Ma 2023. 6 2.
Kármen, Anita, Péter napja van.
Látogatók száma : 55338403    
Honlapkeszites

Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzatát ellenõrizte az ÁSZ

Befejezõdött Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának ellenõrzése. Az ellenõrzés során az Állami Számvevõszék azt értékelte, hogy a gazdálkodás kereteinek kialakítása megfelelt-e a jogszabályi elõírásoknak, biztosítottak voltak-e a mûködés feltételei, szabályszerû volt-e a gazdálkodási feladatok ellátása.


Az Állami Számvevõszék (ÁSZ) az ellenõrzés során megállapította, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat és a Települési Önkormányzat együttmûködésének szabályozása – a tartalmi hiányosságok ellenére – megfelelt a jogszabályi elõírásoknak. A megállapodás nem tartalmazta a Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban az ellenõrzési feladatok ellátásának részletes szabályait. A szabályozás hiánya hozzájárult ahhoz, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggõ végrehajtási feladatokra vonatkozóan a 2013. évben nem terveztek és nem hajtottak végre belsõ ellenõrzést. A Települési Önkormányzat 2013-ban biztosította a Nemzetiségi Önkormányzat részére a mûködéssel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében elõírt személyi és tárgyi feltételeket.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének és zárszámadásának tartalma, jóváhagyása, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatás megfelelt a jogszabályi elõírásoknak.

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályozottsága az ellenõrzött idõszakban részben felelt meg a jogszabályi elõírásoknak és az együttmûködési megállapodásban foglaltaknak. A gazdálkodási feladatok végrehajtását ellátó Polgármesteri Hivatal az elõírt számviteli szabályzatokkal rendelkezett, azonban a jegyzõ nem gondoskodott a számlarend folyamatos aktualizálásáról. A jegyzõ nem készítette el a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét, az ellenõrzési nyomvonalat és a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, valamint nem biztosította minden tevékenységre a folyamatba épített, elõzetes, utólagos és vezetõi ellenõrzést. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása tekintetében az operatív gazdálkodási jogkörök kialakítása 2013-ban nem felelt meg a jogszabályi elõírásoknak, valamint az együttmûködési megállapodásban foglaltaknak. A kiadások teljesítése során az operatív gazdálkodási jogkörökön belül kulcsszerepet betöltõ teljesítésigazolás és érvényesítés belsõ kontrollokat nem a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen mûködtették, aminek következtében nem volt biztosított a hibák megelõzése, feltárása és kijavítása.

Az ÁSZ a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzõjének és a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük. Ennek teljesülését az ÁSZ utóellenõrzés keretében értékelheti.

ÁSZ - Kanizsa2015-10-08 10:22:00


További hírek:


KRÓNIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül