Ma 2023. 2 9.
Abigél, Alex, Apollónia napja van.
Látogatók száma : 54386717    
Honlapkeszites

Mentor program a Gazdaságtudományi Karon

2015 õszétõl a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán elindul az országban egyedülálló mentorálási program, a PENTOR (Pannon Egyetem mentorálási) Program, amely célul tûzi ki, hogy a hallgatók szakmai és személyi fejlõdését támogassa.

A program elsõként a Menedzsment Intézet szervezésében az Emberi erõforrások és a Mûszaki menedzser alapképzési szakokon indul el 2015 szeptemberében, sikeres mûködése esetén pedig a többi veszprémi és a Kar nagykanizsai szakjain is bevezetésre kerül. Hosszú távú célként a középiskolások programba történõ bevonása fogalmazódik meg, segítségnyújtás a pályaválasztásban, a megfelelõ szakok kiválasztásában és az egyetemi évekre történõ gördülékeny felkészülésben.


A fent említett két szakon minden hallgatónak a tanulmányai megkezdésétõl fogva lesz egy Pentora – egy mentor feladatokat ellátó oktató –, aki végigkíséri a hallgató tanulmányi elõrehaladását, és segít személyes fejlõdésében az egyetemen eltöltött évek során. A Pentor és Pentorált (hallgató) közötti szoros együttmûködés segíthet a kezdeti akadályok leküzdésében, a középiskola után az egyetemi kultúrába történõ beilleszkedésben, valamint ösztönzi és támogatja az egyéni tanulmányi és karrier célok megvalósítását.

A Pentor Program egy három pilléren nyugvó rendszer, amelynek elsõ és legfontosabb alappillére az oktatók és hallgatók közötti mentor - mentorált kapcsolat kialakítása és eredményes mûködtetése. A második pillér a hallgató – hallgatótárs mentorálás, amikor egy tapasztaltabb felsõbb évfolyamos egyetemista patronál, segít hallgatótársának. A pillér harmadik elemeként a már végzett, munkahellyel rendelkezõ volt hallgató (alumni) vesz pártfogásába egy egyetemistát. A rendszer elemei eddig is léteztek valamilyen formában a Gazdaságtudományi Karon, azonban a Pentor Program szervezetten összefogja és koordinálja ezeket a feladatokat.

Minden Pentor szakmailag magas tudású, a mentorképzésen elsajátított speciális kompetenciákat és módszereket alkalmazó oktató, akinek tevékenysége az alábbi pilléreken nyugszik:
- A Pentor és Pentorált közötti partneri viszony kialakítása, amelyben a Pentorált minden egyetemet érintõ kérdésben bizalommal fordulhat a Pentorhoz.
- A folyamat során közösen személyre szabott, reális célok kitûzése, amelyek megvalósításához a Pentor támogatást nyújt.
- A Pentor a Pentorált szakmai fejlõdésérõl rendszeres visszajelzést ad.

A Pentor Program abban egyedülálló, hogy három pillérre épülve, valamint a késõbbiekben a középiskolásokat bevonva, egységet alkotva egy rendszeren belül jelenik meg az oktató, hallgató és alumni mentor.

A program kidolgozója a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán Kõvári Edit, a Menedzsment Intézet munkatársa, aki bármely kérdés felmerülése esetén várja a sajtó munkatársainak jelentkezését.


Kõvári Edit

Iván Katalin

tanársegéd

marketing referens

 

 

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék

Marketing és Nemzetközi Kapcsolatok Központ

E-mail: editkomlosi@gtk.uni-pannon.hu 

E-mail: ivankatalin@gtk.uni-pannon.hu

 

Telefon: 06 88 624 860

 Kanizsa2015-07-23 07:49:00


További hírek:


OKTATÁS ROVAT >>>
FRISS HÍREK
05:10 - Emlékül