Ma 2023. 6 6.
Norbert, Norberta, Cintia napja van.
Látogatók száma : 55358585    
Honlapkeszites

A múlt, a jelen és a jövendõ pedagógusai találkoztak…

Díszdiplomás, nyugdíjba vonuló és pályakezdõ pedagógusokat köszöntött a város önkormányzata a Medgyaszay Házban tartott ünnepségen. Tisztelegve azok elõtt, akik gyermekeink tudását gyarapítják, csiszolják, tisztességes, becsületes, ismeretekben bõvelkedõ embereket nevelnek belõlük.

A mai nap híd a tegnap és a holnap között: egy „idõutazás”, hiszen az itt jelenlévõ pedagógusok egy egész életutat fognak össze – hangsúlyozta az ünnepséget megnyitó szavaiban Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója. – Jelen vannak a pályakezdõ pedagógusok, akik most indulnak el azon az úton, amelynek szépségeit, nehézségeit már megtapasztalták a nyugdíjba készülõ kollégák. Itt vannak közöttünk azok a díszdiplomás pedagógusok is, akik sokat látott és megélt nemzedékként bizonyítékai annak, hogy a pedagógus mindig pedagógus marad, akiket tisztelettel õriz meg tanítványaik és közösségük emlékezete.


Dénes Sándor polgármester gróf Széchenyi István ismert örökbecsû és halhatatlan gondolatával kezdte köszöntõjét: „A tudományos emberfõ mennyisége a nemzet igazi hatalma.” Vagy ahogyan mindannyian ismerjük: „Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfõk sokaságában rejlik.” Úgy gondolom – folytatta a komoly pedagógusi tapasztalattal rendelkezõ városvezetõ, hogy e gondolat ereje és fontossága megkérdõjelezhetetlen, és nemcsak a két évszázaddal ezelõtti reformkorban, de a mai világunkban is. Ezért mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb magyar egy igazságot fogalmazott meg, mely öröklétû, és így a jövõnket is meghatározó gondolat. Hiszen az elmúlt és az elõttünk álló évtizedek egyfajta permanens reformkorként is értelmezhetõek a rengeteg környezeti kihívás, a tudás nagymértékû gyarapodása és a folyamatos változások okán. Amire nekünk, mint közösségnek is tudnunk kell jó válaszokat adni, tudásunkkal és tapasztalatunkkal hozzájárulva a fejlõdés lehetõségéhez. Mert csak akkor vagyunk erõsek és sikeresek, ha a kimûvelt emberfõk sokasága alapot teremt, hogy gyorsan és kreatívan nézhessünk szembe a megjelenõ újdonságokkal és kihívásokkal. A magyar társadalom és városunk alapvetõ érdeke így az, hogy minél több fiatal számára tudjuk biztosítani a képességeiknek és egyéni motivációiknak leginkább megfelelõ képzést – fogalmazott a polgármester. Ehhez viszont nem csak a körülmények javítása, az intézmények fejlesztése járul hozzá elsõsorban. Hanem a pedagógusok megbecsülése, érdemeik elismerése és a tudásuk, szakmai tapasztalatuk megszerzésének elõsegítése. Csak akkor leszünk képesek kibontani a fiatal tehetségek lelkét és elméjét, ha a társadalom egésze a pedagógiát, a pedagógust, a szakmai képzést és nevelést a legfontosabb területek között tartja nyilván.

Ehhez a megbecsüléshez és elismeréshez járul hozzá e mai nap is – jegyezte meg, amelyet bátran nevezhetünk ünnepnek. Mivel itt lehetõség teremtõdik arra, hogy a pedagógia nemes tradíciójának folyamata beépüljön a jelen világába, vagyis a múlt, a jelen és a jövendõ pedagógusai személyesen találkozhassanak, átadva egymásnak tapasztalataikat. Ami nélkülözhetetlen, hiszen egy pedagógus örök kihívásként arra teszi fel az életét, hogy mások emberré válásának küzdelmes lépcsõfokainál méltó módon helyt tudjon állni. Bíztatva tanítványait arra, hogy e lépcsõfokok megtétele a saját és egész közösségük jövõjét szolgálja.

Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályakezdõ pedagógusok fogadalmat tesznek a nyilvánosság elõtt, hogy munkájukat az elõdökhöz méltóan lelkiismeretesen, legjobb tudásuk szerint végzik. Az esküszöveget Bagarus Ágnes, a Humán és Hatósági Osztály vezetõje olvasta fel, és átadta az esküokmányokat. Esküt tett: dr. Kelemenné Medvenics Erika, Kovács Petra és Mózes Vivien Petra, a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda óvónõi; Lengyeltóti Orsolya, a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMi pedagógusa, valamint Kovácsné Csöndör Tünde és Tislér Péter pedagógusok, a Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola Bolyai János Tagintézményébõl.

A következõ percekben azokat a pedagógusokat köszöntötték, akik hosszú éveket, évtizedeket követõen az idei évben vonultak, vonulnak nyugállományba. Pályájuk nem csupán munkát jelentett számukra, hanem szellemiséget és egész életre szóló elhivatottságot. Az emléklapokat és szolgálati emlékérmeket elsõként a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda 7 óvodapedagógusa – Böjti Istvánné, Tálosiné Dén Zsuzsanna, Borsos Péterné, Baloghné Mozsolics Éva, Kuczoginé Tálosi Amália, Rezsek Tünde és Fülöpné Buti Ágnes – vette át Dénes Sándor polgármestertõl. A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola Péterfy Tagintézményének négy pedagógusa – dr. Bartókné Tóth Edit, Kovácsné Sinkovics Judit, Radicsné Imre Jolán és Sajni Józsefné is ebben az esztendõben vonult nyugállományba. Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet kapott Bedõ István, a székhelyintézmény pedagógusa, továbbá Kisgyura János Andrásné (Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI), Szmodics Józsefné és Zsovár Józsefné, (Miklósfai Általános Iskola), Kanizsai Jánosné és Némethné Rádi Erzsébet Éva (Hevesi Sándor Általános Iskola), Ruzsinszkyné Mátrai Edit (Rozgonyi Úti Általános Iskola), valamint a Nagykanizsai Szakképzési Centrum két pedagógusa, Varga Károlyné (Mûszaki Szakképzõ Iskola), és Simon Zoltánné (Thúry György Szakképzõ Iskola). A pedagógus díszdiplomák átadása mindig kiemelt eseménye a város életének. A díszdiplomás pedagógusok személye, életpályája élõ emlékezetként vetíti elénk ennek a hivatásnak minden gyönyörûségét, örömét és persze nehézségeit is. A díszdiplomákat Tóth Nándor alpolgármester adta át. Diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany díszdiplomát vehetett át Anda Kálmánné, Bali Istvánné, Homonnayné Hetényi Eszter, Horváth Ferencné, Kertész Tamásné, Soós Emma és Varga Tiborné. A további díszokleveleket Dénes Sándor polgármester adta át. Diplomaszerzésük 60. jubileumát ünnepelve gyémánt díszdiplomát vehetett át Alexander Józsefné, Boros Antal, Csermely Ferencné, Dezsõ Ferenc, dr. Dobó László, Farkas Zoltán, Kovács Józsefné, dr. Márkus Ferenc, Orosz Lászlóné, Passa Imréné, dr. Rimay Istvánné és Tollár Józsefné. Diplomaszerzésének 65 éves jubileumát ünnepelve vas díszdiplomát vehet át Varga Ferenc, míg 70. jubileuma alkalmából rubin díszdiplomát kapott Temesvári Péterné.

Az ünnepelteket énekkel, verssel, tánccal köszöntötték a Miklósfai Általános Iskola diákjai és pedagógusai, a Batthyány Lajos Gimnázium tanulója, Micsinai Dominik, valamint a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Pipitér Tagóvodájának óvodásai és pedagógusai. A megható megemlékezést Dezsõ Ferenc köszönte meg a város vezetésének és a szervezõknek.

B.E.

További képek a galériában.2015-10-07 13:55:00


További hírek:


KÖZÉLET ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül