Ma 2023. 6 2.
Kármen, Anita, Péter napja van.
Látogatók száma : 55337810    
Honlapkeszites

Kockázatértékelés – feladatok és felelõsségek
Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) Nemzeti Fókuszpontja kétéves Egészséges munkahelyek – Jó Önnek, jó a vállalkozásoknak! – elnevezésû 2008-2009-es kockázatértékelési kampányának keretében üzemlátogatással és katasztrófahelyzet-szimulációval egybekötött sajtókirándulásra, üzemlátogatásra hívta a helyi sajtó képviselõit.

A spanyolországi bilbaói székhelyû ügynökséget az Európai Unió azért hozta létre, hogy tájékoztatást nyújtson a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemrõl. Az ügynökség katalizátorként mûködik az európai munkavállalók védelmének segítségét szolgáló információk kidolgozásában és terjesztésében.

Az ügynökség elsõdleges munkavédelmi információs hálózata fókuszpontokból áll. Feladataik közé tartozik ugyanis a nemzeti hálózatok szervezése és koordinálása, mindemellett az ügynökség munkaprogramjának elõkészítésében és megvalósításában is részt vesznek. A nemzeti hálózatok hármas rendszerûek, a munkavállalói, illetve munkáltató szervezetek képviselõit is magukban foglalják.
Az Európai Munkavédelmi Ügynökség és nemzeti irodái a 2000. évtõl kezdve minden évben kampányt folytatnak egy-egy kiemelt munkavédelmi témában. A 2008-2009. év témája a kockázatértékelés, ami a munkahelyi veszélyekbõl fakadó egészségi és biztonsági kockázatok értékelésének folyamata. Az EU-ban három és fél percenként hal meg valaki munkával kapcsolatos okok miatt, ami évente csaknem 167.000 halálesetet jelent. Ezen esetek nagy része megelõzhetõ lenne, ha a vállalkozások nagyobb figyelmet fordítanának a kockázatértékelésre, valamint a kockázatkezelésre. A kampány a nagy kockázatnak kitett ágazatokat és különösen a kis- és középvállalkozásokat célozza. A kampányt támogató fõ tevékenységek egyike az Európai Helyes Gyakorlat Díjak rendszere, amelyet kifejezetten a kockázatértékeléssel kapcsolatos helyes gyakorlat példáinak azonosítása érdekében szerveznek.
A GE Hungary Zrt. Nagykanizsai Fényforrásgyára 2005-ben nyerte el az Európai Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökség Helyes Gyakorlat Díját. A gyár bemutatta, hogy milyen megoldásokkal csökkentették a zajszintet. Egy gépsor teljes mûszaki megoldásai is szerepeltek a pályázatban, szelepszigetelések, tárcsagyártó gépek burkolása, rezgõadagolók cseréje. Zajtérképet készítettek, ötletbörzét tartottak a dolgozók javaslatait összegyûjtve, majd a fejlesztõmunkát követõen számos mûszaki megoldást alkalmaztak. Burkolatok készítése gépegységenként, sûrített levegõs anyagtovábbítások kiváltása, félkésztermék fogadó edények beburkolása, s így jelentõs zajcsökkentést értek el. Része volt még a pályázatnak a dolgozók oktatása, képzése, egyéni védõeszközzel való ellátásuk és azok kiválasztásának módja.
A Global Star minõsítéssel a GE elismeri, hogy a gyár magas szinten bevezette és mûködteti a Munka és Egészségvédelmi keretprogram 21 elemét, amelyek elõsegítik a munkakörnyezet biztonságossá tételét. A helyes gyakorlat példái megvalósított, és nem elméleti, vagy feltételezett megoldások, amelyek a munkahelyi biztonság és egészségvédelem hatékony irányításának elõmozdítását szolgálják. A programot Herman Miklós, a GE Hungary Zrt. területi igazgatója nyitotta meg, ahol 1965 óta folyik a munka. Az elmúlt öt évben közel ötmilliárd lámpát gyártottak itt Nagykanizsán. Jelenleg 2746 alkalmazottjuk van, és közel 5700 féle lámpát gyártanak. A cég vezetése a munka és egészségvédelem mellett nagy hangsúlyt fektet a környezet megóvására is. A GE Hungary Nagykanizsai Fényforrásgyára a jövõben is meg szeretné pályázni a Helyes Gyakorlat Díjat, melynek témája 2010-2011-ben a karbantartás lesz. A gyárlátogatás során az újságírók és a vendégek azokkal a megoldásokkal ismerkedhettek meg, melyekkel a gyárban csökkentették a zajszintet. Végül egy gyakorlati bemutató alkalmával megtekintették, hogy vészhelyzetben hogyan történik a riasztás, mi módon tevékenykednek tovább a dolgozók a tûzoltósággal, a mentõkkel.
Gádor János, az EU-OSH Nemzeti Fókuszpont vezetõjének véleménye szerint a Ge egy olyan cég, ahol nagyon figyelnek a munkavédelemre, törõdnek a munkavállalók egészségével, biztonságával. Bár több ilyen cég lenne Magyarországon! A pályázat komoly anyagi díjazással nem jár, nincs pénzjutalom, de egy olyan referencia a vállalat számára, ami komoly piaci pozíciót jelenthet az EU-ban.
Az ügynökség elsõdleges munkavédelmi információs hálózata fókuszpontokból áll. Feladataik közé tartozik ugyanis a nemzeti hálózatok szervezése és koordinálása, mindemellett az ügynökség munkaprogramjának elõkészítésében és megvalósításában is részt vesznek. A nemzeti hálózatok hármas rendszerûek, a munkavállalói, illetve munkáltató szervezetek képviselõit is magukban foglalják.
Az Európai Munkavédelmi Ügynökség és nemzeti irodái a 2000. évtõl kezdve minden évben kampányt folytatnak egy-egy kiemelt munkavédelmi témában. A 2008-2009. év témája a kockázatértékelés, ami a munkahelyi veszélyekbõl fakadó egészségi és biztonsági kockázatok értékelésének folyamata. Az EU-ban három és fél percenként hal meg valaki munkával kapcsolatos okok miatt, ami évente csaknem 167.000 halálesetet jelent. Ezen esetek nagy része megelõzhetõ lenne, ha a vállalkozások nagyobb figyelmet fordítanának a kockázatértékelésre, valamint a kockázatkezelésre. A kampány a nagy kockázatnak kitett ágazatokat és különösen a kis- és középvállalkozásokat célozza. A kampányt támogató fõ tevékenységek egyike az Európai Helyes Gyakorlat Díjak rendszere, amelyet kifejezetten a kockázatértékeléssel kapcsolatos helyes gyakorlat példáinak azonosítása érdekében szerveznek.
B.E.


2009-05-05 08:12:50


További hírek:


GAZDASÁG ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül