. Egy-két kivételével, ugyanazokkal a napirendekkel tervezték a soron kívüli közgyûlés megtartását. Sajnálja, hogy ilyen vita bontakozott ki még a jogászok között is, hogy a mára összehívott közgyûlés soros, vagy soron kívüli. Ez a meghívóból sem derült ki. Szerették volna, ha a Vízmû napirendi pontja megtárgyalásra kerül, hiszen a legutóbbi Vízmû-közgyûlésen véleményük szerint a polgármester tett olyan lépéseket, amelyekre nem volt felhatalmazása. Kezdeményezte egy újabb Vízmû-közgyûlés összehívását, s errõl a kérdésrõl illett volna a mostani közgyûlés elõtt tárgyalni. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, azért nem szavazta meg a frakció a napirendek tárgyalását, mert a Vízmû napirendi pontját nem vette napirendjére a közgyûlés. Sajnálják, hogy ez így alakult. Felelõs volt a magatartásuk, mert a Vízmû-közgyûlésen olyan súlyos döntések születhetnek mindenféle közgyûlési felhatalmazás nélkül, amelyek nem kívánatosak, és késõbbi pereket eredményezhetnek. Nem napolták el, és nem hagyták ott a munkát. A közgyûlésnek azért kellett volna tárgyalni errõl a kérdésrõl, hogy a Vízmû közgyûlésére felhatalmazással menjen a polgármester, és ne ott írjon egy papírt, és pecsételje le. Azok a felelõtlenek, akik itt hagyták a közgyûlés munkáját, és eltávoztak a helyszínrõl, valamint azok, akik nem akarták bekapcsolni a gépüket, miközben jelenvoltak, és felszólították egymást a gépük kikapcsolására. Ugyanezt követte a polgármester és a szocialista frakció vezetõje is. Öt bizottsági elnök kérte a soron kívüli közgyûlés összehívását. A szabályok ezt megengedik. Nem is mérlegelhet a polgármester, hogy összehívja-e vagy sem.
Marton István polgármester azzal kezdte: – A májusi soros ülésünket személyi okok, elfoglaltság miatt nem sikerült összehívni az elmúlt hét csütörtökére, és felmérve azt, hogy a képviselõk hogy érnek rá, meditáltam, hogy a mai, vagy a holnapi napra hívjam össze. Mivel a mai napra kevesebb hiányzó ígérkezett, ezért a mai napra hívtam össze a soros ülést 48 tervezett napirendre, és itt a helyszínen kiosztott a hivatal apparátusa három vagy négy, pótlólag felveendõ napirendi pontot, amit nagy döbbenetemre a képviselõk leszavaztak, ezáltal a soros ülés véget ért. Majd Kolonics Bálint képviselõtársam egy soron kívüli közgyûlést kezdeményezett, természetesen itt a helyszínen felkészülve rá – ezért volt legépelve a 36 napirendi pont. Miután határozatképtelenség miatt ez az ülés meghiúsult, itt érvénybe lépett az a szabály, hogy félórai várakozás után nekem kötelességem megállapítani a határozatképességet. Letelt a félóra, és velem együtt, valamint a kezdeményezõk, az SZDSZ-Fidesz koalícióval együtt is, csak 13-an szavaztuk meg a soron kívüli közgyûlés folytatását. A vízmû napirendi pontját egyébként elfelejtették hozzáírni a 36 napirendi ponthoz. Azt gondolom, hogy ezzel az obstrukció nagyon tisztességtelen módszerét választották. A közgyûlés pillanatnyilag pattközeli állapotban van, amit mutatott a legutolsó alpolgármester-választás is. Abban bíztak, hogy nem lesz 14 kéz ahhoz, hogy a polgármester kötetlen mandátummal menjen oda, illetve azt képviselje, amit szeretne. Aki volt már vízmû-közgyûlésen, tudja, számtalan olyan dolog merült fel, amivel nem volt tisztában, és nem is hallott róla.
Dr. Fodor Csaba, MSZP önkormányzati frakciója véleményét így összegezte: – A szocialista frakciót megdöbbentette a Fidesz felelõtlen magatartása. A polgármesternek az a dolga, hogy hívja össze a közgyûlést, a napirendi pontokat állítsa össze, az elõterjesztések készüljenek el, és azokat tárgyalja meg minden bizottság. Ez meg is történt. Meglepõdtünk azon, hogy a Fidesz nem szavazta meg a napirendi pontokat. Ilyen még nem volt Nagykanizsa város történetében, hogy a szabályosan összehívott közgyûlésen a képviselõk nem szavazzák meg a napirendi pontokat. Egy csomó, a város érdekét szolgáló elõterjesztésrõl kellett volna dönteni. Feltételezhetõ – mivel a vízmûvel kapcsolatos napirend nem került felvételre –, ezért megsértõdtek, és nem voltak hajlandók a maradék 49 napirendet megtárgyalni. Majd azután érdekes jelenség volt, hogyan-hogyan sem, egy percen belül egy gépelt papírt átadtak a polgármester úrnak, melyben kérték, hogy a bizottsági elnökök többsége azt kezdeményezi, hogy most azonnal fél órán belül hívja össze a soron kívüli közgyûlést. Illetlenség ezt mûvelni a képviselõkkel. A Fidesz-frakción kívüli képviselõknek fogalmuk nem volt, hogy milyen napirendi pontokat akar a Fidesz tárgyalni a segedelmükkel. Ez nem volt tisztességes eljárás. A legfõbb üzenete az, hogy a Fidesz nem hajlandó, és nem is tudja vezetni a várost. Fogalma sincs, hogy mit kellene tennie. Addig jutottak el, hogy végrehajtottak személycseréket, s amint ez befejezõdött, fogalmuk nincsen, hogy ezt a várost miként kellene mûködtetni, hogy lehetne olyan pályára állítani, hogy ebben a szerencsétlen világgazdasági helyzetben is valamiféle fejlõdés felé elmozdulhatnánk. Ehhez persze az kellene, hogy együttmûködés legyen a közgyûlés mindenféle képviselõjével. Nem tudtak többségbe kerülni, ezért obstrukcióhoz folyamodtak, s így megbénították az egész közgyûlés munkáját. Ennek nincs jó üzenete.
Újságírói kérdésre a képviselõ elmondta: azért nem voltak hajlandóak a Vízmû ügyével foglalkozni, mert az elõterjesztést a bizottságok nem tárgyalták. Az alpolgármester fordítva ült a dakota lóra, mert leírta hogy mi a javaslata, s „egyébként meg köszönöm szépen, én mégsem támogatom a saját elõterjesztésemet”. Akkor nem kellett volna írni semmit, és zaklatni a közgyûlés tagjait. A Vízmûnél azonban az mszp-s képviselõcsoport sok minden másra szeretne választ kapni, s annak ismeretében lehetne megvitatni egy napirendi pontot.
B.E.


2009-06-08 11:03:38


További hírek:


POLITIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül