Ma 2023. 6 9.
Félix, Előd, Annamária napja van.
Látogatók száma : 55408222    
Honlapkeszites

A vállalkozók türelmét (is) kérik

Néhány nap múlva elkezdõdnek a belváros rehabilitációja második ütemének munkálatai, melyek útlezárásokkal, forgalmirend-változásokkal is járnak. Mindezek jelentõsen érintik – a lakosságon és a gépjármûvel közlekedõkön túl – azokat a vállalkozásokat, melyek székhelye a felújítás területén, s körzetében található.


Az üzletek – boltok, bankok, vendéglátó egységek – zavartalan, illetve kisebb „kellemetlenségekkel” járó mûködési feltételeit a kivitelezési munkák féléves idõtartama alatt is biztosítani kell, így emiatt csütörtökön tájékoztatóval egybekötött fórumot szervezett a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvényen meglehetõsen nagy létszámban vettek részt a Fõ úton, a Bazár udvarban, a Deák téren és Ady úton lévõ cégek vezetõi, képviselõi.

Dr. Polay József, a NAKKIK elnöke köszöntõjében szólt arról, hogy e fórum – sok más mellett – ahhoz is hozzájárul, hogy, amint a munkálatok ténylegesen elkezdõdnek, az érintett cégek „minél kisebb kárt szenvedjenek”.
- A kamarán túl, a tervezõktõl és a kivitelezõktõl kaphatnak a vállalkozások elsõ kézbõl információkat jelen rendezvényen – fogalmazott Dr. Polay József, aki hozzátette: a kamara honlapján majdan szereplõ elérhetõségeken a késõbbiekben is jelezhetik a cégek az esetleges gondokat.

Horváth István projektvezetõ a projekt második ütemét részletezte, amelyrõl a héten a kivitelezési szerzõdés aláírása kapcsán beszámoltunk.

Összegezve: Horváth István beszélt a Fõ út rekonstrukciójáról, a korszerûsítés többi elemérõl, illetve a megváltozott forgalmi rendrõl: az útlezárásokról, a forgalom-elterelésérõl, amivel jövõ héttõl már több helyütt szembesülnek is a Nagykanizsán közlekedõk. A Zrínyi utca, ami kétirányú lesz, „viszi el” majd gyakorlatilag a lezárt Fõ út és Ady út forgalmát.

Ideiglenes forgalmi rend I. ütem

„Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbõvítõ fejlesztése – belvárosi akcióterületi terv II. ütem”
NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0006

Fõ u. ideiglenes forgalmi rendje a Sabján Gy. u. és Csengery utca között 2015. augusztus hónaptól

A Fõ úton a Huszti téri körforgalom és a Csengery utca között a forgalmirend-változása a következõ:
A Fõ útról a Csengery utca - Sugár úti csomópontban mindkét forgalmi sáv irányítása jobbos. A Sugár út elején két forgalmi sávról érkezõ jármûvek fogadása érdekében 6 ferde parkoló állás megszûnik és becsatlakozó sáv épül ki.

A Fõ úton a Kalmár utcától a Zárda utcáig a forgalmi rend változása a következõ:
A Fõ útról, a körforgalom felõl a Sabján Gyula utca felé kötelezõ a balra fordulás.
A Zárda utca felõl a Fõ út felé, a körforgalom irányában kötelezõ a balra fordulás.
A Fõ út építési szakaszát kiváltandó a Zrínyi utca - Csengery utca a kijelölt forgalomterelés útvonala. Ezzel összefüggésben a Zrínyi utca teljes szakasza kétirányú lesz az Ady utca és Csengery utca között az északi oldali parkolóhelyek megszüntetésével. A Zrínyi utca teljes szakaszán a jelenlegi áthaladási elsõbbség megváltozik, elõnye teljes szakaszon a Zrínyi utcának lesz.
Az Ady utca lezárásra kerül a Fõ út felõl. A Zrínyi utca felõl csak a bentlakók, engedéllyel rendelkezõk hajthatnak be. A Zrínyi utcai csomópontban, utóbbi forgalmi rendjével összefüggésben megváltozik a csomópont jelzõlámpás forgalom irányítása is.
A Zrínyi utcán a E-on parkolónál, mindkét oldalon ideiglenes autóbusz megálló lesz. A Zrínyi utca Csengery utcai csomópontban a Zrínyi utca nyugati iránya felõl, csak az autóbuszok fordulhatnak balra.
A Csengery utcán Zrínyi utcától északra autóbuszsáv létesül. A Csengery utcán a Szent Imre utca csatlakozásától délre a Kisfaludy utcától kialakuló két forgalmi sáv becsatlakozó sáv kialakításával egy sávos keresztmetszetté szûkítik össze. A Csengery utcán a Szent Imre utcától északra, a nyugati oldalon parkolósáv kerül kialakításra, ezzel ellensúlyozva Zrínyi utcán megszûnõ parkolóhelyeket.
A Múzeum tér és Rozgonyi utca között forgalmi kapcsolat épül, tekintettel arra, hogy az építkezés idején a Múzeum tér déli, Fõ úti csatlakozása megszûnik.
A közösségi közlekedés útvonala a Király utca és a Huszti tér között a Zrínyi utca - Csengery utca - Fõ út. Ellenkezõ irányban a Huszti tér felõl az útvonal a teljes szakaszon kétirányú. A Zrínyi utca északi oldalán, a 12. sz. lakóház elõtti parkoló felhasználásával ideiglenes autóbusz megálló épül ki.

Karádi Gábor és Szálka Miklós, a korszerûsítés tervezõi elmondták: „más városi miliõje lesz Kanizsának” az átépítés befejeztével, amelynek megtervezése hosszú évek munkája. Egyúttal részletesen ismertették, mely utcákat és pláne milyen módon érint a rekonstrukció.

A kivitelezõ Szabadics Zrt. projekt- és építésvezetõje, Farkas Lóránt magát a projekt megvalósítását taglalta. Kifejtette: a felszíni munkálatokon túl bizony föld alatt is nagy volumenû lesz a rekonstrukció. A Fõ utcán például – mindez körülbelül két hónapig tart majd – a szennyvízrendszer-átépítése is megtörténik, ám az áram- és gázszolgáltató is végez beruházást, a projekttõl függetlenül, a rehabilitáció során.
- A Fõ út, amely gyakorlatilag zárt munkaterületté válik, fel lesz túrva. Az üzletek megközelítését a meglévõ járdák kiszélesítésével igyekszünk biztosítani – így Farkas Lóránt.

A boltok árufeltöltésével kapcsolatban – ez iránt érdeklõdött több, a fórumon részt vett vállalkozó is - azt a választ adta a kivitelezõ cég szakembere, ha lehet, „reggel hét óráig végezzék el.”
- Az elsõ ütem, a Fõ út felújítása lesz a legjelentõsebb – folytatta – míg a második, a Sugár utcától a Hunyadiig terjedõ rész a „kisebbik gond”. E területen körülbelül három hónapig tart a korszerûsítés.
Farkas Lóránt megjegyezte, párhuzamos munkavégzés is várható a rehabilitáció során. Továbbá, minél kevesebb akadály merül fel, annál gyorsabban tudnak haladni kivitelezõk.

A tájékoztatók után a jelenlévõk kérdéseket tehettek fel. Egyik üzlet tulajdonosa az iránt érdeklõdött, hogy „a vállalkozásától független beszállító, konkrétan, a pékáru szállítója, aki fix idõpontban viszi a terméket boltba, hogyan tudja reggel hétig mindezt megoldani”.
A projekt lebonyolítóitól azt a választ kapta, amennyiben fix idõponthoz kötött a szállítás, az egyedi kérésnek minõsül, amit jelezni kell az illetékesek felé. Akik minderre megoldást próbálnak találni.

Az alábbi elérhetõségeken is jelezhetik észrevételeiket, illetve felmerülõ problémáikat:

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési Divízió, 8800 Nagykanizsa, Fõ u. 8.
• honlap: fejlesztes.nagykanizsa.hu
• e-mail: horvat.istvan@nagykanizsa.hu

Sz.Zs.
 2015-07-31 07:17:00


További hírek:


KRÓNIKA ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül